Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Ефективність раннього ентерального харчування з розширеним білково-калорійним забезпеченням у комплексі інтенсивної терапії пацієнтів із політравмою

Authors: Матолінець Н.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Білково-енергетичний гомеостаз в умовах адекватного кисневого режиму становить основу життєдіяльності організму людини і є важливим фактором в боротьбі з критичним станом [1]. Необхідність ідентифікувати, лікувати, попереджувати тяжкі порушення нутритивного балансу у пацієнтів із політравмою залишається одним із основних компонентів інтенсивної терапії (ІТ). Недостатня увага проблемі компенсації різко зростаючих енергетичних потреб призводить до швидкої декомпенсації адаптаційних можливостей і розвитку тяжко коригованих ускладнень, у тому числі синдрому поліорганної недостатності. Правильний вибір часу та методу нутритивної терапії, складу та енергетичної цінності харчових сумішей сприяє зниженню метаболічної реакції на стрес [2]. Мета: оцінити ефективність раннього ентерального харчування з розширеним білково-калорійним забезпеченням згідно з протоколом PEP uP (Enhanced Protein-Energy Provision via the Enteral Route Feeding Protocol in Critically III Patients) в комплексі ІТ пацієнтів із політравмою. Матеріали та методи. Аналіз даних клінічного обстеження і лікування 25 пацієнтів з політравмою, яким проводилась нутритивна терапія методом раннього ентерального харчування з розширеним білково-калорійним забезпеченням, згідно з протоколом PEP uP [4], доставлених у відділення анестезіології та ІТ в середньому через 0,5 години після травми. Середній вік постраждалих — 48,4 ± ± 5,2 року. Визначали такі показники, як рівень інфекцій, частота синдрому м’язової слабості в палаті ІТ, летальність, кількість днів перебування на вентиляції, тривалість лікування, повторні госпіталізації. Показники порівнювали між основною групою пацієнтів та хворими, у яких нутритивна підтримка проводилася згідно з Європейськими рекомендаціями з клінічного харчування [3] із застосуванням стандартних полімерних сумішей (група порівняння — 20 хворих). Проводилася оцінка нутритивного статусу та розрахунок необхідного складу й енергетичної цінності сумішей для харчування з метою досягнення позитивного балансу азоту. Результати. В основній групі використовували режим раннього ентерального харчування — у перші 12–24 год, відразу після гемодинамічної стабілізації пацієнта та нормалізації кисневого статусу пацієнти отримували білково-насичені спеціалізовані напівелементарні суміші на основі пептидів (Peptamen AF), які в 1 мл об’єму містять 1,5 ккал, з початковою швидкістю подачі суміші від 60 до 80 мл/год. Максимальний залишковий об’єм шлунка при цьому становив 250 мл із систематичним призначенням прокінетиків. На 5-ту — 7-му добу переходили на стандартні збалансовані суміші для ентерального харчування. Білково-енергетичний дефіцит у пацієнтів групи порівняння поєднувався з поганими клінічними результатами лікування. Спостерігалась статистично значуще вища частота розвитку інфекцій, синдром м’язової слабкості в палаті ІТ і вища летальність порівняно з пацієнтами основної групи, що, в свою чергу, призводило до збільшення днів перебування на вентиляції, тривалості лікування, повторних госпіталізацій. Висновки. Застосований нами спосіб передбачає не лише встановлення цілей погодинної доставки харчової суміші, а й цільового щоденного об’єму ентерального харчування. Нутритивна терапія методом раннього ентерального харчування з розширеним білково-калорійним забезпеченням дозволяє покращити адекватність покриття білково-енергетичних потреб у пацієнтів в гострому періоді політравми. Харчування ентеральним шляхом є превентивною терапевтичною стратегією, здатною зменшити тяжкість захворювання, частоту розвитку ускладнень, тривалість перебування у ВАІТ і дозволяє отримати сприятливий клінічний результат.


Bibliography

1. Hiesmayr M. Nutrition risk assessment in the ICU // Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. — 2015. — 15(2). — Р. 174-180.
2. Матолінець Н.В. Нутритивна підтримка в комплексі інтенсивної терапії травматичної хвороби // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2016. — № 4(77). — С. 16-23.
3. Європейські рекомендації з клінічного харчування — ESPEN Guidelines on adult enteral nutrition (2006). http://www.espen.org/education/espen-guidelines. 
4. Enhanced Protein-Energy Provision via the Enteral Route in Critically Ill Patients (PEP uP Protocol): A Review of Evidence / Z.Y. Lee, M.Y. Barakatun-Nisak, I. Noor Airini, D.K. Heyland // Nutr. Clin. Pract. — 2016 Feb. — 31(1). — Р. 68-79. doi: 10.1177/0884533615601638. Epub 2015 Sep 18.

Back to issue