Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" №2(97), 2019

Повернутися до номеру

Erector spinae plane block для післяопераційної аналгезії після кесарева розтину: серія клінічних випадків

Автори: Гарга А.Й., Гріжимальський Є.В., Суліменко Є.М., Ступакова Г.В.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Післяопераційний больовий синдром після кесарева розтину є серйозним викликом як для анестезіолога, так і для пацієнта. Мультимодальна аналгезія із застосуванням таких регіонарних методик, як TAP-блок, QL-блок та RSP-блок, показала хороші результати [1]. Erector spinae plnen block (RSP) є новітнім регіонарним блоком, описаним Forero et al. у 2016 році для торакальних операцій, що забезпечує якісну соматичну і вісцеральну блокаду [2]. Враховуючи ці дані, ми припустили, що ESP-блок може застосовуватися і після операції кесарева розтину. Клінічні випадки. Семи пацієнткам був проведений ESP-блок для післяопераційної аналгезії після планового кесарева розтину. Оперативні втручання проводилися в умовах спінальної анестезії. Після операції пацієнткам білатерально проводився ESP-блок на рівні T8, по 20 мл 0,2% ропівакаїну. Мультимодальна аналгезія включала парацетамол 1000 мг перорально кожні 6 годин та декскетопрофен 50 мг внутрішньовенно кожні 8 годин. Ранній післяопераційний період перебігав без ускладнень, пацієнтки були мобілізовані через 3 години після операції, не потребували додаткової аналгезії опіоїдами та виписані зі стаціонару через 72 години. Обговорення. При проведенні ESP-блока локальний анестетик поширюється між внутрішньою поверхнею m.erector spinae та поперечними відростками, а звідти поширюється каудально і краніально в паравертебральні простори на відповідних рівнях. Введення 20 мл локального анестетика на рівні T8 знеболює дерматоми, необхідні для аналгезії після кесарева розтину. Таким чином, ESP-блок забезпечує тривалу і якісну аналгезію після кесарева розтину.

 


Список літератури

1. Blanco R., Ansari T., Riad W., Shetty N. Quadratus Lumborum Block VersusTransversus Abdominis Plane Block for Postoperative Pain After Cesarean Delivery: A Randomized Controlled Trial // Reg. Anesth. Pain. Med. — 2016. — 41. — Р. 757-62.
2. Forero M., Adhikary S.D., Lopez H. et al. The erector spinae plane block: A novel analgesic technique in thoracic neuropathic pain // Reg. Anesth. Pain. Med. — 2016. — 41. — Р. 621-7.

Повернутися до номеру