Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Оцінка ефективності спонукальної спірометрії у передопераційному періоді

Authors: Кузьменко Т.С., Воротинцев С.І., Доля О.С.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. За даними S. Ozalevli та співавт. (2011), низькі вихідні показники зовнішньої функції легень (ЗФЛ) є фактором ризику розвитку ПЛУ. Під час проведення спонукальної спірометрії (СС) у газообмін залучаються попередньо невентильовані альвеоли, що може покращити стан ЗФЛ. Проте існують суперечливі дані щодо ефективності СС у передопераційному періоді [1, 2]. Мета: оцінити ефективність передопераційного використання СС на показники ЗФЛ. Матеріали та методи. У дослідження було послідовно включено 23 пацієнти віком ≥ 18 років. Стан хворих, яким було заплановане оперативне втручання на верхньому поверсі черевної порожнини, оцінювали за шкалою ARISCAT ˃ 26 балів. Тренування розпочинали за дві доби до операції згідно з методикою: пацієнт виконував глибокий вдих через загубник спірометра Coach 2 (Smiths Medical International, Велика Британія) в сидячому або напівсидячому положенні, на висоті вдиху здійснювалась затримка дихання протягом 3–6 секунд, потім — звичайний видих в атмосферу. Заняття СС проводились протягом 10 хвилин кожні 2 години, починаючи з 10:00 до 20:00. Для оцінки легеневої функції та як критерій ефективності методики використовували показник інспіраторної ємності легень (ІЄЛ). Значення ІЄЛ, що фіксувалися наприкінці кожного дня тренувань, порівнювали з ємністю, яка визначалась до початку занять, та належним рівнем ІЄЛ, що встановлювали за номограмою. Статистичну обробку даних проводили з використанням пакета програм Microsoft Excel 2013 та Statistica for Windows 6.0. Результати. Після першого дня занять ІЄЛ збільшилася в середньому на 228 ± 149 мл (р = 0,000062). Наприкінці другого дня тренувань спостерігалося вірогідне збільшення ІЄЛ на 419 ± 202 мл (р = 0,000013), 43 % (10/23) пацієнтів досягли належного рівня ІЄЛ. Виявлено, що у пацієнтів із початково зниженою ІЄЛ показник у процесі занять СС збільшувався, а з початково належним — залишався сталим. Висновки. Використання СС у передопераційному періоді сприяє покращенню зовнішньої функції легень у пацієнтів із початково зниженим її рівнем.


Bibliography

1. Kundra P., Vitheeswaran M., Nagappa M., Sistla S. Effect of Preoperative and Postoperative Incentive Spirometry on Lung Functions after Laparoscopic Cholecystectomy // Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech. — 2010. — 20(3). — 170-172. 
2. Cattano D., Altamirano A., Vannucci A., Melnikov V., Cone C., Hagberg C. Preoperative use of incentive spirometry does not affect postoperative lung function in bariatric surgery // Transl. Res. — 2010. — 156(5). — 265-272.

Back to issue