Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Невідкладні стани військовослужбовців Збройних сил України в сучасних умовах

Authors: Бадюк М.І., Хитрий Г.П., Хухлей В.О., Жупан Б.Б.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Адаптація нормативно-правових актів України у сфері національної безпеки до євроатлантичних норм і стандартів на сьогодні висуває нові вимоги до медичного забезпечення Збройних сил України. За даними фахівців, поширеність захворювань серед мобілізованих військовослужбовців та військовослужбовців за контрактом останніми роками збільшилась на 43,7 %, підвищились показники госпіталізації, працевтрат і звільнень через хвороби. Разом із тим у наявних літературних джерелах відсутні відомості щодо структури невідкладних станів при захворюваннях і бойових травмах, що супроводжуються у військовослужбовців тяжким перебігом та низкою ускладнень. Мета: дослідження структури невідкладних станів військовослужбовців у сучасних умовах та висвітлення необхідності розробки і застосування адаптованих алгоритмів та протоколів надання медичної допомоги й лікування. Матеріали та методи. Проведено аналіз структури та характеру невідкладних станів сучасної бойової патології і захворювань у військовослужбовців, які знаходились на лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» за період з 1 травня 2014 року по 2017 рік включно і перебували у тяжкому і вкрай тяжкому станах (n = 544). Методами дослідження обрано статистичний, бібліографічний, проспективний та ретроспективний аналізи. Результати. За результатами аналізу тяжкості станів військовослужбовців встановлено основні невідкладні стани, що вимагали надання медичної допомоги за сучасними алгоритмами і стандартами. Перше місце в структурі тяжких і украй тяжких станів військовослужбовців займає клас XIX — травми та отруєння. Найбільш тяжкими нозологічними станами цього класу виявлено групу поєднаних поранень і травматичних ушкоджень голови і головного мозку — 27,3 %, на другому місці — травми органів черевної порожнини (18,2 %) і на третьому — травми грудної клітки і ребер (12,9 %). Частота тяжких та вкрай тяжких станів при хворобах органів дихання займає друге місце, а серед цього класу найбільш тяжкі стани викликають пневмонії — 75,9 %. Серед тяжких і вкрай тяжких станів, викликаних хворобами системи кровообігу, виявлено інсульти — 40,1 %, інфаркти міокарда — 30,1 % та гіпертензивну хворобу — 12,5 %. Висновки. В умовах збройного конфлікту основними класами, нозологічні форми яких супроводжуються тяжкими і вкрай тяжкими станами, є: клас ХІХ — травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (48,5 %), клас X — хвороби органів дихання (12,1 %), клас ІX — хвороби системи кровообігу (7,4 %). Основні нозологічні форми бойових травм військовослужбовців, при яких формуються невідкладні стани, є: поранення і травматичні ушкодження голови і головного мозку (27,3 %), травми органів черевної порожнини (18,2 %), травми грудної клітки і ребер (12,9 %) тощо.Back to issue