Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" 3 (35) 2014

Back to issue

Проект резолюції науково-практичної конференції «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні» 28–30 травня 2014 року, м. Одеса

Categories: Cardiology

Sections: Medical forums

print version

Статья опубликована на с. 28-32

28–30 травня 2014 року в Одесі відбулася науково-практична конференція, присвячена сучасним методам діагностики й лікування артеріальної гіпертензії. Програма заходу охоплювала такі питання: проблеми контролю артеріального тиску, артеріальна гіпертензія і серцево-–судинний ризик, сучасні аспекти лікування артеріальної гіпертензії, артеріальна гіпертензія та цукровий діабет, артеріальна гіпертензія і супутні стани, сучасні технології лікування артеріальної гіпертензії, безпечність медикаментозного лікування, блокатори ангіотензинових рецепторів та бета-адреноблокатори, захворювання нирок та артеріальна гіпертензія, сучасні стратегії та рекомендації щодо додаткових інвазивних методів лікування, результати пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

У роботі конференції взяли участь близько 300 лікарів та науковців з усіх областей України. У рамках конференції проведено круглий стіл, 2 майстер-класи та конкурс на кращу наукову роботу серед молодих учених.

Провідними вченими України зроблено 32 доповіді та прочитано 4 лекції з актуальних питань патогенезу, діагностики, лікування і профілактики артеріальної гіпертензії та її ускладнень, супутніх станів, побічних дій антигіпертензивних препаратів.

Під час обговорення виступів та дискусій на конференції визначені такі перспективні напрямки наукових досліджень і заходів у практичній кардіології:

1. Постійне формування позитивної мотивації у населення щодо необхідності профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. Створення інформаційного простору для здорового способу життя та профілактики серцево-судинних захворювань на державному рівні.

2. Забезпечення керівниками Управлінь охорони здоров’я розповсюдження санітарно-просвітницьких матеріалів для населення, що пропагують здоровий спосіб життя. Активне залучення медичних сестер, фельдшерів та працівників аптек до пропаганди медико-санітарних знань і профілактики артеріальної гіпертензії серед населення.

3. Удосконалення програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних працівників лікувально-профілактичних закладів з питань профілактики та лікування артеріальної гіпертензії для подолання лікарської інерції у веденні пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

4. Поєднання зусиль кардіологів, неврологів, терапевтів і сімейних лікарів у розв’язанні проблем артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень.

5. Вивчення багатофакторних впливів на захворюваність та смертність населення, де однією зі складових є артеріальна гіпертензія.

6. Забезпечення моніторингу епідеміологічної ситуації щодо артеріальної гіпертензії та факторів ризику її виникнення.

7. Сприяння реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

8. Розробка методів широкого впровадження положень Стандартів лікування хворих з артеріальною гіпертензією.

9. Проведення науково-практичних конференцій з проблем профілактики, діагностики та лікування артеріальної гіпертензії щорічно в різних регіонах України.

Конференція ухвалила

— Продовжити активне виявлення осіб з артеріальною гіпертензією, впровадження її первинної і вторинної профілактики та стратифікації ризику.

— Сприяти формуванню прихильності пацієнтів і медичних працівників для підвищення ефективності профілактики і лікування артеріальної гіпертензії.

— Продовжити роботу із забезпечення хворих на артеріальну гіпертензію сучасними лікувальними технологіями.

— Забезпечити 100% диспансерний нагляд хворих на АГ з високим ризиком.

— Активно втілювати комбіновану антигіпертензивну терапію, корекцію ризик-факторів та антитромбоцитарну терапію у хворих на АГ з високим ризиком.

— Удосконалити роботу зі своєчасного виявлення і патогенетичного лікування симптоматичних гіпертензій.

— Забезпечити плідну співпрацю з неврологами, ендокринологами та нефрологами щодо пацієнтів із високим ризиком кардіоваскулярних ускладнень.

— Розробити та впровадити методичні рекомендації для лікарів первинного рівня медичної допомоги з модифікації способу життя для первинної та вторинної профілактики АГ (групи ризику виникнення захворювання, групи ризику виникнення ускладнень).

— Активізувати співпрацю з викладачами і студентами вищих наукових медичних закладів та закладів післядипломної освіти щодо проведення роз’яснювальної превентивної роботи серед населення.

— Розробити та впровадити навчальні програми (модулі) сучасних методів лікування АГ для студентів вищих наукових медичних закладів та слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної освіти.

 

Фото Солуяна О.С.Back to issue