Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Порівняння післяопераційної аналгезії пекторальною та грудною паравертебральною блокадою в онкохірургії молочної залози

Authors: Марцінів В.В.(1, 2), Михальчишина І.В.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. В онкохірургії молочної залози новітні міофасціальні блоки, серед яких пекторальна блокада, можуть стати альтернативою усталеній паравертебральній аналгезії. Мета роботи: порівняти больовий синдром та потребу в анальгетиках після операцій з приводу новоутворень молочної залози при застосуванні грудної паравертебральної та пекторальної блокади. Матеріали та методи. В дослідження були включені жінки, 1–2 за ASA, яким виконувалась мастектомія або лампектомія з аксілярною лімфодисекцією. Пацієнтки були розподілені на дві групи. У першій групі перед операцією виконувалась пекторальна блокада розчином ропівакаїну 0,375% 20 і 10 мл за методикою Бланко, у другій — паравертебральна блокада на рівні 3–4-го грудного хребця розчином ропівакаїну 0,5% 20 мл. Після чого в обох групах проводилась тотальна внутрішньовенна анестезія. В післяопераційному періоді оцінювали інтенсивність болю за цифровою рейтинговою шкалою болю (ЦРШ) від 0 до 10 відразу після операції та через 2, 6, 12, 24 години, а також час і дозу введених наркотичних (промедол 20 мг) та ненаркотичних (кетопрофен 100 мг) анальгетиків. Результати. Тридцять пацієнтів було розподілено на дві рівні за кількістю групи, які статистично не відрізнялись за віком та масою. Співвідношення лампектомій до мастектомій в групі пекторальної блокади — 10/5, паравертебральної — 11/4. Результати наведені в табл. 1.

Висновки. Після операцій з приводу новоутворень молочної залози статистично значимої різниці в інтенсивності болю, потребі в наркотичних й ненаркотичних анальгетиках і в часі до їх першого введення в групі паравертебральної та пекторальної блокад не було.

 Back to issue