Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Медицина невідкладних станів" №2(97), 2019

Повернутися до номеру

Ефективність раннього ентерального харчування з розширеним білково-калорійним забезпеченням у комплексі інтенсивної терапії пацієнтів із політравмою

Автори: Матолінець Н.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Вступ. Білково-енергетичний гомеостаз в умовах адекватного кисневого режиму становить основу життєдіяльності організму людини і є важливим фактором в боротьбі з критичним станом [1]. Необхідність ідентифікувати, лікувати, попереджувати тяжкі порушення нутритивного балансу у пацієнтів із політравмою залишається одним із основних компонентів інтенсивної терапії (ІТ). Недостатня увага проблемі компенсації різко зростаючих енергетичних потреб призводить до швидкої декомпенсації адаптаційних можливостей і розвитку тяжко коригованих ускладнень, у тому числі синдрому поліорганної недостатності. Правильний вибір часу та методу нутритивної терапії, складу та енергетичної цінності харчових сумішей сприяє зниженню метаболічної реакції на стрес [2]. Мета: оцінити ефективність раннього ентерального харчування з розширеним білково-калорійним забезпеченням згідно з протоколом PEP uP (Enhanced Protein-Energy Provision via the Enteral Route Feeding Protocol in Critically III Patients) в комплексі ІТ пацієнтів із політравмою. Матеріали та методи. Аналіз даних клінічного обстеження і лікування 25 пацієнтів з політравмою, яким проводилась нутритивна терапія методом раннього ентерального харчування з розширеним білково-калорійним забезпеченням, згідно з протоколом PEP uP [4], доставлених у відділення анестезіології та ІТ в середньому через 0,5 години після травми. Середній вік постраждалих — 48,4 ± ± 5,2 року. Визначали такі показники, як рівень інфекцій, частота синдрому м’язової слабості в палаті ІТ, летальність, кількість днів перебування на вентиляції, тривалість лікування, повторні госпіталізації. Показники порівнювали між основною групою пацієнтів та хворими, у яких нутритивна підтримка проводилася згідно з Європейськими рекомендаціями з клінічного харчування [3] із застосуванням стандартних полімерних сумішей (група порівняння — 20 хворих). Проводилася оцінка нутритивного статусу та розрахунок необхідного складу й енергетичної цінності сумішей для харчування з метою досягнення позитивного балансу азоту. Результати. В основній групі використовували режим раннього ентерального харчування — у перші 12–24 год, відразу після гемодинамічної стабілізації пацієнта та нормалізації кисневого статусу пацієнти отримували білково-насичені спеціалізовані напівелементарні суміші на основі пептидів (Peptamen AF), які в 1 мл об’єму містять 1,5 ккал, з початковою швидкістю подачі суміші від 60 до 80 мл/год. Максимальний залишковий об’єм шлунка при цьому становив 250 мл із систематичним призначенням прокінетиків. На 5-ту — 7-му добу переходили на стандартні збалансовані суміші для ентерального харчування. Білково-енергетичний дефіцит у пацієнтів групи порівняння поєднувався з поганими клінічними результатами лікування. Спостерігалась статистично значуще вища частота розвитку інфекцій, синдром м’язової слабкості в палаті ІТ і вища летальність порівняно з пацієнтами основної групи, що, в свою чергу, призводило до збільшення днів перебування на вентиляції, тривалості лікування, повторних госпіталізацій. Висновки. Застосований нами спосіб передбачає не лише встановлення цілей погодинної доставки харчової суміші, а й цільового щоденного об’єму ентерального харчування. Нутритивна терапія методом раннього ентерального харчування з розширеним білково-калорійним забезпеченням дозволяє покращити адекватність покриття білково-енергетичних потреб у пацієнтів в гострому періоді політравми. Харчування ентеральним шляхом є превентивною терапевтичною стратегією, здатною зменшити тяжкість захворювання, частоту розвитку ускладнень, тривалість перебування у ВАІТ і дозволяє отримати сприятливий клінічний результат.


Список літератури

1. Hiesmayr M. Nutrition risk assessment in the ICU // Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. — 2015. — 15(2). — Р. 174-180.
2. Матолінець Н.В. Нутритивна підтримка в комплексі інтенсивної терапії травматичної хвороби // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2016. — № 4(77). — С. 16-23.
3. Європейські рекомендації з клінічного харчування — ESPEN Guidelines on adult enteral nutrition (2006). http://www.espen.org/education/espen-guidelines. 
4. Enhanced Protein-Energy Provision via the Enteral Route in Critically Ill Patients (PEP uP Protocol): A Review of Evidence / Z.Y. Lee, M.Y. Barakatun-Nisak, I. Noor Airini, D.K. Heyland // Nutr. Clin. Pract. — 2016 Feb. — 31(1). — Р. 68-79. doi: 10.1177/0884533615601638. Epub 2015 Sep 18.

Повернутися до номеру