Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Застосування неінвазивної вентиляції в інтенсивній терапії дихальної недостатності

Authors: Старіков А.В., Правдіна Н.С.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Неінвазивна штучна вентиляція легень (НІВ) — один з ефективних новітніх методів корекції гострої дихальної недостатності, який у певних випадках може бути альтернативою традиційній штучній вентиляції легень (ШВЛ). НІВ характеризується меншою частотою ускладнень і має низку переваг перед ШВЛ (Susan R.,Wilcox, 2019). За даними штабу ООС, у період 2014–2018 років було поранено 27 000–30 000 осіб. Близько 50 % поранених отримують легкі поранення, 35–40 % поранення середньої тяжкості, 13–15 % — тяжкі поранення, 2 % — украй тяжкі (Заруцький Я.Л., 2016). Мета роботи: покращити якість надання медичної допомоги пораненим і хворим з дихальною недостатністю, уникнути ускладнень, пов’язаних з інтубацією трахеї. Матеріали та методи. Дослідження проводились на базі Національного військово-медичного клінічного центру. У дослідженні брали участь 40 осіб (20 осіб — дослідна група, 20 — контрольна, яким проводилася інсуфляція зволоженого кисню через носові канюлі зі швидкістю 6–8 літрів за хвилину) з ознаками дихальної недостатності. Пацієнтів розділено на 3 групи залежно від ступеня дихальної недостатності: легкого, середнього та тяжкого ступеня — 6 осіб (30 %), 8 осіб (40 %) і 6 осіб (30 %) відповідно. Результати. Для усунення ознак дихальної недостатності в першої групи пацієнтів достатньо було інсуфляції зволоженого кисню через носові канюлі або лицеву маску за швидкістю 6–12 літрів за годину. В інтенсивній терапії пацієнтів другої та третьої групи інсуфляція зволоженого кисню була неефективною, у зв’язку з цим їм застосовували неінвазивну вентиляцію легень через щільну лицеву маску апаратом UVENT у режимі CPAP із PEEP 4–8 см. водного стовпчика. У 4 пацієнтів (20 %) через 2 години після початку проведення неінвазивної вентиляції легень показники SpO2 не перевищували 85–90 %, наростали клінічні прояви дихальної недостатності, у зв’язку з цим було прийнято рішення про переведення пацієнтів на ШВЛ через ендотрахеальну інтубаційну трубку. У 10 пацієнтів (50 %) відмічається позитивний ефект від застосування НІВ, про що свідчили клінічний стан хворих і нормалізація показника SpO2. Висновки. Як свідчать наш клінічний досвід і результати клінічних та інструментальних досліджень, у військових із різноманітними ступенями поранення, у яких виникла дихальна недостатність, застосування неінвазивної вентиляції легень на ранніх стадіях виникнення дихальної недостатності дає можливість уникнути ускладнень, пов’язаних з інтубацією трахеї, і сприяє покращенню результатів лікування.Back to issue