Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Динаміка маркерів ліпідного обміну у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла при політравмі

Authors: Кучерявченко В.В., Волкова Ю.В., Шарлай К.Ю.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Дослідження ліпідного стану у пацієнтів з ожирінням важливе у зв’язку з наявністю у них супутньої патології, яка на тлі травматичної хвороби (ТХ) впливає на їх стан. Ми намагалися визначити саме ланки ліпідного обміну, що найбільш показово впливають на перебіг ТХ, тому метою нашої роботи був аналіз динаміки маркерів ліпідного обміну у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла (ПІМТ) при політравмі. У 224 хворих із ПІМТ з ідентичними за шкалами ISS і АРАСНЕ ІІ стартовими даними в період перший місяць лікування — 1 рік з моменту отримання ушкоджень було проведено дослідження рівня загального холестерину, тригліцеридів, холестерину ліпопротеїдів високої щільності та коефіцієнту атерогенності. Дослідження проводилося на 1, 3, 7, 14, 30 та 360-ту добу від моменту отримання політравми. Пацієнти мали однакову тяжкість стану на момент надходження за шкалою АРАСНЕ ІІ — 14,0 ± 5,8 бала і були розподілені на 3 стратифіковані клінічні групи залежно від стартових цифр антропометричних показників та ІМТ. Так, у І групу ввійшло 88 пацієнтів з ІМТ до 29,9 кг/м²; у ІІ групу — 84 хворих з ІМТ 30,0–39,9 кг/м²; у ІІІ групу — 52 хворих з ІМТ > 40,0 кг/м². Усі ці 224 постраждалих не відрізнялися за статтю, віком, даними анамнезу. Вони отримували ідентичний комплекс інтенсивної терапії. Виявлено, що досліджувані нами показники безпосередньо впливають на перебіг ТХ у хворих із ПІМТ, ступінь вираженості яких за умов однорідності отриманих ушкоджень і однакового діапазону тяжкості їх за шкалою АРАСНЕ ІІ залежить від ІМТ на момент надходження пацієнтів до стаціонару.


Bibliography

1. Силиверстов П.А. Оценка тяжести и прогнозирование исхода политравмы: современное состояние проблемы (обзор) / П.А. Силиверстов, Ю.Г. Шапкин // Современные технологии в медицине. — 2017. — Т. 9, № 2. — С. 207-218. 
2. LIPC variants as genetic determinants of adiposity status, visceral adiposity indicators, and triglyceride-glucose (TyG) index-related parameters mediated by serum triglyceride levels / M.-S. Teng, S. Wu, L.-K. Er, L.-An. Hsu [et al.] // Diabetology & Metabolic Syndrome. — 2018. — № 10(79). — Р. 1-10.
3. Triglyceride glucose-body mass index is a simple and clinically useful surrogate marker for insulin resistance in nondiabetic individuals / L. Er, S. Wu, H. Chou, L. Hsu, M. Teng, Y. Sun et al. // PLoS ONE. — 2016. — № 11. — Р. 23-29. 

Back to issue