Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Internal medicine" 3(15)-2009

Back to issue

Вельмишановні колеги!

Перед вами третє число видання «Внутрішня медицина». На сторінках журналу висвітлені такі проблеми, як серцево-судинна патологія при хронічному обструктивному захворюванні легень, гіперурикемія та кардіоваскулярний континуум, маски ВІЛ-інфекції у практиці терапевта, біологічні, патофізіологічні й метаболічні ефекти адипокінів, артеріальна гіпертензія при ЦД 2-го типу (оновлені рекомендації 2008 р.), дисліпідемія як фактор кардіоваскулярного ризику.
Основним константам внутрішнього середовища та функцій організму присвячена рубрика «Навчання», у матеріалі якої надані константи гемостазіологічних досліджень, біохімічні константи крові, плазми, рівня гормонів, показники дослідження дуоденального вмісту здорової людини, клітинний склад кісткового мозку та багато іншого.
Надзвичайно цікавою є рубрика «Відомі постаті вітчизняної медицини». Один із нарисів присвячений видатному представнику світової наукової та освітянської еліти професору Володимиру Олексійовичу Бецу (до 175-річчя від дня народження). У матеріалі висвітлені етапи життєвого шляху й поданий аналіз наукової спадщини відомого вченого.
Стаття про Володимира Яковича Підгаєцького — відомого лікаря, педагога, ученого — присвячена 120-й річниці від дня його народження.
У липні 2009 р. ми відзначали 100 років від дня народження відомого клініциста, авторитетного педагога і громадського діяча, улюбленого учня академіка М.Д. Стражеска, директора Інституту клінічної медицини (нині ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска») професора Анатолія Львовича Міхньова. На сторінках журналу ви зможете більш детально ознайомитися з життєвим та творчим шляхом цього видатного ученого.
Четверте та пяте число видання буде присвячено проблемам серцево-судинной патології (за матеріалами конгресу Європейського товариства кардіологів, Барселона, 2009) та ожиріння (за матеріалами конгресу з ожиріння, червень, 2009).

Василь Захарович Нетяженко, головний редактор, член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений діяч науки і техніки України
 Back to issue