Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Альтерація фосфору при кардіогенному шоку, зумовленому STEMI

Authors: Світлик Ю.О., Підгірний Я.М., Гарбар М.О., Світлик Г.В., Сало В.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Фосфор відіграє важливу роль у підтриманні гомеостазу організму, а саме: в утворенні енергії, функціонуванні нуклеїнових кислот та забезпеченні активності ензимів. Механізм гіпофосфатемії при серцевій недостатності полягає у виснаженні АТФ у міокардіальних клітинах і зменшенні 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах. Клінічно гіпофосфатемія може бути асоційована з порушеннями ритму серця й дисфункцією міокарда. Мета: провести ретроспективний аналіз рівня неорганічного фосфору в сироватці крові пацієнтів із кардіо-генним шоком на фоні STEMI, яким проводилась негайна реперфузійна терапія — первинне черезшкірне коронарне втручання. Матеріали та методи. Дослідження проведено в КНП КЛШМД м. Львова. Включено 31 пацієнта (середній вік 61,19 ± 12,91 року), 17 з яких проводилось первинне черезшкірне коронарне втручання з приводу STEMI із кардіогенним шоком і 14 — коронарографія з діагностичною метою при ішемічній хворобі серця. Проводився аналіз кількісного вмісту фосфору при надходженні в лікарню, а у групі пацієнтів із STEMI — також після проведення стентування. Референтні значення фосфору: 0,81–1,55 ммоль/л. Жоден пацієнт не мав факторів ризику гіпо- та гіперфосфатемії. Дані наведено у вигляді середньоарифметичного значення й середнього квадратичного відхилення. Результати. Середня величина фосфору в усіх досліджуваних пацієнтів при надходженні становила 1,71 ± 0,45 ммоль/л (від 0,8 до 2,6). Середня величина фосфору у пацієнтів із STEMI при першому вимірі була 1,48 ± 0,41 ммоль/л (від 0,80 до 2,2), у групі з ішемічною хворобою серця — 1,98 ± 0,34 ммоль/л (від 1,4 до 2,6) (p = 0,0009); при другому вимірі у пацієнтів із STEMI — 1,32 ± 0,38 ммоль/л (від 0,8 до 2,0) (p = 0,2687). Гіпофосфатемія спостерігалась в 1 пацієнта із STEMI при надходженні в лікарню й утримувалась після стентування і в 1 пацієнта із STEMI проявилась на фоні кардіогенного шоку, що було верифіковано при повторному визначенні. Також ми зафіксували значиму гіперфосфатемію (˃ 2 ммоль/л), що спостерігалась у 9 (29 %) пацієнтів при надходженні: у 7 пацієнтів з ішемічною хворобою серця й лише у 2 пацієнтів із STEMI. Висновки. Можемо припустити, що гіпофосфатемія є маркером тяжкості гострого періоду інфаркту міокарда, однак, як вказують літературні джерела, вона не асоціюється з гіршим прогнозом лікування. Не вивченим залишається взаємозв’язок між серцевою функцією й гіпофосфатемією з клінічними кінцевими точками. Вважаємо, що у відділеннях інтенсивної терапії слід впровадити протоколи щодо моніторингу й корекції рівня фосфору.


Bibliography

1. Галушко О.А. Приховані небезпеки періопераційного періоду: фокус на гіпофосфатемії / О.А. Галушко, С.І. Бабак, М.В. Болюк // Медицина невідкладних станів. — 2018. — № 5(92). — С. 41-48.
2. Ariyoshi N., Nogi M., Ando A., Watanabe H., Umekawa S. Hypophosphatemia-induced cardiomyopathy: a literature review // The American Journal of the Medical Sciences. — 2016. — 352(3). — 317-323. doi:10.1016/j.amjms.2016.04.013.
3. Champion S., Gauzere B.A., Vandroux D. Hypophosphatemia in patients with cardiogenic shock // Journal of Critical Care. — 2012. — 27. —511-513. doi:10.1016/j.jcrc.2012.07.018.
4. Fukumoto S. Phosphate metabolism, hyperphosphatemia and hypophosphatemia // Encyclopedia of Endocrine Diseases. — 2nd Edition. — 2018. doi:10.1016/B978-0-12-801238-3.66143-3.

Back to issue