Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Лікувально-діагностичне значення інтратекального застосування дексаметазону при ураженнях центральної нервової системи

Authors: Борщов С.П., Панасюк О.Л., Матяш В.І., Трембачова Н.С.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

На жаль, навіть при проведенні комплексного обстеження пацієнтів з ураженнями нервової системи не завжди вдається встановити діагноз, крім того, проведення діагностики вимагає значних матеріальних витрат та досить тривалого часу. Нами пропонується до застосування інтратекальне введення дексаметазону як лікувально-діагностичний метод введення. Суть методу полягає у введенні в інтратекальний простір залежно від маси тіла пацієнта 4–12 мг дексаметазону під час проведення діагностичної пункції, в результаті якої отримано прозорий ліквор. Зазвичай отримання гнійного ліквору вже є достатньою підставою для встановлення діагнозу бактеріального менінгоенцефаліту. При отриманні прозорого ліквору, навіть після лабораторного визначення кількості клітин, вмісту білка, цукру, залишаються питання щодо наявності або відсутності запального процесу в центральній нервовій системі (ЦНС), особливо якщо ці показники знаходяться в межах норми. Інтратекальне введення дексаметазону з наступним клінічним спостереженням за хворим протягом щонайменше 24 годин дозволяє обґрунтовано встановити наявність запалення в разі позитивної клінічної динаміки. Тим самим виключити з диференційно-діагностичного ряду нейродегенеративні процеси та загалом патологію, що не супроводжується запаленням. За 15 років метод було застосовано у понад 1500 хворих з різними патологіями ЦНС. У жодному випадку ми не спостерігали будь-яких побічних явищ і небажаних реакцій на препарат (як у момент введення, так і протягом наступних 2–3 днів). Частота розвитку постпункційного синдрому вірогідно не відрізнялась від групи хворих, яким дексаметазон інтратекально не вводився. У хворих з нейроінфекціями (крім поліморфної мультифокальної лейкоенцефалопатії та пріонових інфекцій), автоімунними процесами (розсіяний енцефаломієліт, розсіяний склероз, енцефаломієлополінейрорадикулопатія) відзначалась позитивна клінічна динаміка протягом 24 годин після інтратекального введення дексаметазону у вигляді зменшення вираженості загальномозкової та вогнищевої патологічної неврологічної симптоматики. Також позитивна динаміка відзначена у частини хворих з онкопатологією ЦНС у випадках наявності перифокального запалення, що потребувало проведення додаткових методів діагностики. Отже, інтратекальне введення дексаметазону під час діагностичної пункції при отриманні прозорого ліквору є швидким, безпечним та маловартісним методом, що дозволяє підтвердити або виключити наявність запального процесу ЦНС, має лікувальні властивості.Back to issue