Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Анестезіологічне та трансфузійне забезпечення гемігепатектомії у дитини грудного віку (випадок із клінічної практики)

Authors: Білогуров С.М.(1), Данилова В.В.(2), Козлова Т.В.(3), Піонтковська О.В.(1), Борисов О.В.(1), Стрілець Є.В.(1)
(1) — КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(3) — Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Компоненти крові та її препарати є надзвичайно важливими лікарськими засобами, що широко застосовуються в різних галузях клінічної медицини. Відповідно до сучасної концепції введення компонентів крові показане тільки із замісною метою. Переливання крові — це складна операція трансплантації чужорідної тканини з можливими несприятливими наслідками. Необхідність введення еритроцитів — це поліпшення киснево-транспортної функції крові. Дитина, хлопчик Артем, 5 міс., 8 кг, надійшла в стаціонар із діагнозом: гепатобластома правої долі печінки. PRETEX II. Стан після біопсії печінки (18.05.2018). Стан після НА ПХТ (CDDP+3xPLADO). Регрес 73 %. ІІ клінічна група. У періоді новонародженості у дитини на ультразвуковому дослідженні було виявлено новоутворення правої долі печінки. Комп’ютерна томографія від 15.05.2018 — в проекції 5,8 сегментів новоутворення неправильної форми з чіткими контурами розмірами 55,2 × 35,3 × 31,8 мм (32,2 см3). Стан дитини тяжкий, що обумовлено синдромом інтоксикації, метаболічними розладами, анемією, адаптаційним синдромом. Обстежений: рівень Нb — 86 г/л, Нt — 25,5 %, АЛТ — 1,7, АСТ — 1,0 мкмоль/мл × год, протромбіновий індекс — 81 %, фібрин — 2,22 г/л. Онкомаркер АФП — 136,2 МО/мл (норма — до 14). Операція 08.09.2018 — лапаротомія, правостороння гемігепатектомія, дренування черевної порожнини. Анестезіологічне забезпечення: премедикація та індукція: Sol. Atropini 0,1%; Sol. Sibasoni 0,5%; індукція — севофлуран масочним способом; оротрахеальна інтубація; міоплегія та базис-наркоз: атракуріум, севофлуран 2,5 об.%; центральна аналгезія: Sol. Phentanyli 0,005%. Інфузійна та трансфузійна терапія: збалансована волемічна підтримка — Sterofundin 5 мл/кг; визначення показників фактичного об’єму циркулюючої крові (ОЦК), його дефіциту та об’єму крововтрати визначали інтраопераційно за методом В.Д. Сидори, формулою Moore, критеріями за P.L. Marino; корекція дефіциту ОЦК та корекція гемодинаміки при крововтраті (рівень крововтрати становив 25 %) — Gelaspan 4%, Gecoton; метаболічна підтримка — Sol. Glucosi 10%, корекція коагуляційного гемостазу — плазма свіжозаморожена 0 (I); гемостатична терапія — вікасол завчасно, транексамова кислота; донатор кисневої ємності крові — еритроцити з видаленим тромболейкоцитарним шаром 0 (I), Rh «–» «негативний», з проведенням усіх необхідних ізосерологічних проб сумісності. Ефективність трансфузій оцінювали за рівнем Нb, Ht у периферичній крові через 1, 6, 12, 24 години після трансфузії еритроцитів, результатами коагулограми та гемодинамічними показниками. Стійке підвищення рівня гемоглобіну та кількості еритроцитів через 1 годину після трансфузії відображало гістосумісність донорських еритроцитів, а через 24 години свідчило про приживлення донорських еритроцитів в судинному руслі реципієнта. 21.09.2018 стан дитини розцінювався як середньої тяжкості. Індекс Ланського — 80 балів. Клінічні та біохімічні показники в межах норми.Back to issue