Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

ESP-блок як ключовий метод малоопіоїдної мультимодальної анестезії при операціях транспедикулярної стабілізації хребта

Authors: Мельник О.Ф.(2), Соклакова Ю.О.(1), Мельник О.В.(2), Дивак В.В.(2), Дзюба Д.О.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «КОКЛ», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Транспедикулярна стабілізація хребта є операцією вибору для пацієнтів з дегенеративним спондилолістезом та переломами хребта і характеризується своєю довготривалістю та великою больовою імпульсацією, що потребує використання значної кількості опіоїдів для забезпечення адекватної періопераційної аналгезії. У 2016 році з’явилась нова методика регіонарної анестезії (erector spinae plаne (ESP) block), яка забезпечила ефективну пері- та післяопераційну аналгезію в торакальній та абдомінальній хірургії. Ця проста та безпечна методика забезпечує проникнення місцевого анестетика паравертебрально, блокуючи таким чином задні гілки спінального нерва та симпатичні волокна, а також здатна викликати блокаду певного сегмента хребта поширенням анестетика аксіально та каудально. Мета: визначити ефективність ESP-блока в нейрохірургії пошкоджень хребта як компонента малоопіоїдної мультимодальної анестезії. Матеріали та методи. Дослідження проводилося в КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня» у 2019 р. В основну та контрольну серію клінічних випадків увійшло по 5 осіб з пошкодженнями хребта: по 2 пацієнта з дегенеративним спондилолістезом хребців поперекового відділу хребта та по 3 пацієнта з переломом поперекового відділу хребта. Оперативне втручання проводилось під загальною анестезією. Для ввідної анестезії використовувались: р-н сибазону 0,5% 1 мл, ардуан 0,5 мг/кг, р-н тіопенталу натрію 5 мг/кг, р-н фентанілу 4 мкг/кг (1 мкг/кг до інтубації, 3 мкг/кг перед розрізом шкіри). Підтримання анестезії проводилось р-ном пропофолу 3 мг/кг/год. Після перевороту на живіт пацієнтам з групи дослідження проводився ESP-block під УЗ-контролем в межах L1–L4 з обох боків від осьової лінії хребта, після попередньої розмітки за допомогою електрон-но-оптичного перетворювача. Для проведення блокади було використано 20 мл 0,25% бупівакаїну та по 2 мг дексаметазону з кожного боку. До початку операції всім пацієнтам введено р-н парацетамолу 1000 мг та декскетопрофен 50 мг. Усім пацієнтам у періопераційному періоді проводили неінвазивний моніторинг артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, пульсоксиметрії. За 20 хв до початку зашивання операційної рани в усіх випадках не вводились наркотичні анальгетики, а вводився з метою знеболювання декскетопрофен 50 мг. Тривалість операції — 4 год (+/–30 хвилин). Пробудження пацієнтів відбувалось через 5 (+/–2) хвилин після накладання останнього шва, незалежно від тривалості оперативного втручання. Результати. Під час проведення спостереження було з’ясовано, що в серії клінічних випадків з проведеним ESP-блоком: 1) всі пацієнти потребували введення р-ну фентанілу в перші 20 хвилин від початку операції, лише одному пацієнту перше введення р-ну фентанілу було виконано через 2 год 30 хв від початку операції; 2) кількість р-ну фентанілу, введеного пацієнтам, залежала від масштабності операції (кількість встановлюваних гвинтів) та тривалості операції і дорівнювала: 2,2 мкг/кг/год — для пацієнта із встановлюваними 8 гвинтами та тривалістю операції 4 год 30 хв, 1,8 мкг/кг/год — 6 гвинтів, 4 год операції, 1,7 мкг/кг/год — 4 гвинта, 3 год 30 хв та пацієнту, якому перше введення р-ну фентанілу було відстрочене на 2 год 30 хв, було введено 1,1 мкг/кг/год р-н фентанілу за операцію в 4 години; 3) після пробудження через 10 хв скарги на больові відчуття в ділянці операційної рани були відсутні зовсім у 3 пацієнтів, у решти 2 скарги на біль за шкалою ВАШ досягали 2–4 бали; у всіх були відсутні скарги на нудоту. В серії клінічних випадків без застосування ESP-блока: 1) всі пацієнти потребували введення фентанілу в перші 20 хвилин від початку операції; 2) середня кількість введеного пацієнтам фентанілу за періопераційний період досягала 4,4 мкг/кг/год при середній тривалості операції 4 год; 3) після пробудження через 10 хв скарги на больові відчуття в ділянці операційної рани були присутні в усіх пацієнтів та за шкалою ВАШ досягали 6–7 балів; скарги на нудоту були наявні в 3 пацієнтів. Висновки. Використання регіонарної анестезії, зокрема ESP-блока, є безпечним та ефективним методом мультимодальної аналгезії в нейрохірургії пошкоджень хребта. ESP-блок дозволив зменшити кількість наркотичного анальгетика (р-ну фентанілу з 4,4 до 1,7–2,2 мкг/кг/год) у періопераційному періоді та подовжити час його наступних введень. Серія клінічних випадків з використанням ESP-блока показала суб’єктивне зменшення вираженості больового синдрому і частоти випадків післяопераційної нудоти та блювання.Back to issue