Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Низькопоточна інгаляційна анестезія севораном в умовах ургентної лапароскопічної холецистектомії

Authors: Машин О.М., Голубничий В.О., Мальцева Л.О., Рзаєв Т.І.
ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Мета роботи: вивчити вплив, підвищення ефективності та безпеки низькопоточної інгаляційної анестезії севораном при ургентній лапароскопічній холецистектомії. Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 90 історій хвороби хворих з діагнозом «жовчнокам’яна хвороба. Гострий холецистит» та оперативним втручанням — ургентна лапароскопічна холецистектомія (УЛХЕ). Демографічні показники пацієнтів: середній вік — 32 ± 12 років, індекс маси тіла — 26,5 ± 4,4 кг/м2. Перед-операційний індекс кардіального ризику за Revised Cardiac Risk Index < 1 %. Критерії синдрому системної запальної відповіді і Quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA) виключають ймовірності наявності ускладнень септичного генезу. Ступінь анестезіологічного ризику за ASA: 60 пацієнтів — І ступінь, 25 — ІІ ступінь. Анестезіологічне забезпечення проводилось за наступним алгоритмом: цільову концентрацію севорану вибирали відповідно до показників системи «Мультигаз» з оцінкою МАК 0,7–1,0 і концентрації інгаляційного агента в кінці видиху. Оцінку ефективності анестезіологічного захисту проводили на основі динамічного аналізу FiO2, ЕКГ, неінвазивному вимірюванні артеріального тиску, пульсоксиметрії, капнографії, біспектрального індексу (Bispectral index — BIS), індексу ноницепції і знеболювання (Analgesia Nociception Index — ANI). Результати. При аналізі інтраопераційних показників рівень BIS знаходився в межах 48 (45–50 %), що відповідає помірній гіпнотичній стадії. У післяопераційному періоді відкривання очей у пацієнтів відбувалося через 1,6 ± 0,4 хв; здатність виконання простих команд — 2,6 ± 0,3 хв; час досягнення 12–14 балів за шкалою Cook & Palma, що відповідає помірному седативному ефекту і рівню BIS 90 (88–91,5 %), становив 9,5 ± 1,1 хв; час екстубації — 10,8 ± 1,2 хв. При аналізі інтраопераційних показників ANI-моніторингу, які становлять під час індукції 65,5 (63,5–70 %) та протягом усього оперативного втручання 68 (63,5–75 %), було оцінено нами як адекватна зона аналгезії при загальному знеболюванні. Висновки. Низькопоточна інгаляційна анестезія севораном в умовах ургентної лапароскопічної холецистектомії забезпечує надійний захист організму від операційної агресії.Back to issue