Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Пацієнт-контрольована аналгезія в дитячій хірургії

Authors: Дмитрієв Д.В., Семененко А.І., Глазов Є.О., Калінчук О.О.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Контрольована пацієнтом аналгезія (КПА) з мікропроцесорним інфузійним шприцом уперше була запропонована для використання у людини в 1965 році. Клінічні дослідження із США та Європи показали, що ця форма знеболювання добре прийнята дорослими, але використання цієї технології для дітей вивчено недостатньо [1]. Матеріали та методи. Ми оцінили КПА у 15 хірургічних пацієнтів педіатричного профілю віком від 11 до 18 років (15,4 ± 1,4 року), яким проводились оперативні втручання з приводу патології черевної порожнини. КПА здійснювали за допомогою амбулаторного шприцового дозатора AJ5805 c PCA (Неасо, Великобрітанія). Результати. Пацієнти та їх батьки були проінструктовані щодо використання обладнання перед операцією, і КПА починали одразу в ранньому післяопераційному періоді. Середня тривалість КПА становила 2,6 ± 0,4 доби. Оцінку інтенсивності больового синдрому проводили кожні 8 годин за допомогою візуально-аналогової шкали (ВАШ) від 1 до 10 балів. Середнє значення за шкалою ВАШ — 4,2 ± 0,2 бала на 8-му годину, 4,0 ± 0,7 бала — на 12-ту годину та 4,6 ± 1,1 бала — на 24-ту годину дослідження. Вісім пацієнтів мали в анамнезі попередню операцію, і сім з них повідомили, що КПА є кращим методом контролю болю. Порівняння 15 дослідних пацієнтів з 15 пацієнтами з подібними процедурами, яким не застосовували КПА, показало, що пацієнти з КПА використовували менше анальгетиків у післяопераційному періоді. Висновки. Встановлено, що КПА є безпечним і ефективним засобом аналгезії у педіатричних пацієнтів у післяопераційному періоді. Адекватне знеболювання було досягнуто з меншим використанням анальгетиків і з меншими затратами зусиль середнім медичним персоналом, необхідних для моніторування болю та введення анальгетиків. Дана методика рекомендується для післяопераційного знеболювання в дитячий хірургії та анестезіології.

 


Bibliography

1. De Kock M., Scholtes J.L. Postoperative P.C.A. in abdominal surgery. Analysis of 200 consecutive patients // Acta Anaesthesiol. Belg. — 1991. — 42(2). — 85-91.


Back to issue