Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Комплексний підхід фармакотерапії больового синдрому у хворих з опіками

Authors: Косеченко Н.Ю., Гомон М.Л., Нагайчук В.І.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Знеболююча терапія у пацієнтів з опіковими травмами залишається актуальною проблемою внаслідок багатокомпонентності больового синдрому та недооцінення всіх патогенетичних механізмів його розвитку, а тому й неадекватністю знеболювання як під час надання первинної допомоги, так і в спеціалізованих стаціонарах. Саме тому некоригованість нейропатичного компоненту больового синдрому на ранніх етапах знеболювальної терапії призводить до формування в опікових хворих хронічного нейропатичного больового синдрому, що часто проявляється інтенсивним свербежем у ділянці післяопераційного рубця. Структурований підхід до протибольової терапії опікових хворих повинен базуватися на принципі сходів, запропонованому експертною групою ВООЗ, що включає крім застосування аналгетичних засобів використання ад’ювантної терапії. Мета: дослідити фармакологічну ефективність ад’юванта прегабалін при застосуванні його на ранньому етапі лікування опікової травми для зменшення проявів нейропатичного болю. Матеріали та методи. В дослідження було включено 52 пацієнти віком 18–60 років обох статей з опіковою травмою ІІВ-стадії та площею опіку менше 30 %. Пацієнти були розподілені на дві групи, які отримували ад’ювантну терапію прегабаліном у двох режимах дозування з першого дня після проведення ранньої некректомії протягом трьох тижнів. Пацієнти першої групи отримували прегабалін у добовій дозі 300 мг у два прийоми, пацієнти другої групи — в добовій дозі 600 мг двічі на день, починаючи з другого тижня лікування. Всім хворим проводилось анкетування за стандартними опитувальниками DN4, Pain Detect, ВАШ, моніторинг вітальних функцій (ЧД, ЧСС, АТ, SpO2, t, діурез), BIS-моніторинг. Статистичну обробку отриманих даних проводили із застосуванням методів варіаційної статистики за допомогою програми Stаtistica 5.5 (належить ЦНІТ ВНМУ ім. М.І. Пирогова, ліцензійний № AXXR910A374605FA). Результати. Дослідження показало, що застосування максимальної добової дози прегабаліну 600 мг призвело до виникнення у 23 % пацієнтів другої групи сплутаності свідомості, дратівливості, дезорієнтації, запаморочення, диспептичних розладів, тахікардії та артеріальної гіпотензії, що в 2,8 раза частіше, ніж у пацієнтів першої групи, які отримували ад’ювантну терапію прегабаліном у добовій дозі 300 мг. Відповідно, у пацієнтів першої групи відзначалось зниження показників рівня болю та відчуття свербежу в 2,5 раза, за результатами опитувальників. Висновки. Проведене дослідження дозволило встановити необхідність подальшої розробки режимів дозування ад’ювантних препаратів у комплексному підході фармакотерапії больового синдрому в опікових хворих, з огляду на патогенетичні складові та широкий спектр ад’ювантних лікарських засобів.


Bibliography

1. Burns. — 2010 Sep. — 36(6). — 769-72. doi: 10.1016/j.burns.2009.05.018. Epub 2010 Apr 1.
2. European Burn Association. European practice guidelines for burn care. Minimum level of burn care provision in Europe. — Vienna, Austria: EBA, 2013. (World Health Organization. WHO’s pain relief ladder. WHO, 2014).
3. Isha Kaul, Ami Amin, Marta Rosenberg, Laura Rosenberg, Walter J. Meyer. Use of gabapentin and pregabalin for pruritus and neuropathic pain associated with major burn injury: A retrospective chart review // Burns: Journal of the International Society for Burn Injuries. — Aug 2017. doi: 10.1016/j.burns.2017.07.018.
4. Gray P., Williams B. and Cramond T. Successful use of gabapentin in acute pain management following burn injury: a case series // Pain Medicine. — 2008. — 9(3). — 371-376.

Back to issue