Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Оцінка інтенсивності післяопераційного больового синдрому у хворих після лапароскопічної холецистектомії

Authors: Тітов І.І., Мельник С.В., Мельник Ю.В., Тітов О.І., Марусин С.О.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Лапароскопічні оперативні втручання спричинюють значно меншу больову іритацію в ранньому післяопераційному періоді. Для ранньої активізації хворих і відновлення повної мобільності необхідно забезпечити адекватне післяопераційне знеболювання. Традиційно з цією метою застосовують опіатні анальгетики, нестероїдні протизапальні середники, парацетамол і їх комбінації. Лише у 12 % випадків застосовують нумеричну шкалу оцінки болю (НШБ) або візуально-аналогову шкалу. Це дозволяє в динаміці, хоч і суб’єктивно, оцінити інтенсивність болю й дієвість схеми знеболювання. Останніми роками застосовується методика ANI-моніторингу (Аnalgesia Nociceptive Index), що дозволяє об’єктивізувати інтенсивність болю в пацієнта будь-якого віку й оцінити ефективність знеболювання. Під нашим спостереженням знаходилося 15 хворих, яким були виконані неускладнені однотипні ендоскопічні холецистектомії. Моніторнг ANI-індексу здійснювали системою ANI (Metro Doloris, Франція), його розпочинали відразу після відновлення у хворих продуктивної свідомості. Отримані результати оцінювали таким чином: 0–30 — наявний сильний біль, 30–60 — помірний біль, 60–90 — стан безбольового комфорту, 90–100 — повна відсутність болю при активних і пасивних рухах. Нами встановлено, що після переводу хворих у післяопераційну палату значення ANI коливалося в діапазоні 62,5 ± 3,4 (12,5 ± 0,75 мм за НШБ), що обумовлено залишковою синергічною дією анальгетиків і препаратів для наркозу. Натомість через 1 годину після першого вимірювання ANI становив 39,2 ± 1,4 (59,2 ± 3,6 мм за НШБ), що означало наявність помірного болю. Після введення хворим 100 мг в/м кетопрофену (кетонал, «Сандоз») значення ANI через 30 хвилин становило 71,80 ± 2,12 (9,3 ± 0,5 мм за НШБ), а через 13 годин після першого введення анальгетика ANI коливався в діапазоні 59,8 ± ± 3,1 (26,3 ± 1,1 мм), що свідчило про наростання післяопераційного болю й потребувало повторного введення анальгетика. Новітня технологія ANI-моніторингу дозволяє об’єктивізувати інтенсивність болю й оцінити дієвість анальгетиків, неінвазивна й необтяжлива для пацієнтів. Перспективою нашої подальшої роботи буде вивчення дієвості низки поширених в щоденній клінічній практиці анальгетиків при стандартних інвазивних маніпуляціях.


Back to issue