Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" 5 (73) 2016

Повернутися до номеру

Вітаємо з ювілеєм проф. Марушка Ю.В.!

Статтю опубліковано на с. 12-15

 

Вітаємо з ювілеєм професора Юрія Володимировича Марушка!

5 жовтня 2016 року відзначає ювілей завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України доктор медичних наук, професор Марушко Юрій Володимирович, життєвий шлях якого присвячений улюбленій справі — педіатрії.

У 1980 році Юрій Володимирович закінчив із відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця (КМІ), був занесений в Золоту книгу пошани КМІ.
Після закінчення клінічної ординатури на кафедрі дитячих хвороб № 1 КМІ у 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Клініко-імунологічна характеристика та лікування стафілококових захворювань у дітей раннього віку». Із 1985 року працював асистентом, із 1994 року — доцентом кафедри дитячих хвороб № 1 КМІ. У 1998–2001 роках — доцент, професор кафедри педіатрії медичного інституту УАНМ. 
У 2000 році успішно захистив докторську дисертацію на тему «Клініко-бактеріологічна та імунологічна характеристика дітей, які часто хворіють, і диференційовані методи їх лікування». Із 2004 року вченою радою НМУ обраний завідувачем кафедри педіатрії № 3. Окрім завідування кафедрою у 2005–2015 роках, виконує обов’язки заступника декана факультету підвищення кваліфікації викладачів ВМНЗ України І–IV рівня акредитації НМУ імені О.О. Богомольця. 
Із 1 серпня 2015 року кафедра під керівництвом Ю.В. Марушка розпочала новий етап роботи — підготовку на післядипломному рівні в Інституті післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця лікарів-інтернів за фахом «педіатрія», «загальна практика — сімейна медицина», «медицина невідкладних станів». Були вперше розроблені навчально-методичні матеріали для роботи кафедри з інтернами, впроваджено ряд тренінгів, тестування on-line, розроблені програми циклів тематичного удосконалення.
Ю.В. Марушко — висококваліфікований лікар-педіатр, має вищу кваліфікаційну категорію. Пріоритетні наукові напрямки його роботи: імунореабілітація дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції, патологія травного каналу в дітей, первинна артеріальна гіпертензія в дітей, забезпеченість дитячого організму мікроелементами, лактазна недостатність, питання розвитку здорової дитини; медична етика та деонтологія в педіатрії. Він є автором та співавтором 750 наукових статей, 48 винаходів, 12 методичних рекомендацій, 9 інформаційних листків. Співавтор і редактор 6 монографій та 50 підручників, навчальних посібників, які отримали гриф МОЗ України. Серед останніх написаний у співавторстві навчальний посібник «Невідкладні стани в педіатричній практиці» (2016), а також монографія «Системні механізми адаптації. Стрес у дітей» (2015). 
Ю.В. Марушко входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій (Д 26.003.03 при НМУ імені О.О. Богомольця), член апробаційної ради за фахом «педіатрія», експерт клініко-експертної комісії МОЗ України, член правління Асоціації педіатрів України, відповідальний секретар Асоціації педіатрів України, член редакційної ради семи фахових медичних журналів. Нагороджений Почесною грамотою МОН України , Почесною грамотою МОЗ України, Подякою київського міського голови.
Юрій Володимирович повний енергії, ідей, творчих планів, які зараз з успіхом впроваджуються на кафедрі педіатрії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця. 
 
Щиро вітаємо з ювілеєм!
Асоціація педіатрів України,
колектив кафедри педіатрії 
післядипломної освіти
Інституту післядипломної освіти
НМУ імені О.О. Богомольця,
співробітники редакції журналу
«Здоров’я дитини»


Повернутися до номеру