Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Стан проблеми адекватної седації у хворих із психічними й поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

Authors: Гаврилов О.О., Мазур Г.М., Гомон Т.М.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Проблема седації хворих із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин (ППРВВПАР) є нагальною, адже некоригований стан психомоторного збудження є головним фактором летальності цих пацієнтів. Вивчаючи матеріали українських та російських фахових видань, ми зробили висновок, що більшість досліджень стосуються впливу окремих препаратів на перебіг ППРВВПАР [1]. Окремі статті присвячені взаємозв’язку між поліморфізмом генів і розвитком алкогольних психозів [2]. Що стосується західних джерел літератури, то звертають на себе увагу статті, де є дані щодо електролітних зрушень при ППРВВПАР [3], а також дослідження науковців із США, які випробовували експериментальну схему седації, що полягає в комбінації бензодіазепінів і кетаміну [4]. Отже, можна зробити висновок, що на сьогодні немає глобальних досліджень, які пропонували б нові обґрунтовані схеми седації, а ця проблема потребує подальшого вивчення.


Bibliography

1. Пономарев В.И. Клиническая эффективность препарата армадин у пациентов с состоянием отмены алкоголя / В.И. Пономарев, В.В. Слюсарь, Д.Н. Волошина, Д.В. Лебединец // Международный неврологический журнал. — 2016. — № 1(79). — С. 115-120.
2. Кибитов А.О. Сочетание полиморфизма генов DAT и DBH с семейной отягощенностью по алкогольной зависимости увеличивает риск развития судорожных приступов и алкогольных психозов у мужчин / А.О. Кибитов, Д.В. Иващенко, В.М. Бродянский, В.М. // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. — 2016. — Т. 116(12). — С. 68-80. 
3. Sarai M., Tejani A.M., Chan A.H., Kuo I.F., Li J. Мagnesium for alcohol withdrawal // Cochrane Database Syst. Rev. — 2013 Jun 5. — 6. — CD008358. doi: 10.1002/14651858.CD008358.pub2. 
4. Poorvi Shah, Marc McDowell, Reika Ebisu, Tabassum Hanif, and Theodore Toerne. Adjunctive Use of Ketamine for Benzodiazepine-Resistant Severe Alcohol Withdrawal: a Retrospective Evaluation // Journal of Medical Toxycology. — 2018 May 14. — 9. DOI: 10.1007/s13181-018-0662-8.

Back to issue