Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Проблемні питання лікування дітей з масивною резекцією кишечника

Authors: Міщук В.Р.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Масивна резекція кишечника у дітей найчастіше зумовлена ургентними хірургічними захворюваннями. Основними причинами масивної резекції кишечника і розвитку синдрому короткої кишки (СКК) є некротичний ентероколіт, вроджені вади розвитку кишечника, гастрошизис, мальротація і заворот кишечника, інфаркт кишки, пухлини брижі, хвороба Гіршпрунга, хвороба Крона [1]. При хірургічних втручаннях з приводу цих патологічних станів виникає необхідність у видаленні значної частини тонкої кишки, виведенні «високих» стом, що призводить до тяжкої ентеральної недостатності. Факторами, що обтяжують післяопераційний перебіг і летальність СКК, є: довжина збереженого сегмента тонкого кишечника, відсутність ілеоцекального клапана, холестаз, сепсис, печінкова недостатність. Саме тривалість парентерального харчування (ПХ) та наявність печінкової недостатності багатьма фахівцями вважаються основними індикаторами виживання [2]. Важливе значення в ранньому післяопераційному періоді має моніторинг інтраабдомінального тиску (ІАР), а також підтримка задовільного внутрішьочеревного перфузійного тиску (APP) для запобігання органної ішемії і розвитку поліорганної недостатності. На практиці потрібно намагатись досягнути зниження IAP до рівня < 10 мм рт.ст. і підтримувати APP ≥ 35 мм рт.ст. у немовлят і ≥ 50 мм рт.ст. у старших дітей. Заходами, що додатково покращують спланхнічну перфузію і сприяють розрішенню парезу кишечника, є пролонгована нижньогрудна епідуральна блокада. Одна з головних проблем ПХ — розвиток інфекцій кровообігу (ІК). Середня частота інфекцій кровообігу у пацієнтів з СКК є вищою від 10 на 1000 катетер-днів, що є більше, ніж у онкохворих та пацієнтів з імуносупресією [3]. Фактор, що збільшує летальність пацієнтів з СКК від сепсису, — прогресивний ріст флуконазолрезистентних грибкових ІК. На сьогодні найбільш дієвими препаратами для лікування інвазивного кандидозу залишаються ехінокандини (каспофунгін, мікафунгін). Одним з дієвих методів профілактики катетер-асоційованих ІК є використання етанолового замка (ethanol lock). Застосування жирових емульсій, збагачених ω-3 жирними кислотами, супроводжується зменшенням холестазу і покращенням показників виживання дітей із СКК [4]. Перспективним вважається використання 4-компонентних ліпідних емульсій (Smoflipid). Обнадійливими є результати застосування глюкагоноподібного пептиду-2 (GLP-2), який сприяє проліферації кишкового епітелію і збільшує більш ніж на 20 % досягнення ентеральної автономії у хворих із СКК.


Bibliography

1. Горбатюк О.М. Синдром короткої кишки у немовлят: сучасні погляди на проблему за даними літературного огляду і власного досвіду / О.М. Горбатюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2016. — Т. 6, № 3. — С. 48-55.
2. Spencer A.U., Neaga A., West B., Safran J., Brown P., Btaiche I., Kuzma-O’Reilly B., Teitelbaum D.H. Pediatric shortbowel syndrome: redefining predictors of success // Ann. Surg. — 2005. — 242. — Р. 403-409.
3. Pittiruti M et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: central venous catheters (access, care, diagnosis and therapy of complications) // Clin. Nutr. — 2009. — 28. — 365.
4. Diamond I.R., Grant R.C., Pencharz P.B. et al. Preventing the progression of intestinal failure-associated liver disease ininfants using a composite lipid emulsion:a pilot randomized controlled trial of SMOFlipid // J. Parenter. Enteral Nutr. — 2016 February 2 (Epub ahead of print).

Back to issue