Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Реінфузія дренажної крові при ендопротезуванні кульшових суглобів

Authors: Корбут Ю.В.(1), Циба А.М.(2)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — Інститут травматології та ортопедії НАМН України, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Операції тотального ендопротезування кульшових суглобів (ТЕКС) супроводжуються значною крововтратою (КВ), яка, за даними різних авторів (Ариа Шандер, 1988; Зільбер А.П., 2000), становить 15–60 % об’єму циркулюючої крові (ОЦК). Особливість цих операцій у тому, що вони виконуються на фоні накладеного джгута, а післяопераційно (п/о) джгут знімають і починається дренажна п/о КВ, внаслідок цього погіршується стан хворих, розвиваються анемія та ускладнення. Тому адекватне відновлення ОЦК — одна з актуальних проблем анестезіологічного забезпечення сучасної реконструктивної хірургії, що можна вирішити шляхом інфузії еритроцитарної маси (ер/м) або шляхом реінфузії (РІ) дренажної автокрові. Мета: дослідити доцільність використання РІ дренажної автокрові у хворих при ТЕКС. Матеріали та методи. В основу роботи покладено аналіз перебігу анестезіологічного забезпечення та п/о періоду 138 хворих, яким виконано ТЕКС у клініці Інституту травматології та ортопедії. Хворих було розподілено на дві групи залежно від методу корекції КВ: у 60 хворих (конт-рольна група) виконували трансфузію ер/м при зниженні гемоглобіну менше 80–85 г/л та гемотокриту менше 25 %; 78 пацієнтам (основна група) проводили РІ дренажної автокрові з використанням фільтра Lipi Guard SB фірми PALL. Клінічні групи хворих були схожі за віком, статтю, етіопатогенезом, видом і тривалістю операції. Результати. Встановлено, що в основній групі загальна КВ становила 670,9 мл, із них протягом операції — 229,7 мл (34 %), упродовж першої п/о доби — 441,2 мл (66 %). У контрольній групі загальна КВ — 667 мл, із них операційна — 225,8 мл (37 %) та п/о — 441,2 мл (63 %). Середні показники крові у хворих (чисельник) та дренажної крові (знаменник) мало різнилися: RBC — 3,77 × 1012/л/3,34 × 1012/л; Hb — 115,5 г/л/105 г/л; Ht — 35 %/32,5 %; WBC 4,5 × 109/л/4,0 × 109/л; PLT — 10,3 × 109/л/3,7 × 109/л. Динаміка показників згортання крові під час операції та п/о в обох групах не відрізнялася і не виходила за межі норми. Варто відзначити, що у контрольній групі потребували трансфузію ер/м 46 хворих у середніх дозах 250 мл. В основній групі реінфузовано 229,5 мл дренажної автокрові. На 2-гу — 3-тю п/о добу клінічний аналіз крові у групах мало відрізнявся, анемії не було. Хворі були активні, не виявилося порушень гемодинаміки та діурезу. Висновки. Дренажна кров, що в стерильних умовах зібрана в перші 6 годин, за своїм клітинним складом не відрізнялася від крові пацієнтів і була придатною для реінфузії. Реінфузія зібраної п/о дренажної автокрові дозволяє забезпечити стабільні показники крові хворого без переливання донорської крові.Back to issue