Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Internal medicine" 4(4) 2007

Back to issue

До 75-річчя від дня народження Є.М. Нейко. Академік медицини із селянського роду

Нейко Євген Михайлович народився 7 жовтня 1932 року в с. Смотрич Дунаєвецького району Хмельницької області в родині селянина.

У 1950 році закінчив Смотрицьку середню школу і вступив до Станіславського державного медичного інституту (нині Івано-Франківський державний медичний університет). Отримав диплом з відзнакою. Він не уявляв подальшої лікарської роботи без фундаментальної наукової підготовки, без наукової діяльності. Тож навчається в очній аспірантурі на кафедрі патологічної фізіології. Це та кафедра, яка дала Євгенові Михайловичу грунтовну теоретичну базу на все життя — як лікарю, науковцю, вчителю молодих медиків.

Усе його трудове життя пов'язане з Івано-Франківським медичним університетом. Тут він пройшов шлях від аспіранта до ректора. Ось сходинки цього фахового та посадового зростання:

1959–1961 роки — аспірант кафедри патологічної фізіології;

1961–1965 роки — асистент кафедри патологічної фізіології;

1965–1966 роки — асистент кафедри загальної терапії;

1966–1969 роки — доцент кафедри загальної терапії;

1969–1972 роки — професор кафедри загальної терапії;

1976–1979 роки — декан лікувального факультету;

1979–1987 роки — проректор з наукової роботи;

З 1972 року до сьогодні — завідувач кафедри факультетської терапії.

У 1962 році Є.М. Нейко успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості реактивності організму при гострому перитоніті в поєднанні з крововтратою». До цього він глибоко вивчив патогенетичні механізми експериментального перитоніту в поєднанні з крововтратою. За темою кандидатської дисертації опублікував сім статей і повною мірою висвітлив результати своїх наукових напрацювань.

Зацікавленість до детальнішого вивчення згаданої патології, зокрема до вивчення функцій печінки при перитоніті, переростає в роботу над докторською дисертацією «Деякі показники обміну речовин і функціональні особливості печінки в організмі при експериментальному перитоніті». Докторант Є.М. Нейко за темою дисертації опублікував 30 наукових праць. У 1968 році йому присуджено науковий ступінь доктора медичних наук.

У 1967 році Євгенові Михайловичу присвоїли звання доцента, а через три роки — професора.

З перших днів перебування на кафедрі майбутній ректор медичного університету привернув до себе увагу колег та пацієнтів своєю енергійністю, блискучими клінічними обходами, високим професіоналізмом і добротою. Такий він і сьогодні. Присутні на обходах лікарі, викладачі, студенти, пацієнти збагачуються знаннями, стають свідками тісного контакту професора і хворих, таїнства лікування і деонтології. Учні Євгена Михайловича постійно вчаться у нього підходу до хворих, до вирішення наукових і педагогічних проблем.

З 1987 року і до сьогодні Є.М. Нейко — ректор Івано-Франківського державного медичного університету.

За його сприяння при кафедрі нервових хвороб на базі відділу судинної неврології обласної клінічної лікарні організована і функціонує лабораторія транскраніальної доплерографії; придбаний операційний лапароскоп для кафедри хірургії стоматологічного факультету; оригінальний панорамний рентгенапарат для стоматологічної практики; організовані лабораторії електронної мікроскопії, «Мікроелементи в медицині»; Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ); лабораторії імуноферментного та імунофлюоресцентного аналізу тощо.

Завдяки старанням Євгена Михайловича електронно-мікроскопічна лабораторія кафедри анатомії людини отримала сучасний електронний мікроскоп високої роздільності з комп'ютерним управлінням, що дозволяє заглянути в таємниці будови людської клітини, глибоко досліджувати органи і тканини на субклінічному та молекулярному рівнях, виявляти ушкоджені структури, що неможливо спостерігати на світлооптичному рівні.

Невтомний трудівник, людина доброзичлива, милосердна, надійна... Колеги знають вдачу Євгена Михайловича як керівника, якому притаманні вимогливість на робочому місці і турбота про своїх підлеглих.

Професор Є.М. Нейко заснував прикарпатську терапевтичну школу, де вивчаються питання патології органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, нирок, крові та кровотвірних органів, ендокринної системи, дифузних захворювань сполучної тканини. Євген Михайлович започаткував принципово новий напрям у клінічній медицині — застосування немедикаментозних засобів у лікуванні та нових способів введення ліків в організм людини. Він активний винахідник і раціоналізатор, автор 23 винаходів, 58 рацпропозицій. Завдяки їх впровадженню в лікувальну практику відновили своє здоров'я сотні жителів області. Ректор наполегливо і плідно керує винахідницькою та раціоналізаторською роботою у вищому навчальному закладі. За його редакцією у 2005 році у світ випущено довідник «Винахідництво і раціоналізаторство в медицині» (Івано-Франківськ, 2005. — 224 с.).

Характерні риси наукових розробок Є.М. Нейка — новаторство, фундаментальність, клініко-фізіологічна спрямованість. Широко відомі його праці з проблеми патогенезу й лікування захворювань органів черевної порожнини з корекцією обміну мікроелементів (1959–1977 роки). За його участю здійснено цикл грунтовних досліджень впливу геохімічного середовища на організм при формуванні атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, захворювань органів дихання та шлунково-кишкового тракту (1978–1990 роки).

Розроблений під керівництвом Євгена Михайловича фармзасіб на рослинній основі уролесан з успіхом використовується не лише в Україні, а й у країнах Західної Європи при лікуванні хворих на сечокам'яну хворобу та багато інших захворювань внутрішніх органів. За розробку і впровадження в лікарську практику препаратів уролесан (уропротектор) і рицинол (гепатопротектор) професору Є.М Нейку присуджено Державну премію України у галузі науки за 1992 рік.

Як науковець Є.М. Нейко в останні роки вивчає хвороби внутрішньої медицини і їх поширеність, розробляє нові медичні технології профілактики та лікування захворювань серцево-судинної системи, органів дихання, травлення, досліджує вплив несприятливих екологічних факторів на здоров'я людини у Прикарпатському регіоні.

Він впровадив у практику охорони здоров'я низку нових медичних технологій: лікування атеросклерозу шляхом корекції обміну мікроелементів та активності металоферментів за допомогою біотичних доз цинку і хрому; застосування імуномодуляторів рослинного походження в лікуванні гострих пневмоній; застосування етимізолу в лікуванні хронічних неспецифічних захворювань печінки; лімфотропної терапії в лікуванні ревматоїдного артриту; мінеральних вод моршинських джерел № 1 і 6 та трускавецьких («Нафтуся») у лікуванні захворювань органів травлення та виділення.

Серед найвагоміших розробок, упроваджених у медичну практику, — лікування і профілактика ревматоїдного артриту та його ускладнень, сучасний фундаментальний напрям діагностики, профілактики й лікування остеопорозу (одного з найпоширеніших захворювань). З огляду на останнє за ініціативою Є.М. Нейка відкрита спеціальна лабораторія рентгеноденситометрії («Челенджер»).

Предметом клінічних досліджень його школи є вивчення стану здоров'я школярів. З'ясувалося, що майже у 15 % дітей краю виявлено артеріальну гіпертензію, вроджені вади розвитку захворювань органів дихання, травлення, серцево-судинної системи. Результати цих досліджень враховано під час розробки державної програми «Діти України».

Свій науковий і практичний досвід Є.М. Нейко передає своїм учням. Він підготував близько 60 докторів та кандидатів медичних наук, опублікував понад 700 наукових праць. Автор і співавтор 30 монографій, серед яких «Внутрішні хвороби», «Довідник амбулаторного терапевта», «Мікроелементи і атеросклероз», «Гострі пневмонії», «Гепатити», «Виразкова хвороба», «Госпітальна терапія» (у двох випусках), «Мінеральні води України», «Винахідництво та раціоналізаторство в медицині», «Матеріали до державної атестації випускників з внутрішніх, професійних та інфекційних захворювань» тощо.

За ініціативою Євгена Михайловича при університеті функціонує екологічна рада, яка спільно з відповідним обласним управлінням здійснює медичну частину екологічного моніторингу у краї.

Очолюваний академіком Є.М. Нейком університет став центром підготовки лікарів загальної практики — сімейної медицини і спеціалістів різних профілів (терапевти, хірурги, педіатри, стоматологи, акушери-гінекологи, сімейні лікарі) для потреб України.

Євген Михайлович як керівник дбає про зміцнення матеріально-навчальної бази університету, вирішення соціальних питань. З 1987 року введено в дію спорткомплекс, житловий будинок, актовий зал на 400 місць, лекційні аудиторії на 300 і 500 місць. Чимало зроблено і робиться для реконструкції навчальних й адміністративних корпусів та аудиторій.

У квітні 2001 році ректор університету нагороджений дипломом і Срібною стелою Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна» в номінації «За значний внесок у розвиток медичної освіти та підготовку висококваліфікованих фахівців».

Був і другий етап «Золотої Фортуни» — етап особистого визнання і нагородження Євгена Михайловича Нейка срібною Георгіївською медаллю «Честь. Слава. Труд» ІV ступеня. Його ім'я золотими літерами внесено до «Золотої книги ділової еліти України».

З 1995 року Є.М. Нейко входить до вченої ради МОЗ України. З 1997 року — дійсний член АМН України, член президії АМН України. З 1998 року — почесний член Академії медицини Польщі.

Євген Михайлович нагороджений почесними відзнаками «Відмінник охорони здоров'я», «Відмінник вищої школи». У 1988 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник Вищої школи УРСР». У 1997 році як ректора вищого навчального закладу і науковця Є.М. Нейка названо людиною року на Прикарпатті.

Євген Михайлович володар ордена «За заслуги» всіх трьох ступенів. Держава нагородила його за сумлінну працю також чотирма медалями. Він удостоєний Почесної відзнаки Президента України, Почесної грамоти Верховної Ради України, Почесної грамоти Міністерства охорони здоров'я України. А серед міжнародних відзнак науковця-медика Є.М. Нейка — Золота медаль Альберта Швейцера, яку вручено йому у 2000 році на сесії Академії медицини Польщі.

Важливе місце в творчому доробку дійсного члена АМН України Є.М. Нейка займають дослідження патогенетичних аспектів виникнення і розвитку ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, атеросклерозу, виразкової хвороби, хронічних гепатитів, бронхообструктивних захворювань легень, захворювань крові.

Під керівництвом дійсного члена АМН України Є.М. Нейка за основним науковим напрямком університету на 2005–2010 роки «Розробка нових медичних технологій та стандартів доказової медицини в рамках багатоцентрових рандомізованих досліджень» щорічно виконується 40–45 комплексних, 10–12 господарсько-договірних наукових праць, у розробці яких беруть участь 75 докторів та близько 300 кандидатів медичних наук. Усі розробки виконуються на належному науково-методичному рівні. Професор Є.М. Нейко як дійсний член АМН України, керівник установи, організував групу з провідних вчених університету, яким дав рекомендації для участі в міжнародних рандомізованих багатоцентрових плацебо-контрольованих дослідженнях. Також під його керівництвом виконується 20 міжнародних рандомізованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих досліджень. У межах Європейської програми ВООЗ в університеті проводяться дослідження за проектом CINDI «Інтегрована профілактика неінфекційних захворювань». Ряд розробок виконано на рівні європейських стандартів якості. До них належать: «Тест-система біоіндикації радіонуклідного і хімічного забруднення довкілля», захищена європатентом, — професор Л.Є. Ковальчук; «Спосіб лікування дистрес-синдрому з використанням оксигенованого перфторану внутрішньовенно та інтратрахеально» — професори О.І. Волошинський, І.І. Тітов; «Технологія реконструкції артерій гомілкового сегмента при оклюзійних захворюваннях судин нижніх кінцівок» — кафедра загальної хірургії спільно із клінікою судинної хірургії Університету в Дюссельдорфі, професори К. Бальцер, І.М. Гудз; «Технологія лікування хворих на гострий деструктивний панкреатит «Лапароскопія + дренування + перитонеальний діаліз» — професори М.Г. Шевчук, І.М. Шевчук; «Спосіб ранньої диференційної діагностики захворювань печінки та жовчовивідних шляхів» — професор М.Д. Василюк, доцент С.М. Василюк; «Стан серцево-судинної системи у дітей на тлі соматичної патології та особливості формування синдрому серцево-судинної дезадаптації: діагностика, корекція, профілактика» — професор А.Б. Волосянко; «Спосіб тривалого лікування хворих на артеріальну гіпертензію» — професор М.А. Оринчак; «Спосіб метапрофілактики дестабілізації ІХС та АГ» — професори Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк.

Під керівництвом Є.М. Нейка в університеті успішно працюють 16 академіків, в тому числі 1 дійсний член АМН України, 15 дійсних членів недержавних академій, 8 заслужених діячів науки і техніки України, 5 заслужених лікарів України. Далеко за межами Прикарпаття відомі імена вчених університету, зокрема професорів М.Л. Авіосора, А.Д. Аденського, Г.О. Бабенка, Я.В. Боріна, П.М. Вакалюка, С.А. Верхратського, А.А. Гарагаш'яна, В.І. Клипича, Ю.П. Мельмана, В.Г. Денисюка, І.Д. Ланового, М.П. Кравця, а також С.М. Геника, М.Г. Шевчука, М.Д. Василюка, Б.В. Шутки, Н.М. Середюка, Л.В. Глушка, І.П. Вакалюка, І.Г. Купновицької, Б.М. Дикого, М.І. Мізюка, А.О. Клименка, Л.Є. Ковальчук, Р.І. Яцишина та ін.

В університеті функціонують п'ять факультетів: медичний, стоматологічний, фармацевтичний, післядипломної освіти та факультет підготовки іноземних громадян. Навчається близько 5000 студентів, 750 лікарів-курсантів, 405 лікарів-інтернів, приблизно 300 молодших медичних спеціалістів, 70 техніків ортопедів-стоматологів. Він є базою для підготовки лікарів загальної практики — сімейної медицини, інтернів, магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів. Університет є також клінічною базою Державного фармакологічного центру МОЗ України з апробації нових фармакологічних засобів майже за 20 напрямками. До апробації лікарських засобів вітчизняної фармпромисловості в університеті залучено 15 клінічних баз (кафедр університету) Державного фармакологічного центру МОЗ України, на яких проводиться випробування препаратів, зокрема таких як диклофенак + парацетамол, остеотон, інгібітор туморнекротичного фактора альфа («Фідіпі»), фімвакор, спіраміцин, теночек, донперидон («Стома»), донперидон («Фармак»), пантопразол, вазопростан, грипустоп, рибоксин, альпростан, ніфедипін-ретард, ритмокор. атерокард тощо.

З метою отримання нових ефективних результатів наукових досліджень на контролі ректора університету Є.М. Нейка знаходяться такі дослідження, що фінансуються МОЗ України:

1. У рамках Державної цільової програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії виконується НДР «Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії шляхом двох-трьохкомпонентного застосування антигіпертензивних засобів першої лінії та статинів у хворих на артеріальну гіпертензію різного генезу (реалізація Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні)», науковий керівник академік АМН України Є.М. Нейко, відповідальний виконавець д.м.н., професор, завідувач кафедри терапії стоматологічного факультету М.А. Оринчак. Співвиконавці: професори В.Є.Нейко, Р.І. Яцишин. Обсяг фінансування на 2007 рік — 82,2 тис. грн.

Очікуваний результат дослідження: підвищення клінічної ефективності тривалого двох-трьохкомпонентного антигіпертензивного лікування в поєднанні з гіполіпідемічними засобами у хворих на артеріальну гіпертензію різного генезу та розробка способів профілактики ускладнень артеріальної гіпертензії. Впровадження в медичну практику розроблених рекомендацій з реалізації регіональної програми «Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії» дасть можливість зменшити частоту ускладнень АГ на 15 %, а вихід на первинну інвалідність — на 10 %.

2. У рамках «Фундаментальних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини» виконується тема «Комплексне оцінювання генетичних наслідків мутагенного забруднення довкілля і способи їх попередження», науковий керівник — д.м.н., професор, завідувач кафедри медичної біології з курсом медичної генетики Л.Є. Ковальчук. Обсяг фінансування на 2007 рік — 23,6 тис. грн.

Очікуваний результат дослідження: розробка алгоритму та математичної моделі структури і функціонування геноценозів, що дозволить запровадити біоіндикаційну тест-систему для скринінгових та моніторингових досліджень в межах України; розробка заходів щодо профілактики негативних генетичних тенденцій.

3. У рамках «Прикладних науково-дослідних розробок» виконується тема «Вивчення стану стоматологічного здоров'я населення Західного регіону України та розробка пропозицій щодо його збереження і покращення», науковий керівник — заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., професор, завідувач кафедри стоматології факультету післядипломної освіти М.М. Рожко. Співвиконавець — професор А.М. Ерстенюк. Обсяг фінансування на 2007 рік — 54,2 тис. грн.

Очікуваний результат дослідження: розробка сучасних методів діагностики, профілактики та лікування стоматологічних захворювань у різних груп населення Прикарпаття.

Найбільш вагомими науковими досягненнями вчених університету у 2006–2007 роках є такі: «Стандарти лікування ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності: ефективність, удосконалення, віддалені результати», керівники — д.м.н., проф., зав. каф. госпітальної терапії № 1 з курсом клінічної імунології Н.М. Середюк та д.м.н., проф., зав. каф. внутрішньої медицини І.П. Вакалюк; «Спосіб зменшення ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом», керівник — д.м.н., проф., зав. каф. терапії стоматологічного факультету М.А. Оринчак; «Спосіб реваскуляризації при хронічній ішемії кінцівок», керівник — д.м.н., проф., зав. каф. загальної хірургії С.М. Геник; «Спосіб діагностики холангіту», керівники — д.м.н., проф., зав. каф. госпітальної хірургії І.М. Шевчук та д.м.н., проф., зав. каф. хірургії факультету післядипломної освіти О.Л. Ткачук; «Спосіб оптимізації лікування хворих з частковою відсутністю зубів шляхом використання бюгельного протезу з жорстким базисом», керівник — д.м.н., проф., зав. каф. ортопедичної стоматології З.Р. Ожоган; «Ефективність різних варіантів периопераційної інтенсивної терапії печінкової недостатності у хворих з механічною жовтяницею», керівник — д.м.н., проф., зав. каф. анестезіології та реаніматології І.І. Тітов; «Спосіб комплексного лікування раку шийки матки ІВ-стадії», керівник — д.м.н., проф., зав. каф. онкології І.Ю. Костінський; «Методика застосування препарату амізон у комплексній терапії цитомегаловірусної та герпетичної інфекції у жінок з мимовільними викиднями», науковий керівник — д.м.н., проф., каф. акушерства та гінекології М.А. Лизин; «Спосіб стереотопометричного дослідження пропорційності обличчя», науковий керівник — д.м.н., проф., зав. каф. променевої діагностики та променевої терапії В.М. Рижик.

Налагоджене тісне співробітництво з медичними закладами України, зокрема з Державним фармакологічним центром МОЗ України, Борщагівським хімфармзаводом, фармацевтичною фірмою «Дарниця», ЗАТ «Технолог», м. Умань, Харківським хімфармзаводом «Здоров'я», хімфармзаводом «Галичфарм», ТОВ «Юрія-фарм», Київським заводом вітамінних препаратів, Українською фармакологічною компанією. Продовжується також співпраця з Центральним науково-дослідним інститутом стоматології Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації; Московським державним медико-стоматологічним університетом МОЗ Російської Федерації; Білоруським державним інститутом післядипломної освіти; Інститутом медичної радіології МОЗ Російської Федерації за проектом «Діагностика та лікування захворювань голови і шиї»; підприємством Medgal (Польща), науково-дослідними групами та компаніями Західної Європи, які організовують проведення мультицентрових рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень (PSI, Quintales, Roadmap, Beatyful, Reach, Sankyo Pharma, Johnson et Johnson, Research тощо).

Під керівництвом дійсного члена АМН України Є.М. Нейка спільно із зарубіжними партнерами продовжується виконання наукової розробки «Нові технології в судинній хірургії» — д.м.н., професор І.М. Гудз, спільно з ангіологічною клінікою Університету в Дюссельдорфі (Німеччина). Університет також тісно співпрацює із провідними навчальними закладами та клініками Західної Європи (Базель, Будапешт тощо).

Академік АМН України Є.М. Нейко є членом президії Академії медичних наук України, почесним членом Академії медицини Польщі, членом президій українських товариств терапевтів, гастроентерологів, нефрологів, кардіологів, ревматологів, СФУЛТу, почесний голова Івано-Франківського обласного фонду «Милосердя», координатор канадсько-української програми оздоровлення дітей по лінії канадського фонду «Дітям Чорнобиля», фундатор «Народної лічниці» — першої благодійної медичної установи для безкоштовного лікування бідних, репресованих, людей з низьким прожитковим рівнем, заслужений працівник вищої школи України, член комісії АМН України з іменних премій АМН України.

Також під керівництвом дійсного члена АМН України Є.М. Нейка успішно функціонує спеціалізована вчена рада Д 20.601.01 із захисту докторських і кандидатських дисертацій із спеціальностей «Терапія» — 14.01.02, «Кардіологія» — 14.01.11, «Гастроентерологія» — 14.01.36, «Стоматологія» — 14.01.22. До послуг науково-педагогічних співробітників видаються часописи «Галицький лікарський вісник», «Архів клінічної медицини» та ін., у яких публікуються результати дисертаційних досліджень, лекції, оригінальні статті, випадки із практики тощо. Працює видавничий центр «Івано-Франківський державний медичний університет».

Наукові школи університету: «Актуальні проблеми терапії. Нові медичні технології діагностики та лікування» (академік АМН України Є.М. Нейко), «Терапія і сімейна медицина» (професор Л.В. Глушко), «Нові лікувальні технології в абдомінальній хірургії» (професори О.Л. Ткачук, І.М. Шевчук, С.М. Василюк), «Нові лікувальні технології в судинній хірургії» (професори С.М. Геник, І.М. Гудз, О.В. Пиптюк), «Мікроциркуляція при експериментальній патології» (професор В.А. Левицький), «Дослідження мінеральних ресурсів Прикарпаття» (професори В.Є. Нейко, А.О. Клименко), «Нові діагностичні і лікувальні технології в кардіології» (професори Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк, І.Г. Купновицька), «Інфектологія» (професори Б.М. Дикий, О.Я. Пришляк.), «Стоматологічне здоров'я» (професори М.М. Рожко, З.Р. Ожоган, В.І. Герелюк, В.П. Пюрик).

Основні наукові праці академіка АМН України Є.М. Нейка (за останні роки)

1. Середюк Н.М., Нейко Є.М., Вакалюк І.П. та ін. Госпітальна терапія (перший випуск): Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації / За ред. Є.М. Нейка. — К.: Здоров'я, 2003. — 1176 с.

2. Середюк Н.М., Нейко Є.М., Вакалюк І.П. та ін. Госпітальна терапія (другий випуск): Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації / За ред. Є.М. Нейка. — К.: Здоров'я, 2006. — 1420 с.

3. Нейко Є.М., Оринчак М.А., Вірстюк Н.Г. Хронічні гепатити і цирози печінки: клініко-патогенетичні особливості. — 2005. — 167 с.

4. Нейко Є.М., Середюк Н.М., Пиптюк О.В., Вакалюк І.П. Винахідництво та раціоналізаторство в медицині: Довідник. — Івано-Франківськ, 2005. — 224 с.

5. Нейко Є.М., Середюк Н.М., Вакалюк І.П. Мінеральні води України. — К.: Здоров'я, 2006. — 640 с.

6. Нейко Є.М., Середюк Н.М., Вакалюк І.П. та ін. Матеріали до державної атестації випускників з внутрішніх, професійних та інфекційних захворювань. — Івано-Франківськ, 2006. — 176 с.

7. Нейко Є.М., Яцишин Р.І., Нейко Н.В. Морально-психологічні основи виховання студентів // Архів клінічної медицини. — 2005. — № 1. — С. 90-91.

8. Нейко Є.М., Дрогомерецька О.І., Яцишин Р.І. Особливості серцевої патології при дифузних захворюваннях сполучної тканини // Архів клінічної медицини. — 2004. — № 2. — С. 26-29.

9. Нейко Є.М., Камінський В.Я. Хронічний коліт // Архів клінічної медицини. — 2005. — № 2. — С. 10-22.

10. Нейко Є.М., Середюк Н.М., Глушко Л.В. Артеріальна гіпертензія в поєднанні з ішемічною хворобою серця: особливості перебігу та лікування // Мат-ли наук.-практ. конф. «Щорічні терапевтичні читання: терапевтична клініка від науки до практичної охорони здоров'я». — 2006. — С. 98.

11. Нейко Є.М., Середюк Н.М., Глушко Л.В. Стан інтракардіальної гемодинаміки та діастолічна функція правого шлуночка у хворих на компенсоване хронічне легеневе серце // Мат-ли наук.-практ. конф. «Щорічні терапевтичні читання: терапевтична клініка від науки до практичної охорони здоров'я». — 2006. — С. 99.

12. Нейко Є.М., Матковська Н.Р. Ефективність комплексного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки із застосуванням гастронорму, езомепразолу і тривіт Се-КВ // Науковий вісник Ужгородського університету. — 2006. — Вип. 28. — С. 1-5.

13. Нейко Є.М. і др. Основний напрямок надання гастроентерологічної допомоги на рівні Івано-Франківської обласної лікарні // Галицький лікарський вісник. — 2006. — Т. 13, № 2. — С. 672-711.

14. Нейко Є.М., Камінський В.Я. Функціональні та запальні захворювання товстого кишечника: сучасний стан, проблеми та аспекти патогенезу // Галицький лікарський вісник. — 2005. — С. 5-11.

15. Нейко Є.М., Яцишин Р.І. Сучасні клінічні аспекти неспецифічного аортоартеріїту // Журнал Академії наук України. — 2006. — С. 327-341.

Н.М. Середюк, д.м.н., професор, проректор
з наукової роботи Івано-Франківського державного
медичного університету


BibliographyBack to issue