Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 4 (51) 2013

Повернутися до номеру

Особливості підготовки працівників служб медицини катастроф для надання екстреної медичної допомоги безпосередньо в зоні надзвичайної ситуації

Автори: Гур’єв С.О., Рощін Г.Г., Близнюк М.Д.,Крилюк В.О., Михайловський М.М. - ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Київ

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку

Мета. Провести обговорення порядку підготовки працівників служби медицини катастроф (СМК) щодо відповідності фахового рівня підготовки та стану здоров’я для надання екстреної медичної допомоги безпосередньо в зоні надзвичайної ситуації (НС) на підставі аналізу сучасних вимог «Кодексу цивільного захисту України» від 2.10.2012 р. № 5403­V1.

Методи. Для досягнення мети наведені результати аналізу змін правових основ підготовки працівників СМК, порівняння нормативно­правового її забезпечення в Україні до 2012 року та з 2013 року і розроблені проекти нормативних актів щодо її проведення.

Результати. Як відомо, нормативна база організації надання екстреної медичної допомоги постраждалому від НС населенню та рятувальникам в зоні НС при ліквідації медико­санітарних наслідків НС в Україні вперше передбачалась силами Державної служби медицини катастроф (ДСМК), створеної в 1997 році Постановою КМУ від 14.04.1997 р. № 343 «Про утворення ДСМК». Діюче до 2013 року Положення про ДСМК, затверджене Постановою КМУ від 11.07.2001 р. № 827, до медичних формувань зарахувало мобільні госпіталі, мобільні загони, медичні бригади постійної готовності 1­ї черги та спеціалізовані медичні бригади постійної готовності 2­ї черги і задекларувало, що всі медичні формування та їх особовий склад підлягають обов’язковій атестації. Через недоліки Закону України «Про аварійно­рятувальні служби», який дозволяв атестувати тільки аварійні служби — юридичні особи та їх склад, ні формування ДСМК, ні їх працівники не мали можливості атестуватись і отримати певні пільги та соціальні гарантії рятувальників. Неодноразово ми ставили це питання на вирішення законодавців, але тільки в «Кодексі цивільного захисту України» від 2.10.2012 р. № 5403­V1 вперше в ст. 48, п. 7 записано: «Атестацію формувань та працівників служби медицини катастроф щодо відповідності фахового рівня підготовки та стану здоров’я для надання екстреної медичної допомоги постраждалим безпосередньо в зоні НС проводить атестаційна комісія центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. Порядок проведення такої атестації встановлюється Кабінетом Міністрів України». Фахівцями ДЗ УНПЦ ЕМД та МК за участю фахівців ДСНС розроблено проект «Порядку проведення атестування…», який передбачає такі основні положення:

Згідно з Кодексом, підлягають атестуванню усі формування, всі основні працівники СМК, увесь склад формувань СМК та медичні працівники, визначені при необхідності для надання екстреної медичної допомоги населенню в зоні НС. Метою атестації органів управління, формувань та працівників служб медицини катастроф є визначення можливостей надання ними екстреної медичної допомоги постраждалим безпосередньо в зоні НС, визначення відповідності рівня фахової підготовки та стану здоров’я особового складу служб медицини катастроф для виконання покладених на них завдань. Для проведення атестації пропонується створити постійно діючу Центральну атестаційну комісію МОЗ України, яка має у своєму складі філії Центральної атестаційної комісії у визначених МОЗ України за погодженням із ДС НС України групах адміністративних територій: Центр та Північ (м. Київ), Південь (м. Сімферополь), Схід (м. Харків), Захід (м. Львів). Атестуванню формувань СМК має передувати атестування, а відповідно, і передатестаційна підготовка їх особового складу на право проведення робіт у районах НС при створенні формувань та потім через кожні 5 років. Мета переатестування працівників СМК — відповідна більш поглиблена їх підготовка щодо можливостей надання екстреної медичної допомоги постраждалим безпосередньо в зоні НС, визначення відповідності рівня фахової підготовки та стану здоров’я для виконання покладених на них завдань. Критерії рівня підготовки та вимог до тих, хто атестується, передбачені Кодексом та проектом Постанови КМУ, яка визначає Порядок атестування. Вимоги щодо відповідності рівня фахової підготовки та стану здоров’я щодо виконання покладених на різних фахівців СМК завдань такі: для лікарів та молодших медичних працівників з медичною освітою за наявності базової медичної освіти, спеціалізації, не нижче 2­ї кваліфікаційної категорії, досвіду практичної роботи за спеціальністю, певний вік, звільнення від призову на військову службу, стан здоров’я, фізичної та психологічної підготовки і знання особливостей умов діяльності при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, правил охорони праці, вимог до колективного та індивідуального захисту в зоні НС та навичок їх виконання. Для осіб, які не мають медичної освіти (водіїв, техніків із мед­обладнання тощо), додатково потрібна підготовка до надання домедичної допомоги згідно з Постановою КМУ від 21.11.2012 р. № 1115.

Базові вимоги до рівня медичної підготовки працівників, перевірки їх стану здоров’я, психологічної підготовки, медичної підготовки працівників СМК без медичної освіти передбачені заходами, що здатні реалізувати територіальні центри ЕМД та МК. Підготовка щодо отримання знань особливостей умов діяльності при ліквідації наслідків НС, правил охорони праці, вимог до колективного та індивідуального захисту в зоні НС та навичок їх виконання передбачається на технічній базі тренінг­центрів ДСУ НС у місцях створення філій атестаційної комісії. Комплектування особами, які мають звільнення від призову на військову службу, передбачається системою комплектації формувань СМК тільки на контрактній основі за принципом невоєнізованих формувань цивільного захисту.

Усі атестовані працівники СМК отримують статус лікаря­рятувальника, фельдшера­рятувальника тощо, відповідні посвідчення та книжки рятувальників вносяться до реєстру рятувальників медицини катастроф. Внесені в реєстр лікарі­рятувальники, молодші медичні спеціалісти — рятувальники та працівники без медичної освіти — рятувальники користуються пільгами та соціальним захистом згідно з законодавством. Підготовка та атестування працівників — рятувальників формувань СМК проводиться безоплатно.

Висновки

1. «Кодекс цивільного захисту України» від 2.10.2012 р. № 5403­V1 уперше створює реальну правову основу для підготовки та атестування працівників служби медицини катастроф щодо відповідності фахового рівня підготовки та стану здоров’я для надання екстреної медичної допомоги безпосередньо в зоні НС.

2. Реалізація положень Закону залежить тільки від якості нормативного забезпечення цього процесу МОЗ України, що має забезпечити підвищений рівень підготовки працівників СМК до надання ЕМД населенню безпосередньо в районі НС у повсякденних умовах, в особливий період та при терористичних актах, формування основного складу СМК на умовах невоєнізованих формувань, за контрактами та гарантії їх пільг і соціального захисту.Повернутися до номеру