Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Blood patch як метод вибору лікування постпункційного головного болю

Authors: Гріжимальський Є.В., Гарга А.Й., Суліменко Є.М., Буднік Н.М., Ступакова Г.В., Сівук С.О., Лушніков В.В.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Періопераційна безпека регіонарної анестезії вища, ніж загальної, і це встановлений факт, проте при її виконанні можливий ряд ускладнень, одним з яких є ненавмисний прокол твердої мозкової оболонки (ТМО) та, як наслідок, постпункційний головний біль (ППГБ). Дані різних досліджень з ППГБ сильно варіюють. Так, головний біль зустрічається в 30–50 % випадків після діагностичної або лікувальної люмбальної пункції, у 0–5 % випадків — після спінальної анестезії і також більше 85 % випадків — ненавмисної пункції твердої мозкової оболонки під час епідуральної анестезії/аналгезії пологів [1]. Чинниками, що впливають на виникнення ППГБ, є: вік пацієнта, стать, розмір голки, кут напрямку голки до твердої мозкової оболонки та тип голки, досвід анестезіолога [2]. Причиною розвитку ППГБ є витікання цереброспінальної рідини через отвір у ТМО, що виникає після пункції. Головний біль може поєднуватись з нудотою, запамороченням, диплопією. Проаналізувавши нашу роботу за 2018 рік, а це 1910 пологів (73,2 % епідуральних аналгезій в пологах), ми мали ППГБ внаслідок ненавмисного проколу ТМО у 2 пацієнток. Згідно з прийнятим у нашій клініці локальним протоколом, ми застосували для лікування ППГБ пломбування автокров’ю (blood patch). Ця процедура являє собою ін’єкцію 20 мл гомологічної крові в епідуральний простір. Частота успіху цих маніпуляцій (за даними зарубіжної літератури) досить висока (> 95 %), хоча іноді їх доводиться повторювати. У вітчизняній літературі досить мало даних щодо виконання взагалі blood patch. ППГБ після пломбування автокров’ю купіруваний, на третю добу післяпологового періоду пацієнтки виписані додому. Через 10 днів у телефонній розмові жінки підтвердили, що мають гарне самопочуття, головний біль більше не турбував.


Bibliography

1. Cambell N.J. // Anesthesia tutorial of the week. — 2010 May.
2. Bezov D., Lipton R.B., Ashina S. Post-dural puncture headache: part I diagnosis, epidemiology, etiology, and pathophysiology // Headache. — 2010 Jul. — 50(7). — Р. 1144-52.

Back to issue