Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Небулайзерна профілактика вентилятор-асоційованих пневмоній

Authors: Георгіянц М.А., Корсунов В.А., Скорик В.С.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Вентилятор-асоційовані інфекції зустрічаються у 28 % пацієнтів, які отримують інвазивну респіраторну підтримку, і збільшують летальність до 76 %. Профілактика цих станів включає: гігієну медичного персоналу, належний догляд і раціональну антибіотикотерапію, але не забезпечує високої ефективності їх попередження. Мета: покращити результати інтенсивної терапії у хворих, які потребують проведення інвазивної респіраторної підтримки, шляхом оптимізації використання антибактеріальних та антисептичних засобів. Матеріали та методи. Було проведено комплексне клініко-лабораторне дослідження, до якого ввійшло 57 хворих, яких поділили на дві групи. Хворим основної групи (n = 31) проводилася інвазивна респіраторна підтримка та небулайзерна профілактика аміноглікозидами (амікацин 15–30 мг/кг/добу або тобраміцин 300 мг/добу). У другій групі (26 хворих) проводилась інвазивна респіраторна підтримка без небулайзерної профілактики. Респіраторну підтримку проводили за стандартами легенево-протективної вентиляції. Діагностика вентилятор-асоційованих інфекцій респіраторного тракту здійснювалася за результатами комплексного клініко-рентгенологічного обстеження та шкали CPIS. Верифікація збудника проводилася бактеріологічним дослідженням трахеобронхіального аспірату. Результати. В основній групі вентилятор-асоційована пневмонія (ВАП) розвинулася у 9,7 % хворих, у контрольній групі — у 46,2 % хворих. Розвиток ВАП в основній групі в середньому спостерігався на 15,0 ± 3,1 доби, у контрольній — на 8,2 ± 10,1 доби. У хворих основної групи протягом перших трьох діб респіраторної підтримки виділено 16 культур мікроорганізмів (S.epidermidis, Candida spp., E.coli), а у хворих контрольної групи — 26 (S.epidermidis, S.aureus, K.рneumoniaе, Candida spp., E.аerogenes, E.сoli, C.frendii, Str.anchemoliticus, Str.pyogenes, Acinetobacter baumannii, P.aeruginosa). Тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії в обох групах вірогідно не відрізнялась. В основній групі летальність становила 6,5 %, у контрольній — 23,1 %. Висновки. Використання в клінічній практиці небулайзерних інгаляцій антибіотиків та антисептиків дозволило покращити результати інтенсивної терапії критичних хворих і є перспективним і доступним методом профілактики вентилятор-асоційованих інфекцій.

 Back to issue