Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Ефективність премедикації НПЗП у лікуванні післяопераційного болю у хворих після мастектомій

Authors: Котко О.М., Марценюк Г.О.
НВМКЦ «ГВКГ», Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Незадовільна ефективність знеболювання в післяопераційному (п/о) періоді залишається однією з найбільших проблем сучасної медицини. Існує достатній вибір медикаментозного знеболювання, але 33–75 % пацієнтів скаржаться на середній і сильний біль [2]. Операції на молочній залозі відносяться до хірургічних втручань, при яких інтенсивність п/о болю дуже висока, однак її часто недооцінюють. Особливість операцій на молочній залозі (МЗ) — те, що вона є рефлексогенною зоною і потребує раціональної протибольової терапії в період операції та п/о періоді. Це може бути досягнуто шляхом проведення попереджувальної анальгезії, при якій попереднє до нанесення операційної травми введення анальгетика застерігає від розвитку болю (блокада ЦОГ зменшує кількість медіаторів запалення — простагландинів, лейкотрієнів, кінінів) [1]. Мета роботи: проаналізувати ефективність застосування НПЗП із включенням їх у премедикацію для п/о знеболювання у хворих на рак МЗ. Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 40 історій хвороби пацієнтів, прооперованих із приводу раку МЗ T2-N2-M0. Залежно від методики премедикації хворі були розподілені на 2 групи, кожна по 20 осіб; 1-ша група — хворі, які отримували НПЗП (кеталонг 30 мг) лише у п/о періоді планово в/м кожні 8 годин у першу добу, з 2-ї доби пацієнти приймали по 1 табл. (10 мг) 3 рази на добу протягом 2–3 п/о днів; 2-га група — 20 осіб, які отримували кеталонг 30 мг за 30 хв до операції (у складі премедикації) і планово в/м кожні 8 годин у першу добу, з 2-ї доби — по 1 табл. (10 мг) 3 рази на добу протягом 2–3 п/о днів. Групи рандомізовані за віком, супутньою патологією, об’ємом оперативного втручання, тривалістю операції. Їм проводився моніторинг показників — середній АТ, пульс, частота дихання, SaO2, визначення рівня п/о болю за 4-бальною вербальною шкалою. Результати. У хворих 2-ї групи рівень п/о болю безпосередньо після закінчення оперативного втручання (1-ша година після операції) та в ранньому п/о періоді (перші 12 годин після операції) був значно нижчим, ніж у хворих 1-ї групи. Це виражалося за показниками середнього АТ і пульсу, вербальною шкалою. 1-ша група: САТ — 96,0 ± 2,68, пульс — 88,4 ± 5,0; вербальна шкала: 1 бал — 10 %, 2 бали — 50 %, 3 бали — 40 %; 2-га група: САТ — 90,00 ± 2,05, пульс — 78,35 ± 3,63, вербальна шкала: 1 бал — 20 %, 2 бали — 50 %, 3 бали — 30 %. Ранній п/о: 1-ша група: САТ — 102,00 ± 2,64, пульс — 85,05 ± 2,58, вербальна шкала: 1 бал — 20 %, 2 бали — 65 %, 3 бали — 15 %; 2-га група: САТ — 92,00 ± 2,67, пульс — 78,4 ± 2,59, вербальна шкала: 1 бал — 45 %, 2 бали — 65 %. Висновки. Включення в премедикацію кеталонгу сприяє зменшенню рівня п/о болю, гемодинамічні показники стабільніші, ніж у хворих, яким кеталонг застосовувався лише в п/о періоді.


Bibliography

1. Лісецький В.А. Аналгоседація в онкомамології / В.А. Лісецький і співавт. / Матеріали конференції «Сучасні тенденції інтенсивної терапії в онкорадіології» // Український радіологічний журнал. — 2017. — 31-38.
2. Лісний І.І. Роль рiзних груп аналгетикiв в безпецi періопераційного знеболювання онкохiрургiчних хворих / І.І. Лісний, Р.І. Сидор, Н.Н. Храновська, О.В. Скачкова, М.О. Катриченко // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2016. — 1(74). — 61-70.

Back to issue