Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Дослідження змін церебрального кровообігу під впливом одноразового прийому холіну альфосцерату у здорових добровольців

Authors: Ніконов В.В., Білецький О.В., Курсов С.В., Полторацький В.Г., Чернов О.Л.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Холіну альфосцерат широко використовується в практиці інтенсивної терапії в схемах лікування пацієнтів із синдромом гострої церебральної недостатності. Препарат не належить до засобів із високою активністю щодо судинного тонусу, проте підвищення енергопродукції внаслідок наявності в нього явного нейропротекторного ефекту цілком може обумовити появу змін об’ємного мозкового кровообігу. Мета дослідження: вивчення стану мозкового кровообігу в умовах одноразового прийому холіну альфосцерату. Матеріали та методи. До дослідження залучено 8 добровольців. Усі учасники експерименту, молоді люди віком до 30 років, дали свою письмову згоду на участь у дослідженні. Стан мозкового кровообігу вивчали за допомогою реоенцефалографії (РЕГ). Реєстрацію РЕГ проводили до перорального прийому 400 мг холіну альфосцерату, а згодом — через 1 та 2 години після нього. Запис РЕГ робили в лівих і правих фронтомастоїдальних, окципітомастоїдальних і фронтоокципітальних відведеннях при сидячому положенні добровольців. У проміжках між записами РЕГ учасники експерименту перебували у стані спокою, не вживали їжі та рідини. Паління було заборонено. Контролювалися показники артеріального тиску й пульсу з метою виключення впливу на результати дослідження психоемоційного фактора. Для реєстрації РЕГ використано обладнання фірми «ХАИ-Медика» (м. Харків, Україна). РЕГ здійснювали, використовуючи частоту змінного струму 64 КГц. Запис РЕГ, їх зберігання й подальший аналіз зроблено за допомогою ноутбука з програмою проведення імпедансних реоплетизмографічних досліджень та їх аналізу фірми «ХАИ-Медика». Результати. У тих, хто брав участь у дослідженні, не виявлено порушень мозкового кровообігу й вірогідних змін РЕГ після одноразового прийому 400 мг холіну альфосцерату. Висновки. Однократне вживання здоровими добровольцями холіну альфосцерату в дозі 400 мг не асоційоване із можливістю змін мозкового кровообігу.Back to issue