Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Успішна імплементація протоколу ERABS у пацієнтів із морбідним ожирінням під час лапароскопічних баріатричних втручань

Authors: Євсєєва В.В.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Протокол прискоренного ведення (ERAS) був імплементований у багатьох західноєвропейських баріатричних центрах [1–3] і включає кращу практику передопераційної підготовки та стандартизації періопераційної та післяопераційної допомоги, що забезпечить швидке одужання і поліпшить результат лікування. Але залишається неясним, чи всі компоненти класичного протоколу необхідні та пристосовані для успішної реалізації в баріатричній хірургії. Мета дослідження: оцінити доцільність впровадження адаптованого для баріатричної хірургії протоколу прискореної реабілітації (ERABS) при лапароскопічних баріатричних втручаннях (ЛБВ), який використовує базові та суттєві зміни ERAS. Матеріали та методи. В дослідження було включено 68 пацієнтів із морбідним ожирінням (МО) віком від 18 років та індексом маси тіла ≥ 40 кг/мабо ≥ 35 кг/м2 за коморбідної патології, яким у 2011–2018 рр. в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС виконано ЛБВ. Пацієнти були рандомізовані на 2 групи. До першої групи (n = 44) увійшли пацієнти, в яких був реалізований протокол ERABS, до другої групи (n = 24) — пацієнти, до яких не застосовувався жодний протокол прискореної реабілітації. Всім пацієнтам під час операції була проведена комбінована інгаляційна низькопотокова анестезія севофлураном, у першій групі — разом із періопераційною мультимодальною аналгезією та мультимодальною профілактикою післяопераційної нудоти та блювання (ПОНБ). Результати. Застосування адаптованого для баріатричної хірургії протоколу прискореного ведення ERABS у пацієнтів з МО дозволило значно скоротити післяопераційну потребу в наркотичних анальгетиках та частоту ПОНБ, у перші 24 післяопераційні години активізувати всіх пацієнтів, розпочати ентеральне харчування. Середній термін перебування у стаціонарі у першій групі становив 4,40 ± 0,15 доби, в другій — 5,30 ± 0,26 доби (р = < 0,01). Висновки. Використання протоколу ERABS є ефективним і безпечним при ЛБВ. Проведення комбінованої інгаляційної низькопотокової анестезії на базі сево-флурану разом із періопераційною мультимодальною аналгезією та профілактикою ПОНБ дозволяє швидше активізувати пацієнта та скоротити терміни госпіталізації.

 


Bibliography

1. Vreeswijk S.J. The safety and efficiency of a fast-track protocol for sleeve gastrectomy: a team approach / Vreeswijk S.J., van Rutte P.W., Nienhuijs S.W. et al. // Minerva Anestesiol. — 2018. — 84(8). — 898-906. 
2. Mannaerts G.H. Results of implementing an enhanced recovery after bariatric surgery (ERABS) protocol / Mannaerts G.H., van Mil S.R., Stepaniak P.S. et al. // Obes. Surg. — 2016. — 26(2). — 303-12.
3. Malczak P. Enhanced recovery after bariatric surgery: systematic review and meta-analysis / Malczak P., Pisarska M., Piotr M. et al. // Obes. Surg. — 2017. — 27(1). — 226-35.

Back to issue