Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Erector spinae plane block для післяопераційної аналгезії після кесарева розтину: серія клінічних випадків

Authors: Гарга А.Й., Гріжимальський Є.В., Суліменко Є.М., Ступакова Г.В.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Післяопераційний больовий синдром після кесарева розтину є серйозним викликом як для анестезіолога, так і для пацієнта. Мультимодальна аналгезія із застосуванням таких регіонарних методик, як TAP-блок, QL-блок та RSP-блок, показала хороші результати [1]. Erector spinae plnen block (RSP) є новітнім регіонарним блоком, описаним Forero et al. у 2016 році для торакальних операцій, що забезпечує якісну соматичну і вісцеральну блокаду [2]. Враховуючи ці дані, ми припустили, що ESP-блок може застосовуватися і після операції кесарева розтину. Клінічні випадки. Семи пацієнткам був проведений ESP-блок для післяопераційної аналгезії після планового кесарева розтину. Оперативні втручання проводилися в умовах спінальної анестезії. Після операції пацієнткам білатерально проводився ESP-блок на рівні T8, по 20 мл 0,2% ропівакаїну. Мультимодальна аналгезія включала парацетамол 1000 мг перорально кожні 6 годин та декскетопрофен 50 мг внутрішньовенно кожні 8 годин. Ранній післяопераційний період перебігав без ускладнень, пацієнтки були мобілізовані через 3 години після операції, не потребували додаткової аналгезії опіоїдами та виписані зі стаціонару через 72 години. Обговорення. При проведенні ESP-блока локальний анестетик поширюється між внутрішньою поверхнею m.erector spinae та поперечними відростками, а звідти поширюється каудально і краніально в паравертебральні простори на відповідних рівнях. Введення 20 мл локального анестетика на рівні T8 знеболює дерматоми, необхідні для аналгезії після кесарева розтину. Таким чином, ESP-блок забезпечує тривалу і якісну аналгезію після кесарева розтину.

 


Bibliography

1. Blanco R., Ansari T., Riad W., Shetty N. Quadratus Lumborum Block VersusTransversus Abdominis Plane Block for Postoperative Pain After Cesarean Delivery: A Randomized Controlled Trial // Reg. Anesth. Pain. Med. — 2016. — 41. — Р. 757-62.
2. Forero M., Adhikary S.D., Lopez H. et al. The erector spinae plane block: A novel analgesic technique in thoracic neuropathic pain // Reg. Anesth. Pain. Med. — 2016. — 41. — Р. 621-7.

Back to issue