Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Hypertension" 5 (55) 2017

Back to issue

До уваги молодих вчених! Запрошуємо взяти участь у конкурсі!

Положення про конкурс молодих вчених

Конкурс молодих вчених організований за ініціативи Асоціації кардіологів України, ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація», оргкомітету Конференції з артеріальної гіпертензії з метою виявлення та заохочення талановитої молоді та її активності в проведенні наукових досліджень за тематикою, заявленою в програмі конференції.
Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років на час висування праці. 
На здобуття премії не висуваються праці, за які їх виконавців уже було удостоєно нагород. У конкурсі праць на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти, наукові співробітники організацій, підприємств Національної академії наук України, галузевих академій наук, державних наукових установ, лікарень як індивідуально, так і у складі колективу претендентів. До складу колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, не включаються особи, удостоєні за цю працю будь-якої іншої винагороди, включені в поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття цієї премії.
Премії повторно не присуджуються.
Праці, висунуті на здобуття премії, приймаються на розгляд комісією, спеціально створеною для розгляду цих премій, до 30 березня 2018 року.
Порядок висунення робіт та оформлення документів визначається комісією, створеною для розгляду цих премій.

Порядок подання робіт на конкурс

1. Учасникам конкурсу необхідно не пізніше від 30 березня 2018 року подати в оргкомітет конференції з артеріальної гіпертензії: 
— анкету учасника конкурсу; 
— реферат обсягом не більше ніж 2 сторінки з основним змістом роботи, оформлений відповідно до вимог; 
— довідку з місця роботи чи навчання, завірену печаткою організації, що підтверджує статус та вік учасника конкурсу.
Реферат та анкету необхідно направити до оргкомітету конференції з артеріальної гіпертензії електронною поштою на адресу sirenkoyu@gmail.com з поміткою «Конкурс молодих вчених». Довідку з місця роботи необхідно надіслати також електронною поштою на вказану адресу. 
2. Один учасник може подавати на конкурс лише одну роботу. 
3. Бажано подавати на конкурс роботу від одного автора або в співавторстві з науковим керівником. Як виняток на конкурс може бути подана робота від колективу авторів. У такому випадку прізвище учасника конкурсу вказується першим у списку авторів. Премія та винагорода присуджуються лише першому автору наукової роботи.
4. Участь у конкурсі безкоштовна.

Порядок розгляду конкурсних робіт

1. Рішення про присудження премії переможцям приймається членами конкурсної комісії. До складу конкурсної комісії входять керівники секцій та члени програмного комітету конференції з артеріальної гіпертензії, яка відбудеться 29 травня — 1 червня 2018 року в м. Одесі.
2. Реферати конкурсних робіт розсилаються членам конкурсної комісії для проведення заочної експертизи. Кожен член комісії подає в конкурсну комісію висновки експертизи за 10-бальною шкалою. 
3. За умовами конкурсу робота має бути подана у вигляді усної доповіді на секції молодих вчених особисто конкурсантом. На конкурс буде відібрано п’ять доповідей за результатами розгляду експертами конкурсних рефератів. 
4. Після закінчення секції молодих вчених конкурсна комісія проводить робочу нараду, на якій із п’яти доповідей вибирає три найкращі роботи молодих вчених з урахуванням виконання усіх вимог поданої на конкурс роботи відповідно до положення про проведення конкурсу, висновків заочної експертизи та відкритого обговорення та визначає переможців конкурсу. 
5. Нагородження переможців конкурсу молодих вчених проводиться під час урочистої церемонії закриття конференції. 
6. Інформація про результати конкурсу буде опублікована на сайті ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація» та в журналі «Артеріальна гіпертензія». 

Винагороди

Перша премія — участь у літній школі молодих вчених Європейського товариства з артеріальної гіпертензії у 2018 році (дата та місце проведення будуть оголошені додатково) за підтримки Асоціації кардіологів України, ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація» (голова — професор Ю.М. Сіренко), відділу симптоматичних гіпертензій при ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України».
Друга премія — участь в Українській конференції з артеріальної гіпертензії в травні 2018 року (дата та місце проведення будуть оголошені додатково) та участь у конкурсі для участі в літній школі молодих вчених Європейського товариства з артеріальної гіпертензії в наступні роки (дата та місце проведення будуть оголошені додатково) за підтримки Асоціації кардіологів України, ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація» (голова — професор Ю.М. Сіренко), відділу симптоматичних гіпертензій при ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України».
Третя премія — передплата двох журналів на вибір від Видавничого дому «Заславський» на 2018 рік за підтримки ГО «Всеукраїнська антигіпертензивна асоціація» (голова — професор Ю.М. Сіренко), відділу симптоматичних гіпертензій при ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України» та Видавничого дому «Заславський».

Правила оформлення реферату та анкети

Реферат має бути подано українською мовою, текст — не більше від двох сторінок, правила оформлення такі ж, як і для тез.
Анкета (обов’язкова, розміщується в тому ж файлі, що й реферат, на першій сторінці перед основним текстом реферату):
1) прізвище, ім’я, по батькові повністю; 
2) дата народження;
3) місце роботи або навчання (включаючи назву закладу);
4) посада, вчене звання, ступінь;
5) електронна адреса, телефон, факс, поштова адреса для листування;
6) назва секції;
7) заявлений вид участі в рамках конференції: усна доповідь, стендова доповідь.
Реферат з анкетою необхідно надіслати в оргкомітет електронною поштою вкладеним файлом на адресу: sirenkoyu@gmail.com.
У темі електронного листа вказується прізвище та ініціали автора зі словами «Конкурс молодих вчених 2017_Ivanov I.I.» 
Назва вкладеного файла: прізвище та ініціали автора латиницею. Наприклад: Ivanov I.I._ref

Склад комісії:

1. Професор Коваль Олена Акиндинівна.
2. Професор Целуйко Віра Йосипівна.
3. Професор Лутай Михайло Іларіонович.
4. Професор Коваль Сергій Миколайович.
5. Професор Андрієвська Світлана Олексіївна.
6. Професор Більченко Олександр Вікторович.
7. Професор Жарінов Олег Йосипович.
8. Доктор медичних наук Радченко Ганна Дмитрівна.
9. Доктор медичних наук Міщенко Лариса Анатоліївна.   
 


Back to issue