Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Patient Blood Management при placenta percreta

Authors: Гріжимальський Є.В., Гарга А.Й., Суліменко Є.М., Буднік Н.М., Ступакова Г.В., Сівук С.О.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Однією з основних причин материнської смертності в XXI столітті є маткова післяпологова кровотеча. Незначний період ейфорії акушерської спільноти, пов’язаний з успіхами в лікуванні гіпотонічних і коагулопатичних кровотеч, закінчився з появою нової проблеми, раніше не передбачуваної, часто ятрогенної, — проростання плаценти в матку в ділянці післяопераційного рубця. Поява якісного ультразвукового дослідження і магнітно-резонансної томографії дало можливість діагностувати дану патологію у допологовому періоді з високою точністю. Перед лікарями залишається відкритим питання: що робити при проростанні плаценти (placenta рercreta), коли трофобласт проростає не тільки крізь міометрій і вісцеральну очеревину, але й у сечовий міхур? Існує три методи лікування проростання плаценти: 1) консервативний (самостійна резорбція плаценти) з можливим застосуванням метотрексату; 2) екстирпативний (видалення плаценти з попереднім застосуванням різних методів деваскуляризації матки: емболізація маткових артерій (ЕМА), тимчасова балонна оклюзія клубових артерій матки, лігування судин хірургічним шляхом); 3) гістеректомія без спроби відділення плаценти. У пологовому будинку «Лелека» використовують сучасний метод допомоги, рекомендований при даній патології. Він полягає у виконанні серединної лапаротомії та донному кесаревому розтині з подальшою емболізацією маткових артерій. Передопераційна підготовка, крім усього загальноприйнятого, передбачає реалізацію кровозберігаючих технологій, таких як аутоплазмодонорство, передопераційна гемодилюція й інтраопераційна реінфузія крові (Cell saver). Операція виконується в плановому порядку на 34-му тижні вагітності. Всі пацієнти, які мали дану патологію, виписані в задовільному стані.Back to issue