Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Дослідження змін церебрального кровообігу під впливом одноразового прийому амантадину сульфату в здорових добровольців

Authors: Ніконов В.В., Білецький О.В., Курсов С.В., Полторацький В.Г., Чернов О.Л.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Удосконалення заходів нейропротекції у хворих із синдромом гострої церебральної недостатності (СГЦН) залишається одною з найактуальніших проблем інтенсивної терапії. Ішемія мозку вельми часто асоційована з розвитком ефекту ексайтотоксичності, що реалізується через надмірне вивільнення в центральній нервовій системі збуджуючих нейромедіаторів. Вважається, що застосування антагоністів NMDA-рецепторів в умовах ішемії й гіпоксичного ураження мозку здатне запобігати патобіохімічним процесам і зменшувати тяжкість ушкодження. Одним з таких засобів, застосування якого набуває поширення в практиці інтенсивної терапії у хворих із СГЦН, є амантадину сульфат. Проте ще й досі бракує достатньої інформації про його вплив на мозковий кровообіг. Мета дослідження: вивчення стану мозкового кровообігу в умовах одноразового прийому амантадину сульфату. Матеріали та методи. До дослідження залучено 8 добровольців. Усі учасники експерименту, молоді люди віком до 30 років, дали свою письмову згоду на участь у дослідженні. Стан мозкового кровообігу вивчали за допомогою реоенцефалографії (РЕГ). Реєстрацію РЕГ проводили до перорального прийому 100 мг амантадину сульфату, а згодом — через 1 та 2 години після нього. Усім добровольцям перед прийомом амантадину сульфату виконано стандартне ЕКГ-дослідження з визначенням довжини інтервалу QT за Bazett. Запис РЕГ робили в лівих і правих фронтомастоїдальних, окципітомастоїдальних і фронтоокципітальних відведеннях при сидячому положенні добровольців. У проміжках між записами РЕГ учасники експерименту перебували в стані спокою, не вживали їжі й рідини. Паління було заборонено. Контролювалися показники артеріального тиску й пульсу з метою виключення впливу на результати дослідження психоемоційного фактора. Для реєстрації РЕГ використано обладнання фірми «ХАИ-Медика» (м. Харків, Україна). РЕГ здійснювали, використовуючи частоту змінного струму 64 КГц. Результати. У тих, хто брав участь в дослідженні, не виявлено порушень мозкового кровообігу й вірогідних змін РЕГ після одноразового прийому 100 мг амантадину сульфату. Висновки. Одноразове вживання здоровими добровольцями амантадину сульфату в дозі 100 мг не асоційоване із можливістю змін мозкового кровообігу.

 Back to issue