Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Медицина невідкладних станів" №2(97), 2019

Повернутися до номеру

Роль застосування гравітаційного плазмаферезу в комплексній інтенсивній терапії хворих на набрякову форму гострого панкреатиту

Автори: Ремень І.І., Поліщук Л.М., Кривопишин В.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на набрякову форму гострого панкреатиту (ГП) шляхом застосування гравітаційного плазмаферезу (ПФ), як одного з основних методів інтенсивної терапії (ІТ). Матеріали та методи. Дослідження проводилось шляхом ретроспективного аналізу історій хвороби 36 хворих на набрякову форму ГП на базі Клініки невідкладної медичної допомоги, інтенсивної терапії, анестезіології, реанімації та детоксикації ГВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь». Хворих розподілено на дві групи: перша — група ІТ із застосуванням ПФ (n1 = 16); друга — ІТ без застосування ПФ (n2 = 20). Групи однорідні за віковим складом і супутньою патологією. Проводилось 2 сеанси гравітаційного ПФ з інтервалом в 36–48 год з ексфузією крові хворого в об’ємі 34–66 % об’єму циркулюючої плазми за один сеанс із подальшою ресусцитацією розчинами кристалоїдів/колоїдів/власними компонентами крові у співвідношенні 1 : 1. Порівняння клініко-лабораторних показників проводилось на 1-шу й 4-ту добу лікування хворих. Результати. Встановлено зменшення рівнів α-амілази крові з 90,2 до 32,44 г/год/л у групі 1 та з 106,02 до 82,5 г/год/л у групі 2; діастази сечі — з 206,8 до 30,07 ум.од. і з 128,97 до 68,0 ум.од.; загального білірубіну — з 28,67 до 12,03 ммоль/л і з 32,75 до 21,58 ммоль/л; аланінамінотрасферази — з 1,88 до 0,58 мкмоль/год/л і з 1,11 до 0,68 мкмоль/год/л; загального лейкоцитозу — з 12,37 до 8,88 Г/л і з 12,63 до 11,81 Г/л; частоти серцевих скорочень — з 112/хв до 101/хв (уже на 2-гу добу) і з 109,9/хв до 95,02/хв (на 4-ту добу) відповідно. Висновки. Застосування гравітаційного плазмаферезу у хворих на набрякову форму ГП зменшує рівні окремих показників порушення функції підшлункової залози, печінки й синдрому системної запальної відповіді.Повернутися до номеру