Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Досвід застосування блока сідничного нерва у поранених

Authors: Андронов Я.В., Левченко Т.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

На сьогодні регіонарна анестезія є одним із пріоритетних методів анестезії, що може застосовуватись в різних галузях хірургії. Особливого значення вона набуває при проведенні оперативних втручань у поранених. Нами були проаналізовані результати лікування 20 поранених і травмованих військово-службовців, які перебували на лікуванні в НВМКЦ «ГВКГ» в період з 02.2018 по 01.2019 року. До вибірки були включені пацієнти з вогнепальними пораненнями та травматичними ушкодженнями нижньої третини нижніх кінцівок: багатоуламковий вогнепальний перелом нижньої третини великогомілкової кістки — 6 пацієнтів; вогнепальний перелом плесневих кісток — 4 пацієнти, перелом гомілковостопного суглоба — 10 пацієнтів. У всіх військовослужбовців під час проведення оперативного втручання застосовувалась наступна методика анестезії: спінальна анестезія (розчин новостезину 0,5% — 10–12 мг) з додатковим виконанням блока сідничного нерва з підколінного доступу (розчин новостезину 0,5% — 200 мг). З метою седації внутрішньовенно вводився розчин сибазону в дозі 10 мг.
За результатами дослідження встановлено, що застосування даної методики сприяло зменшенню вираженості післяопераційного болевого синдрому. За візуальною аналоговою шкалою пацієнти в ранньому післяопераційному періоді (перша доба після оперативного втручання) оцінили ступінь вираженості болевого синдрому в 1–3 бали (слабкий біль). Слід відмітити, що обстежені пацієнти не потребували знеболювання в першу післяопераційну добу. Знеболювання здійснювалось починаючи з другої доби післяопераційного періоду нестероїдним протизапальним препаратом (кеталонг — 30 мг). Висновки. Отримані результати дослідження дають можливість рекомендувати проведення блока сідничного нерва з підколінного доступу для пролонгованого знеболювання (в тому числі і в ранньому післяопераційному періоді) у пацієнтів з травматичними та вогнепальними пошкодженнями нижньої третини нижніх кінцівок.

 


Bibliography

1. Чаплинський Р.П. Регіонарна анестезія з пролонгованою аналгезією при лікуванні множинних переломів кісток кінцівок / Р.П. Чаплинський, Є.Є. Перепелиця, М.І. Березка, Є.В. Гарячий, В.О. Литовченко // Международный медицинский журнал. — 2017. — Т. 23, № 1. — С. 89-92. 
2. Oderda G. Challenges in the management of acute postsurgical pain / G. Oderda // Pharmacotherapy. — 2012. — № 32(9 Suppl.). — 1S-5S.

Back to issue