Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Корекція когнітивної дисфункції у хворих після оториноларингологічних оперативних втручань, виконаних в умовах загальної анестезії з керованою гіпотензією

Authors: Дацюк О.І., Бондар Р.А., Титаренко Н.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених проблемі післяопераційних когнітивних дисфункцій, що виникають у пацієнтів після загальної анестезії, залишається контраверсійним питання патогенетично обґрунтованого вибору методів корекції когнітивних порушень у післяопераційному періоді. Мета: дослідити ефективність профілактики післяопераційних когнітивних дисфункцій призначенням нейропротекторного препарату холіну альфосцерат. Матеріали та методи. У дослідження включено 32 пацієнти основної (група холіну альфосцерату) та 44 пацієнти контрольної групи, яким були проведені оперативні втручання під інгаляційним ендотрахеальним севофлюрановим наркозом в умовах керованої гіпотензії (урапідил). За день до операції та на 3-й день після операції проводили тестування когнітивних функцій (тест П’єрона — Рузера, коректурна проба, тест Лурія). Результати. Встановлено, що загальна анестезія при поєднанні з медикаментозною гіпотензією сприяє розвитку післяопераційної когнітивної дисфункції, що виявляється зниженням концентрацiї та продуктивності уваги у хворих групи контролю: за результатами тесту П’єрона — Рузера — 74,07 ± 20,59 до операції проти 71,02 ± 16,76 після операції (р = 0,02) і коректурної проби — 14,91 ± 2,19 та 14,09 ± 1,71 відповідно (р = 0,004), а також обсягу короткострокової пам’яті зі зменшенням показника тесту Лурія в ранньому післяопераційному періоді (9,50 ± 1,14 проти 6,47 ± 0,97 після операції; р = 0,001). Застосування холіну альфосцерату (основна група) супроводжується вірогідно більш високими післяопераційними оцінками концентрацiї та продуктивності уваги, а також короткострокової пам’яті (відповідно: показник тесту П’єрона — Рузера становить 85,47 ± 6,27, коректурної проби — 16,63 ± 3,54, тесту Лурія — 7,63 ± 0,71) порівняно як із доопераційними показниками, так і з післяопераційними показниками групи контролю (p < 0,05). Висновки. Загальна анестезія при поєднанні з медикаментозною гіпотензією сприяє розвитку післяопераційної когнітивної дисфункції. Застосування нейропротектора холіну альфосцерату сприяє попередженню розвитку післяопераційної когнітивної дисфункції.


Bibliography

1. Cesar Aldecoa et al. European Society of Anaesthesiology evidence-based and consensus-based guideline on postoperative delirium // Eur. J. Anaesthesiol. — 2017 Apr. — 34(4). — 192-214.
2. Kim M.Y. et al. Delirium Prediction Based on Hospital Information (Delphi) in General Surgery Patients // Medicine. — 2016. — 95(12).

Back to issue