Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 13, №2, 2018

Повернутися до номеру

Вітаємо В’ячеслава Володимировича Бережного!

18 лютого відзначив свій славетний ювілей В’ячеслав Володимирович Бережний — видатний вчений, талановитий керівник та організатор охорони здоров’я, заслужений лікар України, професор кафедри педіатрії № 2 НМАПО імені П.Л. Шупика.
В.В. Бережний народився 18 лютого 1938 року в селі Сміле Роменського району Сумської області. У 1956 році, після закінчення навчання в середній школі, В.В. Бережний успішно склав вступні іспити і був зарахований на педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, який закінчив у 1962 році. 
Трудову діяльність ювіляр розпочав на Полтавщині, у Хорольській центральній районній лікарні, де працював лікарем-педіатром у 1962–1966 роках. Молодий лікар сумлінно виконував одночасно обов’язки районного педіатра та завідувача дитячою консультацією. 
Прагнення до глибокого розуміння основ педіатрії, зацікавленість науковою роботою зумовили подальший професійний вибір В.В. Бережного. 
З 1966 по 1969 роки він навчався в аспірантурі на кафедрі факультетської педіатрії Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. У 1969 році В’ячеслав Володимирович захистив кандидатську дисертацію «Клинико-инструментальная характеристика функционального состояния сердечной мышцы при хроническом тонзиллите у детей». Науковим керівником дисертаційної роботи був один з корифеїв вітчизняної педіатрії, доктор медичних наук, професор Прокопій Микитович Гудзенко, який став для молодого науковця справжнім Вчителем.
Наступні віхи професійного шляху В.В. Бережного нерозривно пов’язані з кафедрою факультетської педіатрії Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця. З 1969 по 1990 рік В’ячеслав Володимирович пройшов нелегкий, але успішний шлях від аспіранта, асистента, доцента до професора кафедри. Після успішного захисту докторської дисертації «Стафілококова інфекція із затяжним, рецидивуючим та хронічним перебігом у дітей» В.В. Бережний продовжив працювати на кафедрі на посаді професора.
 У 1989 році В.В. Бережному було присвоєно вчене звання професора і він почав працювати на кафедрі педіатрії № 2 НМАПО імені П.Л. Шупика. У 1991 році В.В. Бережний за конкурсом був обраний на посаду завідувача кафедри педіатрії № 2 НМАПО імені П.Л. Шупика, яку очолював 26 років. 
На посаді завідувача кафедри професор В.В. Бережний невтомно здійснював багатогранну педагогічну, лікувальну та наукову діяльність. Він згуртував навколо себе дружній колектив однодумців, створив морально-психологічну атмосферу, що сприяла максимальній реалізації здібностей та творчих задумів кожного співробітника.
Професор В’ячеслав Володимирович Бережний — талановитий науковець, дослідник, вчений світового рівня. Цілеспрямованість, здатність передбачати найбільш перспективні напрямки наукових досліджень обумовили широкий діапазон його професійних інтересів. Серед основних пріоритетів ювіляра залишаються дитяча кардіоревматологія, патологія дітей раннього віку, клінічна імунологія та імунопрофілактика. 
Здатність професора В.В. Бережного ставити масштабні завдання й отримувати гідний результат, наполегливість та вимогливість стали запорукою створення власної педіатричної школи. Під його безпосереднім керівництвом було підготовлено та захищено 11 кандидатських та 3 докторські дисертації. 
Науковий світогляд, клінічний та організаційний досвід, здобутки науково-дослідних робіт, проведених під керівництвом В.В. Бережного, знайшли своє відображення в 550 наукових публікаціях, серед яких: 15 монографій та навчальних посібників, 2 довідники, національний підручник «Педіатрія» у 2 томах для післядипломного етапу підготовки фахівців.
Професор В.В. Бережний понад 20 років є членом спеціалізованої вченої ради при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, протягом 8 років був членом експертної ради Вищої атестаційної комісії України.
В’ячеслав Володимирович Бережний — педіатр із багаторічним досвідом лікувально-діагностичної роботи. Його відданість справі є прикладом для молоді та взір–цем найвищого професіоналізму. За 55 років лікувальної та педагогічної діяльності професором В.В. Бережним підготовлено плеяду лікарів-педіатрів, які працюють в Україні та інших куточках світу. Під керівництвом професора В.В. Бережного на клінічній базі кафедри (Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1) забезпечений високий рівень лікувально-консультативної роботи, широко впроваджуються нові методи діагностики та лікування хворих, створені належні умови для навчального процесу.
Природжений талант організатора, державний підхід до вирішення складних питань організації діагностичного та лікувального процесів, закоханість у педіатрію та активна життєва позиція дозволяють В’ячеславу Володимировичу поєднувати плідну наукову та педагогічну діяльність з організаційною та громадською роботою. 
З 1989 по 2012 рік професор В.В. Бережний працював головним педіатром МОЗ України і зробив значний внесок у розвиток системи охорони здоров’я дітей і підлітків.
Перебуваючи на цій відповідальній посаді, професор В.В. Бережний приділяв велику увагу питанням удосконалення спеціалізованої допомоги хворим дітям в обласних та міських дитячих спеціалізованих лікарнях, сприяв організації оздоровлення дітей, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС, ініціював розробку низки заходів щодо покращення екологічного стану та надання медичної допомоги дітям у екологічно несприятливих регіонах України. Як головний педіатр МОЗ України, особливу увагу зосереджував на організації відділень гемодіалізу в обласних центрах України, становленні неонатальної кардіохірургії, впровадженні сімейної медицини. 
За ініціативою професора В.В. Бережного були вперше розроблені стандарти та протоколи надання медичної допомоги дітям при найбільш поширених соматичних захворюваннях. Під час реалізації цих проектів професор В.В. Бережний плідно співпрацював із міжнародним Дитячим фондом ООН/ЮНІСЕФ за галузевими програмами МОЗ України.
Професор В.В. Бережний — головний редактор науково-практичного журналу «Сучасна педіатрія», член редакційної ради 10 журналів, є ініціатором та організатором проведення всеукраїнських конференцій, наукових симпозіумів з міжнародною участю для лікарів-педіатрів, дитячих хірургів, неонатологів, дитячих неврологів, лікарів загальної практики — сімейної медицини, на яких ґрунтовно висвітлюються актуальні питання сучасної педіатрії, імунопрофілактики.
В’ячеслав Володимирович — вчений світового рівня, він неодноразово презентував результати науково-дослідної роботи кафедри на міжнародних педіатричних форумах та конгресах (Амстердам, Каїр, Афіни, Мельбурн, Прага, Порто, Ріо-де-Жанейро тощо).
Педагогічний, науковий і клінічний внесок професора В.В. Бережного у вітчизняну педіатрію відзначено почесними грамотами Верховної Ради України, Міністерства охорони здоров’я України, мера Києва. 
В’ячеслав Володимирович Бережний нагороджений найвищою нагородою академії медичних наук України — медаллю імені академіка М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я», медаллю «20 років незалежності України».
У 1998 році указом президента України професору В’ячеславу Володимировичу Бережному присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».
Енциклопедична обізнаність у багатьох сферах медицини, авторитетність думки, вимогливість, організаторські якості, колосальна працездатність, поєднана з інтелігентністю, високою духовністю, — далеко не повний перелік тих людських якостей, які високо цінують друзі, колеги та пацієнти В’ячеслава Володимировича.
Професор В.В. Бережний користується високим авторитетом серед професорсько-викладацького складу вищих медичних закладів України, організаторів охорони здоров’я, лікарів-педіатрів та лікарів загальної практики — сімейної медицини, слухачів, інтернів, співробітників кафедри та лікарів КМДКЛ № 1. 
Сьогодні, як і завжди, професор В.В. Бережний повний ідей, задумів, енергії, і це є запорукою нових наукових досягнень і професійних успіхів ювіляра.
Ваші учні та колеги дякують Вам, В’ячеславе Володимировичу, за батьківське розуміння й підтримку в творчих і життєвих пошуках, за можливість працювати разом з Вами. 
Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, довгих років життя, щастя, подальших успіхів у роботі зі збереження здоров’я дітей і виховання висококваліфікованих лікарів, а також здійснення усіх Ваших надій і планів.
Колектив кафедри педіатрії № 2 НМАПО 
імені П.Л. Шупика
Колектив Київської міської дитячої 
клінічної лікарні № 1
Колектив редакції журналу «Здоров’я дитини»


Повернутися до номеру