Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Оцінка анальгетичної ефективності блокади квадратного м’яза попереку (Qudratus Lumborum Block), виконаної під контролем ультразвуку в дітей після оперативних втручань на органах черевної порожнини

Authors: Залецький Б.В., Дмитрієв Д.В., Глазов Є.О.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. За даними літератури, для знеболювання в періопераційному періоді використовують регіональні методи знеболювання [1]. Анальгетичну ефективнiсть блокад передньої черевної стiнки в педіатричній практиці вивчено недостатньо. Метою дослідження було оцінити анальгетичну дію блокади квадратного м’яза попереку (Qudratus Lumborum Block — QLB) у педіатричних пацієнтів, яким проводились абдомінальні оперативні втручання. Матеріали та методи. Дане дослідження було виконане на базі Вінницького національного медичного університету, м. Вінниця, Україна, з грудня 2018 по лютий 2019 року. Рандомізовані до групи Q (група з виконанням блокади QLB) та групи С (контрольна). Після отримання загальної анестезії групі Q виконано блокаду квадратного м’яза попереку (QL) з використанням 0,3 мл/кг 0,25% бупівакаїну з обох боків, та група C отримала контрольний блок з використанням 0,3 мл/кг 0,9% хлориду натрію. Протягом перших 24 годин після операції біль у пацієнтів оцінювали за допомогою візуальної аналогової шкали (Visual Analog Scale — VAS) у спокої і при кашлі. Післяопераційний пацієнт контролював споживання морфіну, аналгезії, показники VAS та побічні ефекти. Результати. Із 18 пацієнтів група Q (n = 9) мала значно більш низькі показники за VAS, ніж група C (n = 9), як у спокої, так і під час кашлю. Загальний рівень споживання морфіну був нижчим (6,3 ± 4,0 мг проти 19,1 ± 6,4 мг; р < 0,001) протягом 24 годин після операції. Висновки. Як частина мультимодального знеболювання після оперативних втручань на органах черевної порожнини, показники споживання морфіну та VAS-балів були значно нижчими серед тих, хто отримував 0,3 мл/кг 0,25% розчину бупівакаїну, який вводили для блокади квадратного м’яза попереку, порівняно з групою контролю.


Bibliography

1. Kadam V.R. Ultrasound-guided quadratus lumborum block as a postoperative analgesic technique for laparotomy / V.R. Kadam // Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology. — 2013. — 29(4). — 550-552.


Back to issue