Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Клінічне значення інфузійної терапії рестриктивного типу для відновлення моторики шлунково-кишкового тракту після панкреатодуоденальної резекції

Authors: Кузьменко В.О., Гурін П.В., Бабіч М.М.
ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Сучасні досягнення у хірургічних і анестезіологічних технологіях дозволили знизити рівень летальності після панкреатодуоденальної резекції (ПДР) до 3 %, але післяопераційні ускладнення досягають 29,5–70 % [1, 2]. Програма прискореного відновлення (ППВ), яка була розпочата 1997 року в умовах планової колоректальної хірургії, — це програма комплексного лікування, що включає підготовку на передопераційному етапі, використання мінімально інвазивних технік виконання оперативного втручання та активне ведення післяопераційного періоду для зменшення строків перебування у стаціонарі, зниження частоти післяопераційних ускладнень і часу реабілітації [3]. Одним із компонентів ППВ є рестриктивний тип інфузійної терапії, який може відігравати певну роль у зменшенні набряку анастомозів у післяопераційному періоді [4]. Тому питання пошуку й уникнення факторів, що спричиняють виникнення ускладнень після ПДР, є одним із найважливіших у розвитку сучасної хірургічної панкреатології. Мета: дослідити вплив інтраопераційної інфузійної терапії на термін відновлення моторики шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і частоту розвитку гастростазу у пацієнтів після ПДР. Матеріали та методи. Для оцінки ефективності схем періопераційного лікування було проведено проспективно-ретроспективне дослідження результатів ПДР 78 хворих із доброякісною та злоякісною патологією біліопанкреатодуоденальної зони за період 2003–2017 рр. Із 2015 року при виконанні операції розпочато застосування ППВ. З метою порівняльного аналізу хворих було розподілено на дві групи: у 1-шу групу (група дослідження) включено 39 пацієнтів за період із січня 2015 по грудень 2017 року, періопераційне ведення яких здійснювалось відповідно до ППВ; у 2-гу групу (група порівняння) ретроспективно відібрано 39 пацієнтів за період із січня 2003 по жовтень 2014 року, періопераційне лікування яких проводилося за традиційним методом. Вивчали об’єм інтраопераційної інфузійної терапії, терміни відновлення моторики ШКТ і частоту розвитку гастростазу. Результати. Інтраопераційна інфузійна терапія за об’ємом застосованих розчинів була значно нижчою в 1-й групі (2100 мл 95% CI: [2196; 2300] проти 3300 мл 95% CI: [3100; 3500]; p < 0,001). Пацієнти 1-ї групи повернулися до звичайної дієти швидше, ніж пацієнти 2-ї групи (1,00 день, 95% CI: [1,00; 1,00] проти 6,00 днів, 95% CI: [6,00; 7,00]; p < 0,001). При статистичному аналізі за даними ROC-кривої було виявлено взаємозв’язок між об’ємом інтраопераційної інфузійної терапії та терміном видалення назогастрального зонда й відновленням перорального харчування в післяопераційному періоді. У пацієнтів 1-ї групи була відзначена менша частота виникнення гастростазу порівняно з пацієнтами 2-ї групи (15,4 % (6 пацієнтів) проти 35,9 % (14 пацієнтів)). Висновки. Застосування рестриктивного типу інфузійної терапії в концепції ППВ вірогідно скорочує термін відновлення моторики ШКТ, зменшуючи частоту гастростазу у пацієнтів після ПДР. Статистично вірогідним фактором впливу на можливість проведення раннього перорального харчування виявили об’єм інтраопераційної інфузії у пацієнтів після ПДР.

 


Bibliography

1. Rebecca L. Siegel, Kimberly D. Miller, Ahmedin Jemal Cancer Statistics, 2018 // CA Cancer J. Clin. — 2018. — 68. — 7-30.
2. Pillai S., Palaniappan R., Pichaimuthu A. Feasibility of implementing fast-track surgery in pancreaticoduodenectomy with pancreaticogastrostomy for reconstruction — a prospective cohort study with historical control // Int. J. Surg. — 2014. — 12(9). — 1005-9.
3. Kehlet H. Multimodal approach to control postoperative pathophysiology and rehabilitation // Br. J. Anaesth. — 1997. — 78. — 606-617.
4. Miller T., Roche A., Mythen M. Fluid management and goal-directed therapy as an adjunct to Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) // Can. J. Anaesth. — 2015 Feb. — 62(2). — 158-68. 

Back to issue