Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Показники активації запальної відповіді під час стентування коронарних артерій в умовах рутинної седації

Authors: Дзюба Д.О.(1), Болюк М.В.(1), Єфименко Р.А.(1), Антонюк Я.А.(2), Лоскутов О.А.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. В Україні щороку кількість проведених черезшкірних коронарних втручань (ЧКВ) у хворих з інфарктом міокарда неупинно зростає. Вірогідно встановлено, що у пацієнтів, яким проводилися ЧКВ, активація запальних реакцій може підвищувати ризик виникнення ускладнень. Власне ЧКВ може бути тригером розвитку запальних реакцій. У ряді досліджень доведено, що підвищений рівень IL-6 та його комплексів із рецепторами та корецепторами корелює зі зростанням кардіоваскулярного ризику. Мета: визначити частоту раннього розвитку запальної відповіді у пацієнтів під час стентування коронарних артерій у плановому порядку в умовах рутинної седації. Матеріали та методи. Для дослідження відібрано 20 пацієнтів (6 жінок та 14 чоловіків) віком 67,95 ± 9,42 року, яким проводили стентування коронарних артерій у плановому порядку на базі ДУ «Інститут серця МОЗ України». Хірургічні втручання виконувалися в умовах рутинної седації хворих (рівень седації ІІ за Ramsey — у 12 (60,0 %) випадках, рівень седації ІІІ за Ramsey — у 8 (40,0 %) випадках) діазепамом (10 мг внутрішньовенно болюсно) та фентанілом (200 мкг внутрішньовенно болюсно). У пацієнтів проводили забір венозної крові до початку седації та через 10 хвилин після ЧКВ з подальшим визначенням рівня IL-6 за допомогою імунохемілюмінесцентного аналізатора Access 2 Beckman Coulter. Результати. У 8 пацієнтів (40,0 %) доопераційний рівень IL-6 перевищував референтні значення (0–4,1 пг/мл) і становив 7,65 ± 1,78 пг/мл.
У цих же пацієнтів після стентування рівень IL-6 перевищував референтні значення (6,58 ± 2,10 пг/мл).
Вірогідне (p < 0,001) зростання прозапального IL-6 після стентування спостерігалося у 25 % випадків — на 0,81 ± 0,37 пг/мл (20,02 ± 14,43 %). Висновки. Рання активація стент-індукованої запальної відповіді в умовах рутинної седації спостерігалася у 25 % пацієнтів, які брали участь у дослідженні. Для встановлення факторів ризику та впливу характеру седації на розвиток запальної відповіді у пацієнтів після стентування коронарних артерій потрібні подальші дослідження зі збільшенням вибірки.


Bibliography

1. Buffon A., Liuzzo G., Biasucci L.M. et al. Preprocedural serum levels of C-reactive protein predict early complications and late restenosis after coronary angioplasty // J. Am. Coll. Cardiol. — 1999. — 34. — 1512-1521.
2. Веремчук С.Ф., Фуркало А.С., Дзюба Д.О., Хохлов А.В., Лоскутов О.А. Динаміка рівня інтерлейкіна-6 як раннього маркера запальної відповіді після проведення коронарної реваскуляризації у пацієнтів з гострим коронарним синдромом // Український журнал медицини, біології та спорту. — 2018. — 6(15). — 88. 
3. Paul M. Ridker et al. Plasma Concentration of Interleukin-6 and the Risk of Future Myocardial Infarction Among Apparently Healthy Men // Circulation. — 2000. — 101. — 1767-1772.
4. Дзюба Д.О., Журовська Ю.М., Лоскутов О.А. Питання анестезіологічного забезпечення в інтервенційній кардіології // Медицина неотложных состояний. — 2017. — 1. — 125-128.

Back to issue