Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 12, №1, 2017

Повернутися до номеру

Вітаємо Віталія Григоровича Майданника з ювілеєм!

Перед Різдвяними святами, такими улюбленими нами з дитинства, ми відзначаємо ювілей нашого славетного керівника, завідуючого кафедрою педіатрії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, академіка НАМН України, професора Віталія Григоровича Майданника. Ваше ім’я у перекладі з латинської (Vitalis) означає «життєвий». Увесь ваш такий блискучий і стрімкий шлях наповнений життєвою силою. Усього за 36 років науково-лікарської діяльності ви досягли великих успіхів і проявили себе як видатний учений, педагог, керівник та організатор. 
Із перших кроків навчання в Київському медичному інституті імені О.О. Богомольця юного Віталія Григоровича відрізняли від інших студентів дисциплінованість, потяг до знань, наполеглива праця. 
Його науковий шлях почався зі студентських років. З перших курсів В.Г. Майданник брав участь у роботі наукових гуртків, виступав на студентських конференціях. У цей же час працював у дитячий лікарні № 11 м. Києва. Закінчив із відзнакою педіатричний факультет у 1980 р. і як іменний стипендіат, який займався активною суспільною діяльністю, був занесений до «Золотої книги пошани» Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця.
Уся наукова трудова діяльність Віталія Григоровича пов’язана з аlma mater.
Після клінічної ординатури й успішного захисту кандидатської дисертації в 1983 році був обраний за конкурсом на посаду асистента, а потім доцента (у 1989 р.) кафедри пропедевтики дитячих хвороб (нині — кафедра педіатрії № 4). 
У 1989 році захистив докторську дисертацію на тему «Клинико-экспериментальное изучение развития пиелонефрита и комплексное лечение его у детей», науковим консультантом якої була професор В.Д. Чеботарьова.
У травні 1990 року В.Г. Майданник за конкурсом був обраний на посаду завідувача кафедри пропедевтики дитячих хвороб. У 1991 році йому присвоєно вчене звання професора.
У 1994–2000 рр. виконував обов’язки проректора з лікувальної роботи, а з травня 2005 року по жовтень 2010 року — декана медичного факультету № 3.
Уперше детально вивчив роль фібронектину, простагландинів, імунних комплексів, їх склад та фізико-хімічні властивості при мікробно-запальному ураженні паренхіми нирок, що дозволило запропонувати оригінальну концепцію патогенезу пієлонефриту в дітей. 
За його ініціативою в 1998 році створене перше в Україні дитяче відділення хронічного гемодіалізу, у якому під його керівництвом вперше на основі фрактального аналізу були розроблені критерії адекватності гемодіалізу, що дозволило суттєво покращити надання медичної допомоги хворим із хронічною нирковою недостатністю.
У складі групи вчених-нефрологів у 2009 році В.Г. Майданнику була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за розробку та впровадження системи методів діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок. В.Г. Майданник продовжує успішно розробляти нові перспективні напрями досліджень в галузі нефрології дитячого віку. Зокрема, спільно з науковцями Каролінського інституту (Стокгольм, Швеція) досліджено молекулярні механізми формування пошкоджень, що лежать в основі патогенезу захворювань нирок у дітей.
В.Г. Майданник є основоположником вивчення порушень вегетативної нервової системи та особливостей перебігу психосоматичних захворювань у дітей.
Протягом останніх років під керівництвом В.Г. Майданника успішно вивчається проблема артеріальної гіпертензії в дітей. Уперше в нашій країні було застосоване добове моніторування артеріального тиску в дітей та підлітків, що дозволило встановити різні типи порушень добового профілю артеріального тиску й запропонувати класифікацію, що затверджена на III Конгресі педіатрів України (2006).
До основних напрямів наукової діяльності В.Г. Майданника належать також глибоке та плідне вивчення різних аспектів кардіоревматології (кардіоміопатій, ювенільного ревматоїдного артриту тощо), гастроентерології та ендокринології дитячого віку.
Наукові інтереси В.Г. Майданника охоплюють історію педіатрії та соціальні проблеми медицини. Ним написані змістовні роботи з історії розвитку української педіатрії та нариси про життя і діяльність видатних учених-педіатрів.
Професор Віталій Григорович Майданник — талановитий науковий дослідник та педагог вищої школи. Чудовий лектор, просто й доступно висвітлює складні питання клінічної педіатрії. Завжди йде в ногу із часом, на кафедрі запроваджуються нові методи навчання.
Автор понад 600 наукових праць, у тому числі 28 монографій, 7 підручників та 12 навчально-методичних посібників, 30 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Причому 34 наукові роботи опубліковані в таких авторитетних зарубіжних журналах, як «Pediatric Nephrology», «Kidney International», «Journal of Urology», «European Journal of Pediatrics» тощо.
Під його безпосереднім керівництвом підготовлені та захищені 4 докторські та 40 кандидатських дисертацій.
За визначні наукові досягнення В.Г. Майданник у 2003 році був обраний членом-кореспондентом НАМН України за спеціальністю «педіатрія», а у 2010 році — дійсним членом (академіком) НАМН України.
В.Г. Майданник виконує значний обсяг лікувально-консультативної роботи.
В.Г. Майданник проводить велику науково-організаційну та громадську роботу. Виконує обов’язки голови спеціалізованої вченої ради Д26.003.04 (із 1999 р.), члена проблемних комісій з педіатрії та нефрології (з 2009 р.), головного редактора журналу «Педіатрія, акушерство та гінекологія» (із 1996 р.), члена правління Асоціації педіатрів України (із 1993 р.), віце-президента Асоціації педіатрів України (із 2005 р.), президента Федерації педіатрів країн СНД (із 2009 р.).
Крім того, він є членом Міжнародних асоціацій педіатрів та дитячих нефрологів, членом редакційних колегій багатьох наукових журналів, активний організатор та учасник багатьох наукових форумів — з’їздів, конгресів, конференцій, симпозіумів як в Україні, так і за її межами (Москва, 1998, 2002, 2003; Торонто, 1997; Лондон, 1998; Прага, 1999; Амстердам, 2004; Афіни, 2007; Стамбул, 2008; Флоренція, 2009; Відень, 2010; Астана, 2010, та ін.).
Його багаторічна лікарська, науково-педагогічна та громадська діяльність відзначена подякою голови Київської міської держадміністрації (1999 р.), подякою (2007 р.) та Почесною грамотою (2007 р.) МОЗ України. У 2001 році Указом Президента України В.Г. Майданнику присвоєне почесне звання заслуженого лікаря України. Віталій Григорович — повний кавалер ордена князя Ярослава Мудрого.
Віталій Григорович Майданник зустрічає свій ювілей у розквіті творчих сил, енергії й нових наукових ідей і планів. 
Колектив кафедри, його учні, друзі та рідні вітають вельмишановного Віталія Григоровича Майданника з ювілеєм. Ви для нас завжди є прикладом не тільки надійного керівника, науковця та педагога, а й чуйної, доброзичливої людини, готової прийти на допомогу. Від усього серця ми бажаємо вам міцного здоров’я, довголіття, творчого натхнення, подальших професійних успіхів у науково-педагогічній та лікарській діяльності. 
 
До вітань приєднується редакція журналу 
«Здоров’я дитини». 
Ми бажаємо вам, шановний Віталію Григоровичу, 
міцного здоров’я та творчих успіхів на довгі роки! 


Повернутися до номеру