Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Базові принципи ультразвук-асистованого вибору стратегії цілеорієнтованої інфузійної терапії

Authors: Валенко О.О., Матвійчук М.С.
Комунальний заклад «Кам’янська міська лікарня швидкої медичної допомоги № 8», м. Кам’янське, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Інфузійна терапія є найвикористовуванішою в медицині критичних станів, вибір стратегії якої є складним та не до кінця вирішеним. Для оптимальної перфузії тканин внутрішньосудинний об’єм рідини має бути в певному діапазоні, відхилення в будь-яку сторону асоціюється з несприятливими наслідками та підвищує частоту ускладнень. Чотирьохфазна модель рідинної ресусцитації чітко описує концепцію вибору оптимальної цілеорієнтованої стратегії, кожна з фаз має свої цілі (відновлення, оптимізація, підтримання тканинної перфузії чи виведення надлишкової рідини), принципи (життєзберігаючий, органорятівний, органопідтримуючий, органовідновлюючий) та тактику (швидкі болюси, обмірковане титрування, мінімальна інфузія в об’ємі фізіологічних втрат тільки за неадекватності пероральної гідратації, уникнення непотрібних інфузій) залежно від волемічного статусу та стану гемодинаміки [1]. Концептуальний підхід управління рідинною терапією базується на оцінці чотирьох основних компонентів гемоциркуляції: судинний вміст, тонус та цілісність, кровотік [2]. За допомогою ультразвуку можливо оцінити кожен з цих компонентів: судинний вміст — IVC + VJI (діаметр і дихальні варіації) [3]; судинний тонус — діаметр тібіальної артерії [2]; судинна цілісність — оцінка втрат у третій простір (FAST + Lung rockets) [3]; кровотік — допплер-ЕхоКГ [3]. Протокол рідинної ресусцитації з використанням ультразвуку нижньої порожнистої вени (для оцінки переднавантаження) та легень (для раннього виявлення екстраваскулярної рідини) може бути використаний в комбінації для сортування пацієнтів за трьома категоріями рідинного менеджменту: 1) інфузійна ресусцитація, 2) тестова інфузія, 3) обмеження інфузії та раннє застосування вазопресорів [4].


Bibliography

1. Hoste E.A. et al. Four phases of intravenous fluid therapy: a conceptual model // British Journal of Anaesthesia. — 2014. — 113(5). — Р. 740-747.
2. Chawla L.S. et al. Vascular content, tone, integrity, and haemodynamics for guiding fluid therapy: a conceptual approach // British Journal of Anaesthesia. — 2014. — 113(5). — Р. 748-755.
3. Perera Р., Mailhot Т., Riley D., Mandavia D. The RUSH exam: Rapid Ultrasound in SHock in the evaluation of the critically ill // Emerg. Med. Clin. North Am. — February 2010. — 28(1). — Р. 29-56.
4. Lee С., Kory Р., Arntfield R. Development of a fluid resuscitation protocol using inferior vena cava and lung ultrasound // Journal of Critical Care. — June 2016. — Vol. 33. — P. 267.

Back to issue