Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Антибактеріальна терапія госпітальних пневмоній

Authors: Дмитришина Є.О., Говенко А.В.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Нозокоміальна пневмонія (НП) є другою за частотою (після інфекцій сечових шляхів) внутрішньолікарняною інфекцією бактеріальної природи. Згідно з даними (Фещенко Ю.І., 2013), НП розвиваються у 0,5–1 % госпіталізованих хворих. Серед пацієнтів хірургічних відділень і палат інтенсивної терапії цей показник зростає до 15–20 % випадків, а серед хворих, яким проводиться ШВЛ, — до 18–60 %. Мета: визначити та вивчити чинники ризику розвитку нозокоміальних пневмоній, проаналізувати мікробіологічний спектр, визначити ефективну схему антибактеріальної терапії у тяжкого контингенту хворих. Матеріали та методи. Робота базується на аналізі клінічних даних перебігу нозокоміальних пневмоній у 30 хворих і поранених хірургічного профілю, які перебували у ВРІТ НВМКЦ «ГВКГ» у період 2015–2017 рр. Результати. Середня тривалість перебування хворого або пораненого у ВРІТ становила 11,9 ± 1,6 доби, термін виникнення НП — 11,3 ± 1,8 доби. Серед обстежених хворих із НП чоловіків було 93,3 %, жінок — 6,67%. Згідно з класифікацією ВООЗ (2015), вікові показники у госпіталізованих хворих становили: до 45 років (молодий вік) — 33,3 %; від 46 до 59 років (середній вік) — 20 %; від 60 років (похилий вік) — 46,7 %. 46,2 % пацієнтів із НП потребували проведення подовженої ШВЛ. Середня тривалість застосування ШВЛ дорівнювала 5,1 ± 1,3 доби. Із загальної кількості хворих вентилятор-асоційовану пневмонію діагностовано у 36,6 %. Найбільш поширеним збудником госпітальної інфекції у ВРІТ були представники родини Enterobacteriaceae — K.pneumoniae, K.оxytoca, а також представник родини дріжжеподібних грибів — Candida albicans. Проведене нами порівняння ефективності лікування нозокоміальних пневмоній за різними схемами антибактеріальних препаратів продемонструвало високу ефективність карбапенемів у комбінації із захищеними пеніцилінами та практично повну неефективність комбінації цефалоспоринів із фторхінолонами (цефепім із левофлоксацином). Висновки. Внаслідок аналізу отриманих даних ми виділили основні фактори та умови ризику НП: тяжка соматична патологія або тяжке поранення, клінічно значимі супутні захворювання, застосування ШВЛ ≥ 5 діб, виснаження, порушення свідомості, тривала госпіталізація, якість антибіотикотерапії, похилий вік. Для лікування нозокоміальних пневмоній нами рекомендована схема антибактеріальних препаратів — карбапенем (меропенем) поєднано із захищеним пеніциліном (амоксіклавом).


Bibliography

1. Гельфанд Б.Р., Проценко Д.Н., Белоцерковский Б.З., Нозокомиальная пневмония у взрослых — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2016. — 176 с.
2. Шлапак І.П. Анестезіологія та інтенсивна терапія. — Т. 2. — К.: Фенікс, 2015. — 500 с.
3. Coppadoro A. et al. Novel preventive strategies for ventilator-associated pneumonia // Crit. Care. — 2015. — 16. — 210.
4. Cunha B.A., Brush J.L. Nosocomial and Healthcare-Associated Pneumonia. Updated: Oct 01, 2015.

Back to issue