Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Вплив рівня передопераційної тривожності на ступінь вираженості постнаркозної когнітивної дисфункції

Authors: Волкова Ю.В., Науменко В.О.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Постнаркозна когнітивна дисфункція є однією з найважливіших ускладнень, з огляду на те, як здійснюється вибір медикації в амбулаторній анестезіологічній практиці. Мета дослідження: виявлення кореляційної залежності між особистісною тривожністю, емоційним напруженням, невротизмом і мірою вираженості когнітивних дисфункцій при анестезіологічному забезпеченні малих гінекологічних операцій в амбулаторних умовах. Матеріали та методи. Досліджено 126 пацієнток (середній вік — 32,0 ± 4,1 року). У всіх пацієнток на вихідному рівні досліджували стан таких рухливих рис особистості, як тривога, невротизм і депресія. Анестезіологічне забезпечення здійснювалося шляхом тотальної внутрішньовенної анестезії на основі пропофолу в дозі 1,5 мг/кг. Для визначення наявності та оцінки ступеня когнітивних порушень використовувався розрахунок індексу когнітивних порушень (КІ), запропонований К.Г. Михневичем, що є інтеграційним показником когнітивних функцій [1]. Подальша оцінка КІ проводилася на двох етапах: безпосередньо після виходу з наркозу та через 3 години після виходу з наркозу. Результати. За рівнем ступеня особистої тривоги пацієнти розподілилися на 3 групи: з високим — 28,24 ± 0,01, середнім — 14,62 ± 1,21 та низьким — 10,42 ± 0,90 рівнем тривожності (р < 0,01). КІ у групах суттєво не відрізнявся і становив –0,98 ± 0,19. На подальших етапах дослідження значення КІ (1-й/2-й етапи): у 1-й групі — 3,46 ± 1,94/–1,10 ± 0,11; у 2-й групі — 1,76 ± 0,62/–0,96 ± 0,21; у 3-й групі — 0,72 ± 0,21/–0,74 ± 0,12. Вірогідність відмінностей між групами на даних етапах у межах р < 0,01. Таким чином, при визначенні зв’язку показників когнітивного індексу зі ступенем тривожності пацієнтів у балах просліджується кореляційна залежність (r ≥ 0,6). Висновки. Рівень передопераційної тривожності вірогідно впливає на ступінь вираженості постнаркозної когнітивної дисфункції та швидкість відновлення когнітивних показників.

 


Bibliography

1. Михневич К.Г. Интегральная оценка когнитивных функций в периоперационном периоде / К.Г. Михневич // Медицина сьогодні і завтра. — 2015. — № 1(66). — С. 95-99.
2. Moller J.T. Cerebral dysfunction after anaesthesia / J.T. Moller // Acta Anaesthesiol. Scand. — 1997. — V. 110, № 1. — Р. 13-16.

Back to issue