Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Медицина невідкладних станів" №2(97), 2019

Повернутися до номеру

Шляхи відновлення мікроциркуляторного русла при дофамін-залежній компенсації сепсис-індукованої гіпотензії

Автори: Коновчук В.М., Андрущак А.В., Кушнір С.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Вступ. Сепсис є однією з найбільш актуальних проблем сьогодення [1]. Незважаючи на інотропну та волемічну підтримку механізмів стабілізації гемодинаміки, перебіг сепсису характеризується дисфункцією мікроциркуляторного русла. Порушення мікроциркуляторного кровотоку вважається ключовою ланкою в патогенезі гіпоперфузії [3]. Проте питання протекції мікроциркуляторного русла при дофамін-залежній сепсис-індукованій гіпотензії (СІГ) не отримали достатнього віддзеркалення. Мета роботи: дослідити реакцію мікроциркуляторного русла на дію реосорбілакту при дофамін-залежній компенсації сепсис-індукованої гіпотензії. Матеріали та методи. Досліджено 28 пацієнтів із СІГ та 25 пацієнтів, які становили конт-рольну групу (синдром системної запальної відповіді (ССЗВ), МКХ-10: SIRS, ICD-10: R-65.2), які в комплексному лікуванні отримували реосорбілакт. Мікроциркуляція оцінювалася за біомікроскопією сублінгвальної слизової [2]. Результати. Зміни мікроциркуляції при застосуванні реосорбілакту у пацієнтів із ССЗВ та компенсованою СІГ характеризуються певними відмінностями, зокрема, індекс De Backer у пацієнтів із СІГ був меншим на 6,4 % (Р < 0,05), ніж у пацієнтів контрольної групи; показник загальної щільності судин був знижений на 6,6 % (Р < 0,05); щільність перфузованих судин у пацієнтів із СІГ на відміну від у пацієнтів із ССЗВ була меншою на 15,0 % (Р < 0,05); частка перфузованих судин у пацієнтів із СІГ була також меншою на 16,4 % (Р < 0,05); індекс мікросудинного кровотоку у пацієнтів із СІГ був нижчим, ніж у пацієнтів із ССЗВ, — різниця становила 18,2 % (Р < 0,05); індекс неоднорідності кровотоку був зменшений на 42 % (Р < 0,05). Висновки. За умови дофамін-компенсованої сепсис-індукованої гіпотензії у пацієнтів із гнійно-септичними ускладненнями при дослідженні мікроциркуляторного русла сублінгвальної ділянки виявлені порушення мікроциркуляції, що характеризувалися деформацією судинного русла за показниками індексу неоднорідності кровотоку, щільності та функцій розміщених судин, якості кровопостачання. Реосорбілакт покращує функціональну здатність мікроциркуляторного русла у пацієнтів із сепсис-індукованою гіпотензією, проте ступінь компенсації за узагальненими показниками мікроциркуляції досягає тільки 83 % (Р < 0,05) від рівня показників у пацієнтів із синдромом системної запальної відповіді.

 


Список літератури

1. Singer M., Deutschman C.S., Seymour C.W., Hotch-kiss R.S. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) // JAMA. — 2016. — 315(8). — 801-10.
2. Fleischmann C., Scherag A., Adhikari N.K. International Forum of Acute Care Trialists. Assessment of global incidence and mortality of hospital-treated sepsis: current estimates and limitations // Am. J. Respir. Crit. Care Med. — 2015. — 193(3). — 259-72. — doi: 10.1164 / rccm.201504-0781OC.
3. Del Opal S. The current understanding of sepsis and research priorities for the future // Virulence. — 2014. — 5(1). — 1-3.

Повернутися до номеру