Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Оцінка ефективності використання парацетамолу в періопераційному знеболюванні під час лапароскопічних операцій у дорослих

Authors: Денисенко А.І., Черній В.І.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Біль і знеболювання залишаються однією з глобальних і невирішених проблем періопераційної медицини. Одним із напрямків удосконалення антиноцицептивного захисту є попереджувальна аналгезія, основою якої стало використання засобів системної та/або регіонарної аналгезії перед нанесенням хірургічної травми тканинам [1]. Особливий інтерес являє сучасний неопіатний анальгетик для внутрішньовенного введення парацетамол, якому властиві додаткові центральні неопіатні механізми блокади больових імпульсів [2]. Мета: оцінити ефективність використання парацетамолу в періопераційному знеболюванні під час лапароскопічних операцій у дорослих. Матеріали та методи. Дослідження проспективне нерандомізоване. Обстежено 142 дорослих пацієнта (78 чоловіків та 64 жінки) віком 25–82 роки, яким проводилися лапароскопічні операції під загальним знеболюванням з використанням інгаляційного анестетика севофлурану та наркотичного анальгетика фентанілу в умовах низькопоточної штучної вентиляції легенів. Операційний ризик пацієнтів — ASA II. Тривалість операції — 1–4 години. Усім пацієнтам за 20 хвилин до операції в/в вводився декскетопрофен (50 мг). Індукція — пропофолом (1,5–2,5 мг/кг). М’язовий релаксант — атракуріуму бесилат у загальноприйнятих дозах. Після пробудження всі пацієнти отримували в/в декскетопрофен (50 мг) через 6–8 годин. Основна група пацієнтів (n = 69) відрізнялася від контрольної (n = 73) тим, що відразу після індукції протягом 30 хв в/в краплинно здійснювали інфузію розчину парацетамолу 1000 мг (інфулган, «Юрія-Фарм», Україна). Досліджувався рівень кортизолу венозної крові перед оперативним втручанням, на травматичному етапі, після пробудження, через одну та дві доби після операції — електрохемілюмінесцентним методом на аналізаторі Cobas 6000 (Roche Diagnostics, Швейцарія). Оцінка післяопераційного знеболювання проводилась за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) після пробудження, через 6, 12, 24 та 48 годин. Результати. В обох групах спостерігалось зростання рівня кортизолу крові, який набував максимальних значень на травматичному етапі операції (16,39 ± 1,54 мкг/дл в основній групі та 19,11 ± 1,48 мкг/дл у контрольній, р < 0,05), що свідчить про відповідну активацію надниркової системи. В контрольній групі на травматичному етапі, під час пробудження та через добу його рівень був вищим, ніж в основній групі (відповідно на 2,72; 3,73 та 3,11 мкг/дл, р < 0,05). Проте його коливання були в межах референтних значень вимірювального апарату (6,2–19,4 мкг/дл). В обох групах не зафіксовано різниці в пробудженні та відновленні функції ЦНС після оперативного втручання. У пацієнтів основної групи, за даними ВАШ, на всіх етапах біль був менш інтенсивним (р < 0,05) та наприкінці другої доби практично не відчувався. В контрольній групі він зберігався до початку третьої доби. Висновки. Додаткове використання внутрішньовенної форми парацетамолу значно зменшує стресобумовлену активацію надниркової системи під час оперативних втручань внаслідок більш високого сумісного антиноцицептивного ефекту. Додаткове використання внутрішньовенної форми парацетамолу підвищує ефективність післяопераційного знеболювання. Запропонована схема періопераційного знеболювання може бути рекомендована при лапароскопічних оперативних втручаннях у дорослих.


Bibliography

1. Vadivelu N., Mitra S., Schermer E., Kodumudi V., Kaye A.D., Urman R.D. Preventive analgesia for postoperative pain control: a broader concept // Local. Reg. Anesth. — 2014. — 7. — 17-22. doi: 10.2147/LRA.S62160.
2. Guidelines on the Management of Postoperative. Pain Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice Guideline from the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council // The Journal of Pain. — 2016. — Vol. 17. — 2 (February). — 131-157. doi: 10.1016/j./jpain.2015.12.008.

Back to issue