Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
Зала синя Зала жовта

Журнал "Внутрішня медицина" 5(5) 2007

Повернутися до номеру

Вельмишановні колеги!

Пропонуємо вашій увазі п'яте число видання «Внутрішня медицина». Як ми й обіцяли, у рубриці «Медичні форуми» опублікований огляд матеріалів Х Міжнародного семінару лікарів внутрішньої медицини, що відбувся в м. Києві 18–20 жовтня 2007 року.

Новим та цікавим виявився розділ журналу «Від історії виникнення вимірювання артеріального тиску до сучасних рекомендацій із ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією», у якому надруковані статті «Історія розвитку вимірювання артеріального тиску: від часів Римської імперії до сьогодення», «Прогностическое значение амбулаторного суточного мониторирования артериального давления» (R.H. Fagard, MD, PhD, K.U. Leuven, Belgium) за матеріалами Х Міжнародного семінару лікарів внутрішньої медицини, «Основные положения рекомендаций Европейского общества гипертензии и Европейского общества кардиологов (ESH/ESC) 2007 по ведению пациентов с артериальной гипертензией» та «Рекомендации Европейского общества кардиологов по предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике».

Новостворена рубрика «Наукові роботи, затверджені ВАК України», представлена статтею «Морфофункциональные изменения при метаболическом синдроме» к.м.н. О.А. Карлової, асистента кафедри сімейної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Надзвичайно цікавою виявилася робота професора А.С. Свінціцького «Лаймська хвороба як актуальна інтегрована проблема сучасної внутрішньої медицини», у якій наведені історія виникнення назви захворювання, відомості про його поширеність, етіопатогенез, клінічну картину, діагностику та лікування.

Продовжуючи наші традиції, у рубриці «Навчання» ми подаємо надзвичайно цікавий, на мій погляд, ілюстрований науковообгрунтований матеріал, що стосується мультиспіральної комп'ютерної томографії та її використання в кардіології.

Отже, сподіваємося, що ми виправдовуємо ваші надії щодо інформативності, новизни, наукового обгрунтування видання «Внутрішня медицина». Чекаємо від вас відгуків, рецензій, клінічних випадків, оглядових статей.

Головний редактор,
член-кореспондент АМН України,
д.м.н., професор, завідувач кафедри
пропедевтики внутрішніх хвороб № 1
Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця
Василь Захарович НЕТЯЖЕНКО


Список літературиПовернутися до номеру