Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 13, Додаток 1, 2018 Дитяча гастроентерологія та нутриціологія

Повернутися до номеру

Шановні читачі, колеги!

2018 рік є ювілейним для Харківської медичної академії післядипломної освіти, якій виповнюється 95 років із дня заснування. Водночас 95-річчя відзначають шість кафедр, які в далекому 1923 році, тоді ще Українського інституту удосконалення лікарів, прийняли перших слухачів — лікарів сільських дільниць. У складі цих кафедр була і наша кафедра педіатрії (з 2003 року — кафедра педіатричної гастроентерології та нутриціології). 
Із самого початку в основі роботи кафедри був тісний зв’язок викладачів із лікарями практичної охорони здоров’я, що підтримувався і продовжує нами підтримуватись до сьогодні. Першим завідувачем кафедри педіатрії Українського інституту удосконалення лікарів був відомий професор С.М. Ямпольський, який доклав великих зусиль для розвитку педіатричної служби в Харкові: брав участь у створенні товариства «Крапля молока», обіймав посаду головного лікаря консультації та лікарні для дітей раннього віку, був одним з організаторів та директором першого в Україні науково-дослідного інституту охорони материнства та дитинства. Не дивно, що саме цей видатний представник педіатричної науки і практики очолив кафедру педіатрії для післядипломної підготовки лікарів. У післявоєнні роки співробітники кафедри займались питаннями організації педіатричної служби, а саме організацією роботи дитячих консультацій, підготовкою середніх медичних працівників та ін. Вже тоді кафедрою розроблялись питання, пов’язані із захворюваннями органів травлення в дітей. Саме тоді вийшли друком монографії С.М. Ямпольського «Коліти та їх лікування у дітей», Т.М. Дайхеса «Умовно-рефлекторні анорексії у дітей» та «Чому діти не їдять».
Після виходу С.М. Ямпольського на пенсію в 1956 році кафедру очолила професор С.М. Бендерська. Під її керівництвом кафедра продовжувала вивчати проблемні питання дитячої гастроентерології, зокрема стан гепатобіліарної системи при інфекційних та протозойних захворюваннях дитячого віку. Результатом цього була розробка патогенетично обґрунтованих принципів медикаментозної та дієтичної терапії захворювань органів травлення в дітей. Наступні десять років кафедрою керувала доцент В.С. Приходько, в цей час на кафедрі переважно вивчались питання дитячої гастроентерології та перебігу гострих респіраторно-вірусних захворювань у дітей.
У 1979 році керівником кафедри став її вихованець, заслужений діяч науки і техніки України, академік Інженерної академії України, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, доктор медичних наук, професор Юрій Володимирович Бєлоусов, який очолював кафедру більше ніж 30 років та завдяки якому харківська школа педіатричної гастроентерології стала однією з провідних шкіл педіатричного напрямку в країні. 
Юрій Володимирович Бєлоусов був одним із перших науковців нашої країни, який оцінив значення проблеми патології травної системи в дітей. Кандидатська та докторська дисертації, які він захистив, були присвячені найактуальнішим проблемам гастроентерологічної патології в дітей. З того часу основною науковою проблемою кафедри стала саме дитяча гастроентерологія. За ініціативою професора Ю.В. Бєлоусова вперше в Радянському Союзі була розроблена програма та стали проводитись цикли тематичного удосконалення з питань дитячої гастроентерології. Такі цикли були необхідними для лікарів педіатричного профілю, дитячих гастроентерологів та лікарів загальної практики — сімейних лікарів. Тому Юрій Володимирович виступив з ініціативою створити на базі кафедри педіатрії Українського інституту удосконалення лікарів кафедру дитячої гастроентерології, що була та залишається першою та єдиною профільною кафедрою як у колишньому СРСР, так і в сучасній Україні. З 1989 року кафедра призначена опорною за фахом «дитяча гастроентерологія». Саме викладачі кафедри склали та надалі удосконалюють навчально-тематичні плани циклів спеціалізації та передатестаційні цикли за фахом кафедри, складають тестові питання для атестації дитячих гастроентерологів, які є обов’язковими для всіх вищих навчальних закладів післядипломної освіти України. Щорічно на кафедрі проходять підвищення кваліфікації більше 400 лікарів педіатричного профілю. З 1986 року кафедра почала щорічно проводити виїзні цикли тематичного удосконалення за клопотанням керівництва регіональних органів охорони здоров’я. Такі цикли проводились у Молдові, Білорусії, Башкирії, Узбекистані, Киргизстані, Західному Сибіру та практично у всіх областях України та завжди отримували високу оцінку як від лікарів-практиків, так і від керівництва регіональних органів охорони здоров’я.
На вимогу часу на початку третього тисячоліття в Харківській медичній академії післядипломної освіти почалась підготовка лікарів загальної практики — сімейних лікарів. Колектив кафедри педіатричної гастроентерології брав активну участь у цьому процесі: проводив підготовку лікарів на циклах спеціалізації та передатестаційних циклах та лікарів-інтернів загальної практики з розділу «Педіатрія».
Професор Ю.В. Бєлоусов завжди знаходив серед проблем дитячої гастроентерології найбільш актуальні питання, які потребували поглибленого вивчення. Під його керівництвом було захищено більше ніж п’ятдесят дисертацій, кожна з яких зробила помітний внесок у вивчення патології травної системи в дітей. Учні професора Ю.В. Бєлоусова працюють у багатьох країнах світу — Італії, Іспанії, Сирії, Лівані, країнах Африки, Росії, Білорусії, Узбекистані, Киргизії, Казахстані, Молдові та в Україні. За часи керівництва кафедрою Ю.В. Бєлоусова співпрацівниками опублікована велика кількість наукових та науково-методичних робіт: монографії, навчальні посібники, наукові статті. Значною подією для фахівців стало видання національного підручника «Дитяча гастроентерологія», що створено колективом кафедри педіатричної гастроентерології та нутриціології. 
Ще одним із прикладів визначення актуального наукового напрямку педіатрії Юрієм Володимировичем є розвиток педіатричної нутриціології. Саме він поєднав поняття «нутриціологія» та «дитяча гастроентерологія», довів доцільність викладання цих проблем разом.
Професор Ю.В. Бєлоусов протягом багатьох років був членом правління Харківського наукового педіатричного товариства, за його ініціативою щорічно одне із засідань присвячене актуальним питанням дитячої гастроентерології. За його ж ініціативою була створена Українська асоціація педіатрів-гастроентерологів і нутриціологів, робота якої є необхідною та вагомою для постійного підвищення кваліфікації дитячих гастроентерологів та педіатрів в Україні.
Але п’ять років тому велика втрата спіткала не лише колектив кафедри, але й всю педіатричну спільноту України — професор Ю.В. Бєлоусов пішов із життя. Проте колектив кафедри намагається щоденно підтримувати той високий рівень наукової, педагогічної, лікувальної, суспільної праці, який започаткував Юрій Володимирович. Як і раніше, тепер вже під керівництвом д.м.н., професора Бєлоусової Ольги Юріївни на кафедрі проводяться цикли підвищення кваліфікації з питань дитячої гастроентерології, загальної педіатрії, нутриціології з упровадженням у педагогічний процес нових методик викладання. На щастя, з’явилися і нові традиції: стало доброю звичкою проведення щорічної наукової конференції з міжнародною участю з питань дитячої гастроентерології, присвяченої пам’яті проф. Ю.В. Бєлоусова (так звані «Бєлоусовські читання»). Також щорічно завдяки нашим великим друзям и колегам із Видавничого дому «Заславський» ми маємо змогу видавати тематичний випуск чудового журналу «Здоровье ребенка», присвячений виключно проблемам дитячої гастроентерології та приурочений до нашої конференції.
Протягом всієї історії кафедри її співпрацівники брали та продовжують брати активну участь у науковій, організаційній, педагогічній роботі академії. Як і раніше, ми, викладачі кафедри, намагаємося тісно спілкуватися з лікарями практичної ланки, надавати консультативні медичну та методичну допомогу, бути максимально корисними для всіх лікарів педіатричного профілю. 
Напередодні 95-річного ювілею наш колектив вітає Харківську медичну академію післядипломної освіти та усіх її друзів, слухачів, лікарів та бажає плідної праці, подальших наукових досягнень та міцного здоров’я!
З повагою, колектив кафедри педіатричної гастроентерології та нутриціології Харківської медичної академії післядипломної освіти   


Повернутися до номеру