Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" №2(97), 2019

Повернутися до номеру

Дослідження змін церебрального кровообігу під впливом одноразового прийому амантадину сульфату в здорових добровольців

Автори: Ніконов В.В., Білецький О.В., Курсов С.В., Полторацький В.Г., Чернов О.Л.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Вступ. Удосконалення заходів нейропротекції у хворих із синдромом гострої церебральної недостатності (СГЦН) залишається одною з найактуальніших проблем інтенсивної терапії. Ішемія мозку вельми часто асоційована з розвитком ефекту ексайтотоксичності, що реалізується через надмірне вивільнення в центральній нервовій системі збуджуючих нейромедіаторів. Вважається, що застосування антагоністів NMDA-рецепторів в умовах ішемії й гіпоксичного ураження мозку здатне запобігати патобіохімічним процесам і зменшувати тяжкість ушкодження. Одним з таких засобів, застосування якого набуває поширення в практиці інтенсивної терапії у хворих із СГЦН, є амантадину сульфат. Проте ще й досі бракує достатньої інформації про його вплив на мозковий кровообіг. Мета дослідження: вивчення стану мозкового кровообігу в умовах одноразового прийому амантадину сульфату. Матеріали та методи. До дослідження залучено 8 добровольців. Усі учасники експерименту, молоді люди віком до 30 років, дали свою письмову згоду на участь у дослідженні. Стан мозкового кровообігу вивчали за допомогою реоенцефалографії (РЕГ). Реєстрацію РЕГ проводили до перорального прийому 100 мг амантадину сульфату, а згодом — через 1 та 2 години після нього. Усім добровольцям перед прийомом амантадину сульфату виконано стандартне ЕКГ-дослідження з визначенням довжини інтервалу QT за Bazett. Запис РЕГ робили в лівих і правих фронтомастоїдальних, окципітомастоїдальних і фронтоокципітальних відведеннях при сидячому положенні добровольців. У проміжках між записами РЕГ учасники експерименту перебували в стані спокою, не вживали їжі й рідини. Паління було заборонено. Контролювалися показники артеріального тиску й пульсу з метою виключення впливу на результати дослідження психоемоційного фактора. Для реєстрації РЕГ використано обладнання фірми «ХАИ-Медика» (м. Харків, Україна). РЕГ здійснювали, використовуючи частоту змінного струму 64 КГц. Результати. У тих, хто брав участь в дослідженні, не виявлено порушень мозкового кровообігу й вірогідних змін РЕГ після одноразового прийому 100 мг амантадину сульфату. Висновки. Одноразове вживання здоровими добровольцями амантадину сульфату в дозі 100 мг не асоційоване із можливістю змін мозкового кровообігу.

 Повернутися до номеру