Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Внутрішньовенна інфузія пропофолу за цільовою концентрацією при анестезіологічному забезпеченні ургентних лапароскопічних холецистектомій

Authors: Голубничий В.О., Машин О.М., Мальцева Л.О., Рзаєв Т.І.
ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Мета роботи: вивчити вплив, підвищення ефективності та безпеки внутрішньовенної інфузії пропофолу за цільовою концентрацією при анестезіологічному забезпеченні ургентних лапароскопічних холецистектомій. Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 90 історій хвороби хворих з діагнозом «жовчнокам’яна хвороба. Гострий холецистит» та проведеним оперативним втручанням — ургентна лапароскопічна холецистектомія (УЛХЕ). Демографічні показники пацієнтів: середній вік — 45 ± 12 років, індекс маси тіла — 29,5 ± 2,4 кг/м2. Передопераційний індекс кардіального ризику за Revised Cardiac Risk Index — < 1 %. Критерії синдрому системної запальної відповіді і Quick Sequential Organ Failure Assessment виключають імовірності наявності ускладнень септичного генезу. Ступінь анестезіологічного ризику за ASA: 55 пацієнтів — І ступінь, 35 — ІІ ступінь. Анестезіологічне забезпечення проводилось за наступним алгоритмом: внутрішньовенна інфузія пропофолу за цільовою концентрацією (Target Control Infusion — TCI), за допомогою інфузомату B. Braun perfusor space відповідно до 5,3–3,5  мкг/мл цільової концентрації препарату. Оцінку ефективності анестезіологічного захисту проводили на основі динамічного аналізу FiO2, ЕКГ, неінвазивного вимірювання артеріального тиску, пульсоксиметрії, капнографії, Bispectral index (BIS), Analgesia Nociception Index (ANI). Результати. При інтра-операційному аналізі рівень BIS знаходився в межах 48,5 (45–51 %), що відповідає помірній гіпнотичній стадії. У післяопераційному періоді відкривання очей у пацієнтів відбувалося через 2,8 ± 0,6 хв; час досягнення — 12–14 балів за шкалою Cook & Palma, що відповідає помірному седативному ефекту і рівню BIS 89 (87–92 %), що становив 10,1 ± 0,7 хв; час екстубації — 13,3 ± 1,3 хв. При аналізі інтраопераційних показників ANI моніторингу під час індукції 70 (65–74,5 %) та протягом оперативного втручання 64,5 (60–68 %) було оцінено нами як адекватна зона аналгезії. Висновки. Анестезіологічне забезпечення внутрішньовенної інфузії пропофолу за цільовою концентрацією дозволяє точно титрувати анестетик, забезпечуючи послідовні рівні концентрації препарату, контролювати глибину анестезії, є контрольованим методом загальної внутрішньовенної анестезії, який надійно захищає організм під час операційного втручання.

 Back to issue