Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Оптимізація анестезіологічного забезпечення із застосуванням BIS-технології в амбулаторній стоматологічній практиці

Authors: Науменко В.О.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Однією з особливостей наркозу в амбулаторній стоматології є необхідність підтримки його поверхневого рівня, тому що заглиблення до хірургічних стадій асоціюється з негативним впливом на автоматизм регуляції дихання та кровообігу, що досить тяжко регулювати в амбулаторних умовах. Одним з ефективних методів оцінки якості гіпнотичного впливу анестетиків вважається BIS-технологія. Мета дослідження: оцінити ефективність застосування BIS-моніторингу при анестезіологічному забезпеченні в амбулаторній стоматологічній практиці. Матеріали та методи. Досліджено 82 пацієнти (43,7 ± 6,8 року), тільки чоловіки, яким в амбулаторній стоматологічній клініці проводилися втручання тривалістю 2,6 ± ± 1,4 год. Методом знеболювання була регіонарна анестезія, що виконувалась в умовах попереднього поверхневого наркозу на базі пропофолу з подальшою седацією пропофолом. Контроль за станом свідомості під час виконання процедури здійснювався за допомогою BIS-монітору View (Aspect Medical Systems). За результатом цільового BIS-показника пацієнти були розподілені на 3 групи: А — 95–85 од.; В — 85–75 од.; С — 75–60 од. Окремо в кожній групі підраховувалася витрата пропофолу та фіксувалась наявність загрозливих відхилень з боку дихальної системи (ЧДР, SpO2) та системи кровообігу (ЧСС, АТ). Результати. У групі А кількість диспное та небажаних ефектів з боку гемодинаміки становила 8,1 ± 3,0 %; у групі В — 5,3 ± 4,2 %; у групі С — 18,3 ± 2,1 %. У групі, де контроль за глибиною седації здійснювався за допомогою клінічних ознак, кількість загрозливих ефектів становила 21,3 ± 4,1 %. Витрата пропофолу у групі А — 1,5 ± 0,6 мг/кг, у групі В — 1,8 ± 0,4 мг/кг, у групі С — 2,0 ± 0,3 мг/кг, у групі з контролем за клінічними ознаками — 2,5 ± 0,3 мг/кг. Висновки. При анестезіологічному забезпеченні стоматологічних маніпуляцій в амбулаторній практиці завдяки BIS-моніторингу вдається зручніше підбирати оптимальну дозу анестетика, забезпечувати стабільну підтримку поверхневого рівня наркозу та зменшити кількість загрозливих відхилень з боку дихальної та серцево-судинної системи.

 


Bibliography

1. Салова Е.М., Лубнин А.Ю., Рылова A.B., Цейтлин A.M., Лукьянов В.И., Шиманский В.Н. Мониторинг глубины анестезии у нейрохирургических больных // Анестезиология и реаниматология. — 2011. — № 4. — С. 22-27.
2. Avidan M.S., Burnside B.A. et al. Anesthesia awareness and bispectral index // N. Engl. J. Med. — 2008. — 358. — P. 1097-1108. 

Back to issue