Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Кишково-мозкова вісь при гострій церебральній недостатності: акцент на метаболізмі цинку

Authors: Терів П.С., Шкурупій Д.А. Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Кишково-мозкова вісь — термін, що описує сигнально-регуляторні відносини між мозком і кишечником. Наразі відомо про існування таких мікробіомних, імунних, вегетативних механізмів. Можна припустити існування й метаболічних паралелей. Мета: довести значення змін обміну цинку в розвитку цереброгастроінтестинальних порушень у пацієнтів у критичних станах. Матеріали та методи. Шляхом атомно-абсорбційної спектрофотометрії проведено визначення вмісту цинку в трупному матеріалі інтактного гіпокампу, зони церебрального ураження, тонкої кишки 21 померлого пацієнта з гострою церебральною недостатністю. Результати. Встановлено, що у хворих із гострою церебральною недостатністю зниження емпіричних показників щодо контрольних значень у матеріалі інтактного гіпокампу відбулося в 95 % випадків (20/21), у матеріалі зони церебрального ураження — у 86 % випадків (18/21), у матеріалі тонкої кишки — у 100 % випадків (21/21). Зміни вмісту досліджуваного мікроелементу не мали вірогідної різниці залежно від характеру основного захворювання. Вміст цинку в одних досліджених тканинах мав статистично значущий прямий кореляційний зв’язок із вмістом цього ж мікроелемента в інших досліджених тканинах.
Встановлені значущі кореляційні зв’язки вмісту цинку у тонкій кишці й зоні церебрального ураження (R = 0,57; р = 0,007); у тонкій кишці й інтактному гіпокампі (R = 0,43; р = 0,045), у інтактному гіпокампі й зоні церебрального ураження (R = 0,59; р = 0,026). Рівень виживаності пацієнтів на 1-шу і 3-тю добу хвороби мав прямий кореляційний зв’язок із вмістом цинку в тканинах кишечника (R = 0,609; р = 0,003 та R = 0,618; р = 0,028 відповідно). Висновки. У хворих із гострою церебральною недостатністю в зоні церебрального ураження, інтактному гіпокампі й стінці тонкої кишки наявна гіпоцинкгістія, при цьому рівні вмісту цинку в цих тканинах є взаємопов’язаними, що доводить наявність метаболічного компонента кишково-мозкової вісі. Вміст цинку в тканинах, які досліджувались, не залежить від нозологічної форми гострої церебральної недостатності. Виживаність пацієнтів із гострою церебральною недостатністю має прямий статистично значущий кореляційний зв’язок із вмістом цинку в тонкій кишці до 3-ї доби захворювання.Back to issue