Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Роль застосування гравітаційного плазмаферезу в комплексній інтенсивній терапії хворих на набрякову форму гострого панкреатиту

Authors: Ремень І.І., Поліщук Л.М., Кривопишин В.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на набрякову форму гострого панкреатиту (ГП) шляхом застосування гравітаційного плазмаферезу (ПФ), як одного з основних методів інтенсивної терапії (ІТ). Матеріали та методи. Дослідження проводилось шляхом ретроспективного аналізу історій хвороби 36 хворих на набрякову форму ГП на базі Клініки невідкладної медичної допомоги, інтенсивної терапії, анестезіології, реанімації та детоксикації ГВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь». Хворих розподілено на дві групи: перша — група ІТ із застосуванням ПФ (n1 = 16); друга — ІТ без застосування ПФ (n2 = 20). Групи однорідні за віковим складом і супутньою патологією. Проводилось 2 сеанси гравітаційного ПФ з інтервалом в 36–48 год з ексфузією крові хворого в об’ємі 34–66 % об’єму циркулюючої плазми за один сеанс із подальшою ресусцитацією розчинами кристалоїдів/колоїдів/власними компонентами крові у співвідношенні 1 : 1. Порівняння клініко-лабораторних показників проводилось на 1-шу й 4-ту добу лікування хворих. Результати. Встановлено зменшення рівнів α-амілази крові з 90,2 до 32,44 г/год/л у групі 1 та з 106,02 до 82,5 г/год/л у групі 2; діастази сечі — з 206,8 до 30,07 ум.од. і з 128,97 до 68,0 ум.од.; загального білірубіну — з 28,67 до 12,03 ммоль/л і з 32,75 до 21,58 ммоль/л; аланінамінотрасферази — з 1,88 до 0,58 мкмоль/год/л і з 1,11 до 0,68 мкмоль/год/л; загального лейкоцитозу — з 12,37 до 8,88 Г/л і з 12,63 до 11,81 Г/л; частоти серцевих скорочень — з 112/хв до 101/хв (уже на 2-гу добу) і з 109,9/хв до 95,02/хв (на 4-ту добу) відповідно. Висновки. Застосування гравітаційного плазмаферезу у хворих на набрякову форму ГП зменшує рівні окремих показників порушення функції підшлункової залози, печінки й синдрому системної запальної відповіді.Back to issue