Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Захист легень під час штучного кровообігу у дітей з вродженими вадами серця

Authors: Мошківська Л.В., Лазоришинець В.В.
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Актуальність даного дослідження обумовлена збереженням високого рівня легеневих захворювань в післяопераційному періоді у дітей з вродженими вадами серця (ВВС), оперованих в умовах штучного кровообігу (ШК). В кардіохірургії дітей раннього віку з ВВС частота післяопераційних ускладнень коливається в межах 1–18,4 %. Зокрема таких, як серцева недостатність — 3,6–15,4 %, легеневі ускладнення (ЛУ) — 6–8 %, гостра ниркова недостатність — 5–7 %, а також інфекційні післяопераційні ускладнення — 1,5–5,8 %. У структурі ускладнень, що зустрічаються у дітей в ранньому дитинстві після операцій в умовах ШК, легеневі ускладнення займають друге місце як за частотою, так і за значимістю після гострої cерцевої недостатності. Мета роботи: попередити і зменшити частоту виникнення легеневих ускладнень у дітей з вродженими вадами серця, оперованих в умовах штучного кровобігу, шляхом інтраопераційного захисту легень. Матеріали та методи. На матеріалі проспективної групи у 104 пацієнтів було проведено дослідження і оперативне втручання в умовах ШК у дітей віком до трьох років з ВВС. Інтраопераційне ведення в групі дослідження у 34 (32,7 %) пацієнтів проводилось за модифікованим протоколом, у групі порівняння — у 70 (67,3 %) за стандартним протоколом. Інтраопераційний модифікований метод захисту легень полягає в тому, що на момент зупинки серцевої діяльності при досягненні 100 % продуктивності штучна вентиляція легень і перфузія легеневої артерії не зупинялись. При стандартній методиці на момент кардіоплегічної зупинки серця штучна вентиляція легень та перфузія легеневої артерії зупинялись. Аналіз ефективності досліджуваних методів інтраопераційного ведення у групах проводився під час інтраопераційного та в ранньому післяопераційному періоді. Аналізувались такі показники, як киснево-транспортна функція, кислотно-основний стан (PaO2, PaO2/FiO2, AaDO2, Сst), імунологічні показники (IL-6; IL-10; TNF-α), тривалість ШВЛ та тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ). Для визначення предикторів виникнення ЛУ використовувались загальноприйняті математичні методи. Результати. Використання модифікованого інтраопераційного захисту легень призвело до зниження на 8 % виникнення легеневих ускладнень в ранньому післяопераційному періоді: з 28,6 % (95% ДІ 18,5–39,8 %) випадків групи порівняння до 20,6 % (95% ДІ 8,5–36,2 %) у групі дослідження. Впровадження нової методики дозволило скоротити тривалість ШВЛ у досліджуваної групи хворих без ЛУ 4 [4; 10] (0; 78) години до групи порівняння без ЛУ 5 [5; 8] (0; 82) годин (< 0,001). Зменшити тривалість перебування в реанімації у досліджуваної групи хворих з ЛУ 5 [3; 20] (4; 28) днів до групи порівняння з ЛУ 6 [5; 17] (3; 57) днів (р = 0,001). Виявити фактори ризику, які можуть допомогти у прогнозуванні виникнення легеневих ускладнень. Висновки. Використання модифікованого інтраопераційного захисту легень вирішує проблему колабування легень та зменшення частоти виникнення ЛУ, забезпечує зменшення тривалості ШВЛ та часу перебування в ВРІТ. Модифікований метод дав можливість попередити значне підвищення рівня прозапальних цитокінів протягом ШК та в кінці операції.Back to issue